• Inkluzívny podporný tím

    •  

     Karierový poradca:

     Mgr. Júlia Marciová

      

     Integrácia žiakov so ŠVVP a vzdelávanie žiakov so ŠVVP:

     Mgr Dana Hudáková

      

     Výchovná poradkyňa:

     Mgr. Beáta Molnárová

      

     Školský psychológ:

     Mgr. Katarína Banyková

      

     Školský logopéd:

     Mgr. Zuzana Kočišová

      

     Špeciálny pedagóg:

     Mgr. Judita Daková

     Mgr. Zuzana Kočišová

      

     Pedagogický asistenti:

     Bc. Brigita Pribeková

     Henrieta Tóthová

     Mgr. Noémi Szabó Kóšik

     Bc. Gyӧrgy Kasko

     Ildikó Jutková

     Judita Oroszová

     Mgr. Ladislav Király

     Nikoletta Illésová