Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Monika Liszkaiová
I.B Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Királyová
I.C Triedny učiteľ Mgr. Eniko Pribulová
II.A Triedny učiteľ Mgr. Viola Rudašová
II.B Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Mihalčíková
II.C Triedny učiteľ Mgr. Silvia Megyesiová
III.A Triedny učiteľ Marta Čarnakovičová
III.B Triedny učiteľ Mgr. Ildikó Dobosová
III.C Triedny učiteľ PaedDr. Alžbeta Tóthová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Musková
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kočišová
V.A Triedny učiteľ RNDr. Iveta Slovinská
V.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Paprčková
V.C Triedny učiteľ PhDr. Tímea Dajková
VI.A Triedny učiteľ PaedDr. Ildikó Pribulová Daková
VI.B Triedny učiteľ Mgr. Csaba Dako
VII.A Triedny učiteľ Mgr. lldikó Tóthová
VII.B Triedny učiteľ Bc.Zuzana Kotorová
VII.C Triedny učiteľ Mgr. Judita Daková
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Judita Fazekašová
VIII.B Triedny učiteľ PaedDr. Edita Gérešiová
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Renáta Balogh Tárczy
IX.B Triedny učiteľ Mgr. Júlia Marciová
IX.C Triedny učiteľ Mgr. Judita Daková

© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria