Základná škola
Hlavná stránka Verzia pre mobily Kontakt Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Viola Rudašová
I.B Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Mihalčíková
I.C Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Királyová
II.A Triedny učiteľ Mgr. Eniko Pribulová
II.B Triedny učiteľ Mgr. Monika Liszkaiová
II.C Triedny učiteľ PaedDr. Alžbeta Tóthová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Silvia Megyesiová
III.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kočišová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Ildikó Dobosová
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Paprčková
IV.C Triedny učiteľ Marta Čarnakovičová
V.A Triedny učiteľ PaedDr. Ildikó Pribulová Daková
V.B Triedny učiteľ Mgr. Csaba Dako
VI.A Triedny učiteľ RNDr. Viktória Bakurová, PhD.
VI.B Triedny učiteľ Bc.Zuzana Kotorová
VI.C Triedny učiteľ Mgr. Judita Daková
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Judita Fazekašová
VII.B Triedny učiteľ PaedDr. Edita Gérešiová
VII.C Triedny učiteľ Mgr. Albert Páll
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Renáta Balogh Tárczy
VIII.B Triedny učiteľ Mgr. Júlia Marciová
IX.A Triedny učiteľ RNDr. Iveta Slovinská
IX.B Triedny učiteľ PhDr. Tímea Dajková
IX.C Triedny učiteľ PhDr. Róbert Berta

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.01.2018