Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: riaditel.zs@pobox.sk alebo 0566321611 0911 280 964 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ cudzieho jazyka – francúzsky jazyk – čiastočný úväzok   Mám záujem

Úväzok:8 vyučovacích hodín týždenne
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
- Zdravotná a duševná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť
- Profesijný životopis
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
Miesto je obsadzované na dobu určitú do 31. 8. 2019.
Plat : v závislosti od dĺžky započítanej praxe v zmysle ustanovení zákona 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády 359/2017 Z. z. a výšky pracovného úväzku v rozpätí cca 262 € – 407 €.

Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite poštou alebo mailom
do 15. 8. 2018.

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 

 
Pozícia:

Učiteľ telesnej a športovej výchovy – čiastočný úväzok   Mám záujem

Úväzok:10 vyučovacích hodín týždenne
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
- Zdravotná a duševná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov :
- Žiadosť
- Profesijný životopis
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
Miesto je obsadzované na dobu určitú do 31. 8. 2019.
Plat : v závislosti od dĺžky započítanej praxe v zmysle ustanovení zákona 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády 359/2017 Z. z. a výšky pracovného úväzku v rozpätí cca 327 € – 509 €.

Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis zašlite poštou alebo mailom
do 15. 8. 2018.

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria