Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Anglické filmové popoludnie
Basketbalový krúžok
Basketbalový krúžok pre 3. a 4. ročník
Bystré hlavičky
Futbalový krúžok
Futbalový krúžok - 5. - 7. ročník
Futbalový krúžok 5. - 7. ročník
Futbalový krúžok 8. - 9. ročník
Geografický krúžok
Hello children !
História vo filme
Historický krúžok
Hravé čítanie
Hravé čítanie
Hry so spevom
Informatika
Kreatívne popoludnie
Krúžok mažoretie pre 3. a 4. ročník
Krúžok mažoretiek 5. - 7. ročník
Matematický krúžok pre 7. ročník
Matematický krúžok pre 8. ročník
Matematika 7. ročník
Miš - Maš
Mladý chemik
Mladý matematik
Mladý športovec
Múdra sova
Múdre makovičky
Najkrajšia rozprávka
Ochrana prírody
Pohybové hry
Poslúchaj ma rúčka
Recyklománia
Redakčný krúžok
Ručné práce
Slovenčina hravo
Smelí námorníci
Spevácko - tanečný krúžok
Staraj sa o svoje zdravie
Stolno - tenisový krúžok
Strelecký krúžok
Šikovníci
Šikovný Adamko
Škola hrou
Tvoríme s radosťou
Usilovné včeličky
Varíme, pečieme
Veselé písmenká
Volejbalový krúžok
Vševedko
Zažeň nudu
Zdravotnícky krúžok

© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria