• Novinky

      • Poďakovanie za školský rok 2019/2020

      • Vážení rodičia,

       Škola a rodina sa v čase mimoriadnej situácie ukázali, ako dvaja nerozluční partneri. Všetci sme prešli náročným obdobím ,,korony“, obdobím  napätia, zmien, zásahov do života, o ktorých nikto dopredu nevedel, ako dlho  budú trvať.

       Za to, že sme to statočne zvládli, za to, že sme boli disciplinovaní, za to všetko, čím sme doteraz so vzájomnou úctou, pokorou a bez paniky prešli, za to Vám vyslovujeme poďakovanie.          

       Obdobie pandémie koronavírusu si všetci budeme pamätať ako obdobie obmedzení, strachu a sociálnej izolácie. Na druhej strane nám toto obdobie umožnilo prejaviť svoju vzájomnú solidaritu a zodpovednosť voči sebe a ostatným.

       Milí rodičia, chceme sa Vám poďakovať aj  za aktívnu spoluprácu a podporu, ktorú ste preukázali k pedagógom počas obdobia dištančného vzdelávania. Spolu  so školou ste vytvárali spoločnú hodnotu, ktorá je pre nás všetkých neprehliadnuteľná.

       Poďakovanie si zaslúžia aj žiaci  za to, že tento náročný čas  nevnímali ako mimoriadne prázdniny, ale ako výzvu prekročiť vlastné limity a naučiť sa spolupracovať aj na diaľku do takej miery, do akej sa to v ich domácnostiach podarilo.

       Krásne slnečné a pokojné leto Vám všetkým prajeme.  Dovidenia  v novom školskom roku 2020/2021.

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA

       riaditeľ školy