• Novinky

      • Oznam

      • ​​​​​​Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a ich rodičom, že vyučovanie pre žiakov prvého stupňa / 1-4 ročník/ základnej školy bude pokračovať od 14.12.2020 prezenčnou formou.

       Druhý stupeň ZŠ / 5-9ročník /pokračuje vo výučbe dištančnou formou.

       Zákonný zástupca žiaka predloží pri  nástupe žiaka do ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ( viď príloha).

       ŠKD a ŠJ budú v riadnej prevádzke.

       O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

        

      • Pomocníci Mikuláša

      • Mesto Kráľovský Chlmec oslovilo našu školu k účasti na projekte ,,Nájdi nový domov pre vaše staré hračky´´. Naše deti nezaváhali a pre deti, ktoré žijú v núdzi nielen v našom meste, ale aj v družobnom meste Ferenczváros doniesli hŕbu veľmi pekných hračiek.

       Milo nás prekvapilo veľké srdce našich detí, ochota pomôcť dobrej veci a hlavne urobiť obrovskú radosť nejakému neznámemu kamarátovi. Nezanedbateľným prínosom tejto akcie bolo to, že hračky dostali druhú šancu a pomohli sme aj životnému prostrediu.  

       Presvedčili sme sa, že k rozžiareným očkám detí stačí tak málo. Bola to akcia, ktorá priniesla radosť darcom aj obdareným, lebo to bolo naozaj od srdca.

       Ďakujeme Vám milé deti!

      • Oznam

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia UVZ SR od 3.12.2020 je semafor školy: Červená Fáza. Zmena je z dôvodu výskytu koronavírusu u zamestnancov školy. Základná škola bude od 3.12.2020 do 11.12.2020 uzatvorená vrátane ŠKD a ŠJ. Vyučovanie na druhom stupni (5. – 9. ročník) bude prebiehať naďalej dištančne. Od 3.12.2020 do 11.12.2020 bude vyučovanie prebiehať dištančne aj na prvom stupni (1. – 4. ročník). Žiaci prvého stupňa a zamestnanci sa vrátia do škôl 14.12.2020.

       Žiadam rodičov a žiakov, aby sledovali správy na webstránke školy.

       Za pochopenie ďakujem.

        

       PhDr. Robert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       Riaditeľstvo Základnej školy v Kráľovskom Chlmci Vám oznamuje, že dopravné za mesiac  november 2020  sa bude vyplácať 17. 12. 2020 (štvrtok)  od 13:00 do 15:00 hod. a  18. 12. 2020 (piatok) od 09:00 do 11:00 hod. v pavilóne B -únikový východ za prísnych hygienických podmienok (rúško a rukavice) iba rodičom žiakov, prípadne osobe, ktorá je rodičom písomne splnomocnená.

       Zároveň upozorňujeme rodičov, že neprevzaté finančné prostriedky za dopravné v stanovenom čase sa v inom termíne nevyplácajú a budú presunuté na nasledujúci mesiac.

        

       Doneste si so sebou občiansky preukaz.

      • Imatrikulácia našich prvákov

      • Krásnou tradíciou v našej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je aj deň, kedy sa stanú súčasťou veľkého kolektívu žiakov Základnej školy, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec.

       Tejto netradičnej úlohy sa zhostila postavička z filmu Harry Potter, ktorá svojou čarovnou paličkou aspoň na chvíľu zmenila prváčikov na kráľov a kráľovné.

       Samozrejme, aby na kráľovskom kresle mohli zasadnúť, treba splniť úlohy. Nemyslím si, že to pre prvákov bolo ťažké. Veď už za prvé týždne a mesiace v novom prostredí zvládali písmenká nielen čítať, ale aj ich písať, čo je veľmi ťažké. Pri počítaní je potrebné mať veľkú trpezlivosť, aby sa čísla v hlávkach neplietli.

       Harry Potter bol veľmi spokojný. Všetci si zaslúžili, byť na chvíľu kráľom a kráľovnou, ktorí vládnu svojou múdrosťou. V závere im pani učiteľky odovzdali sladkosť a imatrikulačný list. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Judite Dakovej za fotografovanie celej akcie.

       Veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci!

        

                                                                                                             Mgr. Dana Hudáková - zástupca riaditeľa