• Novinky

      • Otvorenie školského roka 2021/2022

      • Organizácia vyučovania od 2.9.2021

        

       2. september 2021

        

       Žiaci 1. ročníka

       Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v budove školy (Pavilón B, 1. -4. roč.)  so začiatkom o 8.00 hod., v prítomnosti dieťaťa a jedného rodiča. Následne sa žiaci presunú so svojimi triednymi učiteľmi do kmeňových tried spolu s rodičmi, ktorí pri vstupe predložia "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Samozrejme s rúškom (dieťa aj rodič).

       Žiaci 2. – 9. ročníka

       Slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore so začiatkom o 9.00 hod. Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť uskutočniť v exteriéri, tak sa bude realizovať v kmeňových triedach (prostredníctvom školského rozhlasu). Vstup zákonných zástupcov, rodičov (iných členov rodiny, sprievodcov) do budovy školy je zakázaný. Žiaci sa budú zhromažďovať pri svojich triednych učiteľoch v čase od 8.30 hod. v areáli školy. Žiaci vchádzajú do budovy školy priebežne – bez zhromažďovania cez hlavný vchod, kde bude vykonaný ranný filter (odmeranie teploty, dezinfekcia rúk, rúško).

       Školský klub detí dňa 2.9.2021 – nebude v prevádzke! Záujem o ŠKD nahláste 2.9.2021 triednym učiteľom.

       Záujem o stravovanie v školskej jedálni hláste vedúcej ŠJ.

        

       3. september 2021

        

       Dĺžka a organizácia vyučovania

       • žiaci 1. – 4. ročníka: 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,
       • žiaci 5. – 9. ročníka: 5 vyučovacích hodín, obed podľa rozvrhu stolovania.

       Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zameraním na oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZP, triednymi pravidlami,  opatreniami proti šíreniu koronavírusu a opakovaním učiva predchádzajúceho ročníka.

        

       Školský klub detí

       • ranný školský klub detí od 6.45 hod. do 7.45 hod.
       • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod.

        

       Príspevok v školskom klube detí

       • v zmysle §114 ods. 7 zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade VZN mesta č. 3/2021 zo dňa 23.6.2021 sa mení príspevok na ŠKD
       • na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určený mesačný príspevok vo výške 5€
       • v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny, zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne sumou 3€
       • zriaďovateľ môže znížiť príspevok vo výške 1,5€ mesačne, ak zákonný zástupca neplnoletého. žiak o to písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  

        

       Od 6. septembra 2021

       • ranný školský klub detí od 6.45 hod. do 7.45 hod.,
       • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17.00 hod.,
       • školská jedáleň vydáva obedy v čase od 11.20 hod. do 14.00 hod. podľa presne stanoveného rozpisu stravovania.
      • Oznam školskej jedálne (ŠJ)

      • Zápisné lístky stravníka (ZLS) na školský rok 2021/2022 si môžete vyzdvihnúť u vedúcej jedálne  (v papierovej podobe) alebo na stránke školy.

       Žiak bude prihlásený na stravovanie až po doručení ZLS a uhradení stravného. Všetky potrebne informácie sú uvedené v ZLS.

       Stránkové dni a hodiny : od 26.8.2021 do 30.8.2021         od 8:00 do 14:30 hod. 

       Ostatné informácie u vedúcej ŠJ.

      • Letná kreatívna škola Miš-Maš

      • Naša škola aj tento rok zorganizovala letnú kreatívnu školu Miš-Maš. Bol to týždeň plný zážitkov a smiechu, ale aj upevňovania a obohacovania vedomostí. Úlohy a kreatívne práce pripravili pre každú skupinu Mgr. Silvia Kiššová a Mgr. Judita Daková, ktoré celú letnú školu pripravili.

       Prváci nás presvedčili, že cez prázdniny nezabudli písať, čítať a počítať. Spolu sme si zopakovali učivo 1., 2., 3. a 4. ročníka. Musím pochváliť aj budúcich prváčikov, ktorí sa nedali zahanbiť a hoci to pre nich nebola letná škola, ale tábor Miš-Maš, aj oni usilovne pracovali.

       Navštívili nás: superstarista, sokoly, lukostrelci, ale aj známe postavičky Minnie , Mickey a Spiderman. Výroba bublifuka bol ako skutočný chemický pokus.

       Veľa sme sa naučili, ale hlavne nám bolo dobre a veselo.

       Ďakujeme milé deti, že ste boli súčasťou týchto príjemných chvíľ.

       Zároveň sa chcem poďakovať všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí pomáhali počas letnej školy.

       Mgr. Dana Hudáková – zástupkyňa školy pre I. stupeň ZŠ

      • Karate tábor Ninjov

      • Prvý augustový týždeň obsadili mesto Kráľovský Chlmec malí Ninjovia. 26 detí od 5 do 18 rokov sa zúčastnilo prvého ročníka športového tábora, ktorý zorganizoval klub karate a kobudo Heiwa Dojo. Deti mali každý deň bohatý program. V prvý deň sa rozdelili do troch družstiev, ktoré medzi sebou súperili počas celého tábora v rôznych športových aj nešportových disciplínach. V posledný deň boli deti za svoju snahu odmenené medailami. Každé doobedie bolo venované tréningu karate a kobudo, kde sa nováčikovia naučili základy úderu (cuki), kopu (geri) a tri základné bloky. Pokročilejší sa venovali bunkai kata Saifa a Seiyunchin (aplikácie vo dvojiciach) a v rámci kobudo sa zdokonalili prvej zbrani Bo (palica). Deti si osvojili aj základy sebaobrany – ako sa vyslobodiť z úchopu, ako sa zachovať, keď nás chce niekto ohroziť. Ďalšou aktivitou v našom tábore ninjov boli táborové hry. Deti na základe indícií hľadali informácie o našom meste a jeho histórií, alebo sa premenili na malých ninjov a museli splniť tajnú misiu. Po výdatnom obede v reštaurácií sme sa plní nadšenia vrhli na poobedný program. Každé poobedie mali deti pripravený tréning v tradičnom aj menej tradičnom športe. Deti sa naučili ako posilniť svoje telo vlastnou váhou, aký náročný a zábavný môže byť tréning tanca, alebo si vyskúšali na Slovensku ešte stále málo populárny americký futbal. Okrem týchto táborových aktivít si deti užili balónovú bitku, gladiátorské zápasy, vychutnali si chutnú zmrzlinu aj ovocie. Posledný deň si deti nacvičili divadlo a následne ho pri spoločnom posedení predviedli publiku. Veľká vďaka každému účastníkovi tábora za jeho účasť a nadšenie. Pevne verím, že ste si odniesli kopec zážitkov a budúci rok sa stretneme zas.

       Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP. Ďakujeme aj Základnej Škole na ul. L. Kossutha za možnosť využiť jej priestory a reštaurácii Borostyán za chutné obedy. V neposlednom rade Ďakujeme aj všetkým inštruktorom, ktorí pre deti pripravili hodnotný program a Slovenskej Únií Okinawa Karate a Kobudo za neustálu podporu.

       Viac informácií na: https://www.karate-kralovskychlmec.sk/