• Novinky

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 27. októbra (streda) 2021 bude žiakom 1. – 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

       V termíne od  28. októbra 2021 (štvrtok)  – 01. novembra 2021  (pondelok) sú jesenné prázdniny.

       Vyučovanie bude pokračovať 2. novembra 2021 (utorok).

        

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Dopravná výchova s policajtmi

      • Pre žiakov 1. ročníka sa uskutočnila beseda s policajtmi Molnárom a Nagyom. Vysvetlili žiakom pravidlá správania sa chodcov a cyklistov na vozovke, používanie reflexných prvkov kvôli vlastnej bezpečnosti. Preto, že prváci sú najmladší na našej škole, a tak im vysvetlili a ukázali dopravné značky, ktoré sú v okolí školy. Táto beseda bola predprípravou na praktickú čas, ktorá bude koncom októbra na ozajstnom dopravnom ihrisku. Ďakujeme pánom policajtom za besedu plnou zážitkov. Z besedy si odniesli pexeso o dopravných značkách.

      • Biela pastelka

      • ZŠ v Kráľovskom Chlmci zorganizovala dobročinnú zbierku Biela pastelka pod vedením pani učiteľky Tóthovej. Ide o každoročnú akciu v prospech nevidiacich a slabozrakých. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú, posielame nevidiacim, aby si mohli zabezpečiť pomôcky, ktoré im zjednodušia život. 24. septembra 2021 sa žiaci Vivien Pitóczká, Kitti Szabová, Zsófia Hancsovská a Zsófia Bálintová vybrali najprv do tried, aby mohli žiaci prispieť do zbierky. Žiaci boli štedrí a dostali od nás bielu pastelku. Potom sme sa vybrali do mesta a boli sme milo prekvapení, lebo väčšina oslovených občanov prispela do zbierky. Tento deň sa mi veľmi páčil. Bolo dobré vidieť, že ľudia prispievajú na dobrú vec, lebo chcú pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Vyzbierané peniaze boli zaslané na Úniu nevidiacich a slabozrakých v Bratislave. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      • Projektový deň

      • Prišiel deň, ktorý je každoročne určený na zábavu a šport. Na výnimočnú atmosféru tohto tradičného a mimoriadne obľúbeného školského podujatia sa tešíme všetci. Upršaný piatok nám však neumožnil naplánované športové aktivity, preto sme pre žiakov pripravili náhradný program. Na prvom stupni sa športové aktivity realizovaly na chodbe.  Žiaci jednotlivých tried tvorili vo svojich učebniach pod vedením triednych učiteľov. Hlavnou témou dňa bol projekt „Naše mesto“ pri príležitosti vinobraneckých osláv organizované na Deň mesta Kráľovský Chlmec.

       V úvodnej časti dňa sme si pripomenuli historické a kultúrne pamiatky nášho mesta. Následne sa deti zamerali na tvorbu projektu, ktorý si vymyslela a vypracovala každá trieda zvlášť. Očakávaním tejto aktivity okrem iného, bolo aplikovať slová v rôznych svetových jazykoch.  Aj v tomto prípade potvrdili žiaci výbornú fantáziu a tvorivosť.

       Pri práci s deťmi sme uplatnili zaujímavé a neobyčajné metódy. Jednou z nich bola metóda CLIL, prostredníctvom ktorej sme opäť vstúpili do sveta jazykov. Žiaci pracovali v skupinách a s veľkým úsilím prideľovali lístočky s cudzími slovami k slovíčkam v slovenskom jazyku. Cieľom bolo ponúknuť žiakom rôzneho veku prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka, čo môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. 

       V príjemnej atmosfére a v dobrej nálade sme deň ukončili kolektívnymi hrami.