• Novinky

      • Deň učiteľov

      • Vážení rodičia,

       Pri príležitosti Dňa učiteľov sa oslavy na našej škole uskutočnia 1. apríla 2022 (piatok). Z tohto dôvodu končí vyučovanie na I. (1.- 4. roč.) aj II. stupni (5. – 9. roč.) o 11:20 hod.

       Školská jedáleň bude v prevádzke do 12:30 hod. Školský klub detí nebude v prevádzke. Prosíme Vás, aby ste si deti vyzdvihli po skončení vyučovania.

       Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                           PhDr. Róbert Berta, MBA  - riaditeľ školy

        

      • Naša najobľúbenejšia spisovateľka Jana Barillová

      • III. B trieda veľmi rada číta básničky od Jany Barillovej. Vydala už 4 zbierky poézie pre deti. Pani spisovateľka pôsobí aj ako učiteľka na prvom stupni základnej školy, preto vníma detské srdce a vie, čomu deti rozumejú. Jej posledná knižka má názov Čo si mačky rozprávali.

       Naša pani učiteľka cez sociálnu sieť kontaktovala pani spisovateľku. Napísala jej, ako veľmi radi čítame jej básničky. Pani spisovateľka na jej správu reagovala, že je to pre ňu to najkrajšie ocenenie a poslala nám aj darček – knihu s venovaním, z ktorej si 2 dievčatá našej triedy vybrali báseň na recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín.

       Žiaci III.B triedy

      • Literárny kvíz

      • „Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“  Každý rok im je zasvätený mesiac marec. Atmosféru tohto mesiaca si užili i žiaci VIII. A triedy. Na hodine slovenského jazyka a literatúry sa presunuli do priestorov školskej knižnice, kde ich čakala zaujímavá aktivita. Žiaci si zmerali, otestovali a precvičili vedomosti z literatúry vo vedomostnom kvíze nazvanom „Literárny kvíz – teória literatúry“. Súťažilo sa v skupinkách, pričom každá skupina si mohla vybrať otázky zo štyroch kategórií: literárne žánre, literárne obdobia, spisovatelia a analýza textu. Z každej kategórie si mohli vybrať otázky za 100, 200, 300 a 400 bodov, pričom otázky boli zoradené podľa stupňa náročnosti. Najľahšia otázka bola za 100 bodov a najťažšia otázka z vybranej kategórie bola za 400 bodov. Súťažný kvíz ich nielen pobavil, ale žiaci si zároveň zopakovali svoje vedomosti z teórie literatúry.

      • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

      • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu a každoročne si ho pripomína viac ako 65 krajín sveta vrátane Slovenska. Pri tejto príležitosti prebiehala i na našej škole „Ponožková výzva“. Žiaci spolu s učiteľkami oblečením si inej ponožky vyjadrili svoju solidaritu s ľuďmi s Downovým syndrómom. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že byť iný je normálne. Všetci sme si iní, no práve to robí svet pestrejším a krajším. Prioritným cieľom tohto dňa bolo poukázať na to, že ľudia s Downovým syndrómom majú mať možnosť plne využívať rovnaké práva, príležitosti a voľby ako ostatní ľudia. Žiaci na túto výzvu reagovali veľmi pozitívne. Po krátkom videu o živote detí a dospelých s Downovým syndrómom sme si vysvetlili pojem inklúzia ako rovnosť, dať šancu, splynutie, spolupráca, kamaráti a ľudskosť, otvorenosť, úcta, začlenenie do skupín, ale aj ako životný postoj a spôsob správania sa voči iným. Následne si žiaci prvého stupňa zatancovali „ponožkový tanec“, ktorý sa tancoval podľa rovnakých pravidiel ako stoličkový tanec s tým rozdielom, že po zastavení hudby každý žiak namiesto stoličky sa musel postaviť za voľný pár prezuviek. Žiaci mali „z ponožkového tanca“ veľkú radosť. Dali tým zároveň najavo, že si uvedomujú odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme. Ľudia s Downovým syndrómom žijú medzi nami, sú jedni z nás a my svojím pochopením a svojou podporou im dávame šancu na plnohodnotný život.

       Žiaci s pani učiteľkami si aj na vyučovacích hodinách pripomenuli tento významný deň rôznymi aktivitami. V II. A triede na hodine slovenského jazyka prebiehala aktivita s názvom „Staň sa ponožkovým kráľom/ponožkovou kráľovnou“. Aktivita zahrnovala prácu s pracovným listom a plynulé čítanie. Ponožkovou kráľovnou, ktorá bezchybne vypracovala pracovný list, sa stala Evelin Juhászová. Ponožkovými kráľmi v plynulom čítaním sa stali: Lukáš Samuel Čúrny, Bella Birkeová a Patrik Vojtko. Žiakom sa aktivity páčili a pracovali veľmi aktívne a svedomito.

      • „Kniha – kľúč k detskému srdiečku“

      • Regionálna knižnica Kráľovský Chlmec vyhlásila online súťaž v prednese vlastnej literárnej tvorby pod názvom: „Kniha – kľúč k detskému srdiečku.“

       Žiaci súťažili vo voľných literárnych žánroch poézie a prózy. Súťažiaci zaslali svoje diela na emailovú adresu knižnice. Práce žiakov hodnotila odborná komisia. Najlepšie práce na základe hodnotenia odbornej poroty boli odmenené diplomom a vecnými cenami.

       Každý súťažiaci dostal Pamätný list za účasť v súťaži prednese vlastnej literárnej tvorby v rámci projektu – „Kniha – kľúč k detskému srdiečku“ a vzácny darček.

       Umiestnenia našich žiakov:

       Š. Kenés (IX.B) – 1. miesto v kategórii poézia (starší žiaci), Pamätný list

       K. Majorosová (V.B) – 1. miesto v kategórii poézia, Pamätný list

       Zs. Bálintová (V.C) – 1. miesto v kategórii poézia, Pamätný list

       A. Dobranský (V.B) – 1. miesto v kategórii próza, Pamätný list

       M. Gerda (III.A) – 1. miesto v kategórii próza, Pamätný list

       R. Tóth (V.C) – Pamätný list

       K. Kropuch (V.B) – Pamätný list

       E. Lukácsová (V.B) – Pamätný list

      • PROJEKT: POČÍTAME ZO SRDCA (DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA 1.STUPNI)

      • Pomáhať druhým od srdca je ten najväčší dar. Aj naše mesto sa zapojilo do humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

       Z tohto dôvodu prebiehal aj náš projektový deň  finančnej gramotnosti na 1.stupni ZŠ trochu netradične. Konal sa dňa 15.3.2022 pod názvom „Počítame zo srdca“. Jednotlivými úlohami sme  nadviazali na momentálnu (žiaľ, smutnú) situáciu vo svete. Vychádzali sme z oznamu, uverejneného na našej stránke školy, ktorý sa venuje výzve – zbierke na pomoc ľuďom z Ukrajiny. Našou hlavnou úlohou bolo teda v deň projektu sústrediť sa na túto pomoc.

       Porozprávali sme sa so žiakmi o danej téme, o ľudských hodnotách a potrebách, objasnili sme si pojmy: bohatstvo, mier, solidarita, humanitárna pomoc. Žiaci následne spoločne alebo v skupinách vyrábali plagát na tému: Čo všetko zabalím do krabice? Vystrihovali a lepili z letákov položky, ktoré by radi venovali ľuďom z Ukrajiny podľa daného zoznamu. Boli to predovšetkým trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Žiaci 3. -  4. ročníka mali určený aj limit – 5 eur  na jednu  „pomocnú krabicu“. V ŠKD sa oboznamovali s  internetovou stránkou: https://www.zlatka.in/sk/ , kde si deti mohli vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti.

       Niektoré deti úlohu zobrali veľmi zodpovedne a na nasledujúci deň priniesli z domu plné tašky trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Tieto dary boli odovzdané do Komunitného centra v Kráľovskom Chlmci.

       Za každý jeden dar, za každú zvládnutú aktivitu a ochotnú spoluprácu patrí obrovské ĎAKUJEM všetkým zúčastneným.

      • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...“

                                                                                     (Pavol Országh Hviezdoslav)

       Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do celoštátnej postupovej súťaže s názvom Hviezdoslavov Kubín. Ide o najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž umeleckého prednesu slovenskej i svetovej poézie a prózy, ktorá je pomenovaná podľa významného slovenského spisovateľa Pavla Országha Hviezdoslava. Táto recitačná súťaž má už u nás dlhoročnú tradíciu a vysokú úroveň. Súťažilo sa v troch kategóriách. Žiaci I. kategórie (2. – 4. ročník) súťažili 14.3. 2022 a žiaci II. a III. kategórie 15.3.2022. V I. kategórii ročníkov 2. – 4. sme mali v školskom kole zastúpených 11 žiakov.  Do školského kola II. a III. kategórie sa tento rok zapojilo 22 žiakov.  Porota mala ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní súťaže, pretože z úst recitátorov si vypočuli pôsobivé prednesy a veľmi pekné ukážky. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Recitátori sa na súťaž zodpovedne pripravili, porota však musela vybrať tých najlepších. Všetci zúčastnení budú ocenení. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na okresné kolo, aby mohli reprezentovať našu školu.

       Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

       I. kategória (2. – 4. ročník)

       1. miesto – Áron Oltman (II.A) – umelecký prednes prózy

                      Patric Amin Oueslati (IV.B) – umelecký prednes poézie

        

       II. kategória (5. – 6. ročník)

       a.) Umelecký prednes poézie

       1. miesto – Adam Hušek (VI.A)
       2. miesto – Krístína Majorosová (V. B)
       3. miesto – Adam Vaszil (V.B), Patrícia Gécziová (V.C)

       b.) Umelecký prednes prózy

       1. miesto – Jazmína Géresiová (VI.A)
       2. miesto – Gréta Géresiová (V.B)

        

       III. kategória (7. – 9. ročník)

       a.) Umelecký prednes poézie

       1. miesto – Richard Rontó (VIII.B)
       2. miesto – Kitti Szabová (VIII.A)
       3. miesto – Márk Balogh (VIII.B)

       b.) Umelecký prednes prózy

       1. miesto  - Viktória Baloghová (VIII.C)
       2. miesto – Samuel Kubernáš (VIII.B)
       3. miesto – Erika Tonteová (VIII.C)

       Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť a postupujúcim gratulujeme. 

      • Matematická olympiáda

      • Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do matematickej olympiády. Úspešní riešitelia domáceho kola postúpili na obvodné kolo. Obvodné kolo súťaže pre kategóriu Z5 a Z9 sa uskutočnilo 26. 1. 2022. Našu školu reprezentovali:

       Z5 – Gabriela Pankovicsová (V.B)  – 2. miesto

               Dobránsky Adam (V.B) – 3. miesto.

       Z9 – Štefan Kenés (IX.B) – 3. miesto.

       Žiakov pripravoval p. u. Páll.

       Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      • Týždeň finančnej gramotnosti

      • Pred jarnými prázdninami sme mali na našej škole týždeň finančnej gramotnosti. Počas tohto týždňa učitelia matematiky pripravili zaujímavú aktivitu. Vyučujúci pripravili pre svojich žiakov matematický kvíz. Žiaci pracovali v skupinkách a snažili sa čo najrýchlejšie vybrať správnu odpoveď z ponúkaných možností. Skupinka, ktorá najrýchlejšie dokázala označiť správnu odpoveď, získala viac bodov. Na konci kvízu sa im body spočítali a nasledovalo vyhlásenie víťazných tímov.  Skupinové vyučovanie sa žiakom veľmi páčilo, bolo to pre nich „oživenie“ hodiny. Učitelia mali radosť z toho, že všetky skupiny usilovne pracovali  a získali skoro rovnaký počet bodov, čo svedčí o tom, že naši žiaci sú na dobrej úrovni v oblasti finančnej gramotnosti.

      • Stretnutie redaktora so spisovateľom

      • Marec je jedným z najkrajších mesiacov roka. Pomaly sa lúčime so zimou a vítame medzi nami jar. Okrem toho však oslavujeme i knihy, ktoré sú nekonečným zdrojom poznania. Marec – mesiac kníh si pripomenuli aj žiaci IV. C triedy zaujímavou aktivitou. Na hodine slovenského jazyka sa presunuli do priestorov školskej knižnice. Na začiatku aktivity boli žiaci rozdelení do dvojíc a každá dvojica mala za úlohu preštudovať si životopis a tvorbu známeho slovenského autora. Spoločne si pripravili otázky a odpovede zo života spisovateľa a následne sa zrealizovalo stretnutie redaktora so spisovateľom. Jeden z dvojice bol redaktorom, ktorý robil rozhovor s druhým žiakom – so spisovateľom.  Po skončení rozhovorov mali žiaci možnosť vyhľadať, prelistovať  a vypožičať si diela od daných spisovateľov. Veríme, že si v dnešnej pre knihu neprajnej dobe knihy zamilujú, aby sa naplnili slová J. A. Komenského: „Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“

       Mgr. Denisa Szemánová

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 14.03.2022 (pondelok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase:

       - od 7:15 hod. do 8:00 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       - od 11:30 hod. do 17:00 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý nahlásil škole svoj záujem. Žiadame rodičov aby si antigénové testy kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii vyzdvihli v stanovených dňoch.

       Po uvedenom termíne sa testy rodičom nebudú vydávať

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Netradičná hodina: Rozvoj čitateľskej gramotnosti (RČG)

      • Rok 2022 je rokom, kedy si pripomíname výročie významných osobností slovenskej literatúry, ktorí sa venovali aj tvorbe pre deti a mládež. Jubilujúce osobnosti slovenskej detskej literatúry si pripomenuli na netradičnej hodine RČG aj žiaci IV. A triedy. Pri príležitosti okrúhleho výročia žiaci navštívili školskú knižnicu, kde mali možnosť vyhľadať a prezerať si diela od daných autorov. Následne si žiaci za pomoci pani učiteľky vyhľadávali informácie o živote a tvorbe autorov. Ďalej nasledovala tvorivá aktivita v skupinách. Žiaci sa zahrali na ilustrátorov, dostali výtvarné potreby a veľké čisté výkresy. Zo získaných informácií vytvorili plagáty obsahujúce stručné informácie o živote a tvorbe jubilujúcich autorov. Plagáty boli doplnené aj návrhmi obalov kníh. Žiaci sa úlohy zhostili veľmi zodpovedne. Výsledný produkt ich nielen pobavil, ale aj obohatil o nové poznatky.

       Mgr. Denisa Szemánová

      • VÝZVA - ZBIERKA NA POMOC ĽUĎOM Z UKRAJINY

      • Vážení rodičia!

       Mesto Kráľovský Chlmec – na základe žiadosti nášho družobného mesta z Ukrajiny, Berehova – organizuje humanitárnu zbierku v prospech zmiernenia mimoriadnej vojenskej situácie na Ukrajine.  Svoje dary – trvanlivé potraviny a hygienické potreby

       môžete odovzdať v Komunitnom centre (ul. Mierová 906/3) od 1. marca 2022 (utorok) v čase od 08:00 do 18:00

       ZBIERAME IBA TRVANLIVÉ POTRAVINY V NEROZBALENOM STAVE: múka, olej, cukor, soľ, pitná voda v PET flašiach, ovocné džúsy, konzervy, cestoviny, ryža, keksíky, sucháre a dojčenská výživa

       Doba trvanlivosti v prípade potravín musí byť najmenej 3 mesiace.

       BERIEME AJ HYGIENICKÉ POTREBY V ORIGINÁLNOM BALENÍ: mydlo, tekuté mydlo, sprchovací gél, zubná pasta, šampón, hygienické tampóny, papierové utierky, papierové vreckovky, toaletný papier, jednorazové plienky, dezinfekcia na ruky.

       POTREBUJEME AJ deky.

       JE POŽIADAVKA NA: Generátory: 80 kW – 2 kusy; 20 kW – 1 kus; 7 kW – 6 kusov.

       Okrem toho: 1 kompresor 30 m3 /hod (2 bar);

       Trojfázový kábel – 190 metrov;

       Jednofázový (trojžilový) – 70 metrov;

       Automatická poistková skrinka 160 ampérov – 5 kusov;

       Automatický poistkový panel 80 ampérov – 4 kusy;

       Automatická poistková skrinka 50 ampérov – 6 kusov;

       Trojfázový poistkový odpojovač 50 ampérov – 8 súprav (16 kusov);

       Trojfázový poistkový stykač 30 ampérov – 6 súprav (12 kusov);

       Požiarna hadica 30 mm, 2 bar – 50 m;

       Položky, ktoré nie sú uvedené v zozname, NEPREBERIEME!Mesto Kráľovský Chlmec sa zaväzuje posunúť vaše dary žiadateľom a tým, ktorí to potrebujú. Úprimne vám ďakujeme za vašu pomoc!