Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Róbert Berta BR Riaditeľ
Vedie krúžok: História vo filme
robert_berta@centrum.sk
 
 
Mgr. Dana Hudáková HD Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: V.C
Vedie krúžok: Ochrana prírody
danasaff@zoznam.sk
 
 
Mgr. Zuzana Musková MZ Zástupkyňa
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: IX.B
Zástupca v triede: IX.C
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VI.B
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VII.B
Zástupca v triede: VII.C
Zástupca v triede: VIII.A
Zástupca v triede: VIII.B
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok
zuzana.muskova@post.sk
 
 
Mgr. Renáta Balogh Tárczy BR Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Varíme, pečieme
baloghtarczy@freemail.hu
 
 
Mgr. Katarína Bertová BK Učiteľka
kat.ber@centrum.sk
 
 
Marta Čarnakovičová ČA Triedna učiteľka: III.A
sundecko@gmail.com
 
 
PhDr. Tímea Dajková DT Triedna učiteľka: V.C
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
Vedie krúžok: Historický krúžok
timea.dajkova@post.sk
 
 
Mgr. Csaba Dako DCS Triedny učiteľ: VI.B
Vedie krúžok: Futbalový krúžok 8. - 9. ročník
csabadako@centrum.sk
 
 
Mgr. Judita Daková OJu Triedna učiteľka: IX.C
Triedna učiteľka: VII.C
oroszova-dakova@hotmail.com
 
 
Mgr. Ildikó Dobosová DI Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Krúžok mažoretie pre 3. a 4. ročník
Vedie krúžok: Krúžok mažoretiek 5. - 7. ročník
Vedie krúžok: Škola hrou
dobos-ildi@post.sk
 
 
Mgr. Judita Fazekašová FJ Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Matematika 7. ročník
judita.fazekasova@post.sk
 
 
PaedDr. Edita Gérešiová GE Triedna učiteľka: VIII.B
Vedie krúžok: Hravé čítanie
edita.geresiova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Hriciková HM Učiteľka
Vedie krúžok: Redakčný krúžok
hricikovamarika@gmail.com
 
 
Mgr. Alica Jašková JA Učiteľka
Vedie krúžok: Spevácko - tanečný krúžok
jaskovaalica57@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Juhászová JK Učiteľka
Vedie krúžok: Staraj sa o svoje zdravie
Vedie krúžok: Zdravotnícky krúžok
katkajuh@atlas.sk
 
 
Mgr. Ladislav Király LK Učiteľ
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Vedie krúžok: Mladý športovec
lkiraly136@gmail.com
 
 
PaedDr. Gabriela Királyová KG Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Múdra sova
g.kiralyova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Kočišová KZU Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Zažeň nudu
zuzanakocisova@atlas.sk
 
 
Bc. Zuzana Kotorová KZ Triedna učiteľka: VII.B
zuzanakotorova1970@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Liszkaiová LM Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Poslúchaj ma rúčka
Vedie krúžok: Veselé písmenká
monika.liszkai66@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Lučko LM Učiteľ
martinlucko@gmail.com
 
 
Mgr. Júlia Marciová JM Triedna učiteľka: IX.B
Vedie krúžok: Geografický krúžok
julie777marci@yahoo.com
 
 
Mgr. Silvia Megyesiová MS Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Najkrajšia rozprávka
manitu55@azet.sk
 
 
Mgr. Lýdia Mihalčíková ML Triedna učiteľka: II.B
lydiamihalcikova@post.sk
 
 
Mgr. Beáta Molnárová MB Učiteľka
BakurovaB@azet.sk
 
 
Mgr. Gabriela Musková GM Triedna učiteľka: IV.A
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: V.B
gabriela.muskova@yahoo.com
 
 
Judita Oroszová OJ Učiteľka
orosz.koloman@gmail.com
 
 
Mgr. Albert Páll PA Učiteľ
Vedie krúžok: Futbalový krúžok 5. - 7. ročník
Vedie krúžok: Informatika
palla@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Paprčková PM Triedna učiteľka: V.B
Vedie krúžok: Mladý matematik
paprckovam@post.sk
 
 
Mgr. Eniko Pribulová PE Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Smelí námorníci
Vedie krúžok: Usilovné včeličky
epribulova@gmail.com
 
 
PaedDr. Ildikó Pribulová Daková DI Triedna učiteľka: VI.A
dakoildiko@post.sk
 
 
Mgr. Viola Rudašová RV Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Hravé čítanie
Vedie krúžok: Hry so spevom
violarudas@zoznam.sk
 
 
RNDr. Iveta Slovinská SI Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Mladý chemik
Vedie krúžok: Ručné práce
flox@atlas.sk
 
 
PaedDr. Alžbeta Tóthová TA Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Hello children !
Vedie krúžok: Vševedko
alzbetatoth@gmail.com
 
 
Mgr. lldikó Tóthová TI Triedna učiteľka: VII.A
tothi9@centrum.sk
 
 
Peter Vaški Učiteľ
 
 
Mgr. Rita Bakurová BR sociálna pedagogička
ritab92@azet.sk
 
 
Bc. Zuzana Gondová gz asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Futbalový krúžok - 5. - 7. ročník
Vedie krúžok: Slovenčina hravo
Vedie krúžok: Stolno - tenisový krúžok
zuzanagonda@gmail.com
 
 
Mgr. Nella Juhászová JuN sociálna pedagogička
nelajuhaszova@centrum.sk
 
 
Ildikó Jutková JI asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Bystré hlavičky
Vedie krúžok: Múdre makovičky
ijutkova@centrum.sk
 
 
Bc. György Kasko kg asistent učiteľa
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok pre 3. a 4. ročník
gyurka6@gmail.com
 
 
Denisa Kendiová KD Vychovávateľka
Vedie krúžok: Recyklománia
dkendiova01@gmail.com
 
 
Ing. Anna Kertészová Albertová KTA asistentka učiteľa
 
 
Eva Királyová KE Vychovávateľka
Vedie krúžok: Tvoríme s radosťou
evakiraly136@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Kissová KS asistentka učiteľa
Vedie krúžok: Kreatívne popoludnie
Vedie krúžok: Miš - Maš
silvia1980@azet.sk
 
 
Anita Kresztyánková MA Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovný Adamko
kresztyankovaanita@gmail.com
 
 
Judita Oroszová OJ asistentka učiteľa
orosz.koloman@gmail.com
 
 
Bc. Brigita Pribeková BP asistentka učiteľa
bpribekova@gmail.com
 
 
Iveta Szegedyová SI Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovníci
szegedy.laszlo@gmail.com
 
 
Mária Szerdiová SM Vychovávateľka
Vedie krúžok: Pohybové hry
szerdiovam@azet.sk
 
 
Henrieta Tóthová TH asistentka učiteľa
theni47@gmail.com
 
 
Mgr. Ildikó Vojtková VI asistentka učiteľa
vojtkoildi@centrum.sk

© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.09.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria