Navigácia

Rada školy

 

Členovia rady školy:

Čarnakovičová Marta

JUDr. Pandy Peter

Ing. Fedor Alexander 

Ing. Zoltán Illés

Ing. Peter Tancsák

Mgr. Molnárová Beáta

Horvathová Anita 

Semivan Ladislav 

Horváthová Katarína

Czapová Beáta

Palágyiová Darina 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria