Navigácia

Krúžky

Názov krúžku Vedúci krúžku
Zoznam krúžkov pre 1. - 4. ročník
Mravčekovia - bračekovia (I.C) Mgr. Eniko Pribulová
Múdra sova (II.B) PaedDr. Gabriela Királyová
Veselé písmenká Mgr. Monika Liszkaiová 
Hravé čítanie (III.A) Mgr. Viola Rudašová
Poslúchaj ma rúčka (I.B) Mgr. Silvia Megyesiová
Pohybové hry Mária Szerdiová
Z každého rožka troška  Denisa Kendiová
Miš - Maš (2. ročník)  Mgr. Silvia Kiššová
Maľujeme a tvoríme  Eva Királyová 
Futbalový krúžok pre 3. a 4. ročník Mgr. Ladislav Király 
Basketbalový krúžok pre 3. a 4. ročník  Bc. Gyorgy Kaško 
Múdre makovičky (I.A) Ildikó Jutková 
Mladý futbalista (1. a 2. ročník)  Mgr. Ladislav Király 
Logopedko  Mgr. Zuzana Kočišová 
Aplikačné úlohy z matematiky (4. ročník) PaedDr. Alžbeta Tóthová 
Hry so slovami pre 3. a 4. ročník Mgr. Dana Hudáková
Usilovné včeličky (II.A) Mgr. Judita Daková 
Vševedko (III.B) Mgr. Lýdia Mihalčíková 
Nemčina hravo pre 3. a 4. ročník Mgr. Alica Greznárová
Dýnom - Dánom (tanec pre 2. a 3. ročník) Mgr. Judita Daková
 
Zoznam krúžkov pre 5. - 9. ročník
Volejbalový krúžok Mgr. Zuzana Musková 
Stolno - tenisový krúžok Mgr. Zuzana Gondová
Futbalový krúžok - chlapci (5. - 6. ročník) Mgr. Csaba Dako 
Geografický krúžok Mgr. Júlia Marciová
Strelecký krúžok  Ivan Tamáš
Hravá slovenčina Mgr. Zuzana Gondová
Basketbalový krúžok PhDr. Tímea Dajková
Poď so mnou  Mgr. Zuzana Kotorová 
Hojdáme sa v sieti  PaedDr. Ildikó Pribulová Daková
Počítačový krúžok Mgr. Judita Daková
Nemčina hravo pre 5. a 6. ročník Mgr. Alica Greznárová
Krúžok francúzskeho jazyka  Mgr. Silvia Magyarová 
Informatika (VIII.C)  Mgr. Judita Daková
Spevácky krúžok  Ján Juhász 
Futbalový krúžok pre 7. - 9. ročník Peter Vaški

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria