Navigácia

1. - 4. ročník 5. - 9. ročník

 

Konzultačné hodiny 1. - 4. roč.

Meno a priezvisko Deň Hodina
PaedDr. Alžbeta Tóthová 1. pondelok v mesiaci 12:20 - 13:20
PaedDr. Gabriela Királyová 1. streda v mesiaci 12:15 - 13:15
Mgr. Viola Rudašová 1. pondelok v mesiaci 12:15 - 13:15
Mgr. Gabriela Musková 1. pondelok v mesiaci 12:15 - 13:15
Mgr. Monika Liszkaiová  1. utorok v mesiaci  12:20 - 13:20
Mgr. Lýdia Mihalčíková 1. podelok v mesiaci 12:20 - 13:20
Mgr. Eniko Pribulová 1. štvrtok v mesiaci 12:20 - 13:20
Mgr. Zuzana Kočišová 1. pondelok v mesiaci 14:00 - 15:00
Mgr. Ildikó Dobosová 1. pondelok v mesiaci 13:10 - 14:00
Marta Čarnakovičová 1. utorok v mesiaci 12:30 - 13:30


Konzultačné hodiny pre žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami

Meno a priezvisko Deň Hodina
PhDr. Róbert Berta 1. štvrtok 13:30 - 14:30
Mgr. Zuzana Kočišová každý utorok 13:30 - 14:30
Mgr. Judita Daková každý pondelok 13:30 - 14:30

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria