Navigácia

1. - 4. ročník 5. - 9. ročník

 

Konzultačné hodiny 1. - 4. roč.

Priezvisko a meno

Deň

Hodina

PaedDr. Tóthová Alžbeta 1. streda v mesiaci 12:20 - 13:20
PaedDr. Királyová Gabriela 1. streda v mesiaci 12:15 - 13:15
Mgr. Rudašová Viola 1. pondelok v mesiaci 12:15 - 13:15
Mgr. Megyesiová Silvia 1. pondelok v mesiaci 12:15 - 13:15
Mgr. Liszkaiová Monika 1. pondelok v mesiaci 12:20 - 13:20
Mgr. Mihalčíková Lýdia 1. pondelok v mesiaci 12:20 - 13:20
Mgr. Zuzana Kočišová 1. pondelok v mesiaci 14:00 - 15:00
Mgr. Pribulová Eniko 1. streda v mesiaci 12:20 - 13:20
Mgr. Dobosová Ildikó 1. pondelok v mesiaci 13:10 - 14:10
Mgr. Mária Paprčková 1. utorok v mesiaci 12:30 - 13:30
Čarnakovičová Marta 1. utorok v mesiaci 12:30 - 14:30

 

Konzultačné hodiny pre žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami

Priezvisko a meno

Deň

Hodina

Mgr. Kočišová Zuzana

1. pondelok v mesiaci

14:00 - 15:00

PhDr. Berta Róbert

2. streda v mesiaci 13:15 - 14:15
Mgr. Judita Daková každy štvrtok 13:30 - 14:30


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria