• 2019/2020

     • Súťaže

     • Zapájanie sa žiakov do súťaží, predmetových olympiád v školskom roku 2019/2020

       

       

      Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

       

      poézia                                    1. miesto                                  Sofia Kenéz II.B

                                                     2. miesto                                 Jazmína Gérešiová IV.A

                                                                                                     Xenia Maksymivna Cholodenko IV.C

                                                     3. miesto                                 Linda Fedorová III.A

       

      próza                                      1. miesto                                 Vanesa Mariňáková IV.C

                                                     2. miesto                                 Naomi Mirjam Sunitrová IV.C

                                                     3. miesto                                 Liana Lukáčová III.B

                                                                                                     Matej Petrovič II.C

       

      poézia                                     2. kategória 2 m.                    F. Dakoš V.B, R. Rontó VI.B

       

       

      próza                                       2. kategória 1 m.                    V. Baloghová VI.C

                                                      2. kategória 2 m.                    H. Sesay, K. Szabóová VI.A

       

      próza                                      3. kategória 2 m.                     M. Palágyi VIII.B

                                                     2. kategória 3 m.                     H. Sesay, K. Szabóová VI.A

                                                     2. kategória 3 m.                     Š. M. Baloghová VII.B

       

      poézia                                     1 m.                                        B. Kónyová IX.A

                                                      2 m.                                       T. Csontos VIII.B

                                                      3 m.                                       A. Tippán VIII.B

       

      Kniha – kľúčk k detskému srdiečku

       

      6. ročník                                 Heidi Sesay                            3. miesto

      7. ročník                                 Eleonóra Királyová                2. miesto

       

       

      Šaliansky Maťko

       

      4. ročník                                 Vanessa Mariňáková              2. miesto v okresnom kole,

      6. ročník                                 Heidi Sesay                            účasť v okresnom kole

       

                                                                                                  

      Pytagoriáda

       

      9. ročník                                 Bianka Kónyová                    5. miesto

                                                    

      5. ročník                                 Lea Vojtková                          16. miesto

                                                     R.Tóth                                    21. miesto

                                        

                                                    

      Matematický klokan

       

      1. – 5. ročník – zapojených 31 žiakov

                                                                                                   

      Olympiáda v anglickom jazyku

       

      6. ročník                                 Heidi Sesay                            1. miesto v krajskom kole

      9. ročník                                 Dominik Molnár                     4. miesto v okresnom kole

       

      Geografická olympiáda

       

      5. ročník                                 Franciska Dakos                     6. miesto

                                                     Klaudia Hornyáková              12. miesto

       

       

      Dejepisná olympiáda

       

      9. ročník                                 Dominik Tóth             9. miesto

                                                     Slavomír Bolaček       15. miesto

       

       

      Ostatné súťaže:

       

      Vesmír očami detí

       

      2. ročník                                 Rebeka Ráchel Schlanger      vystavená práca v Trebišove 

                                        

      Všetkovedko

       

      Zúčastnilo sa 21 žiakov 2. – 4. ročníka.

                 

      Fotosúťaž – In Memoriam Tóth Pál Gyula

       

      3. ročník                                 Jazmína Gérešiová                 3. miesto

       

       

      Hovorme o jedle       

                                                     ŠKD                                       účastnícky diplom

      7. ročník                                 Poznám zdravé potraviny

                                                     z môjho mesta a dediny         účasť

       

      Projekt Hravo ži zdravo

       

      5. ročník                                 účasť

                             

      Športové súťaže:

                             

      Streľba zo vzduchovky  (st. ž.)                                 1. miesto v obvodnom kole

      3. miesto v okresnom kole

      Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – jednotlivci           4. miesto v okresnom kole

      Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – družstvo              1. miesto v obvodnom kole

                                                              žiačky                3. miesto v okresnom kole

                                                                                       

      Malý futbal – mladší žiaci                                         1. miesto v obvodnom kole

       

      Stolný tenis                                                               1. miesto v obvodovom kole

                                                                                         5-8.. miesto v okresnom kole