• Časový harmonogram vyučovacích hodín

    •  

     Časový harmonogram vyučovacích hodín:

     1. hodina               7.45 hod. –   8.30 hod.

     2. hodina               8.40 hod. –   9.25 hod.

     3. hodina               9.40 hod. – 10.25 hod.

     4. hodina             10.35 hod. – 11.20 hod.

     5. hodina             11.30 hod. – 12.15 hod.

     6. hodina             12.25 hod. – 13.10 hod.

     7. hodina             13.40 hod. – 14.25 hod.

     8. hodina             14.30 hod. – 15.15 hod.

      

     Činnosť v ŠKD:

     11:00 hod. – 17:00 hod.