• 2021/2022

     • Súťaže

     • Zapájanie sa žiakov do súťaží, predmetových olympiád v školskom roku 2021/2022

       

      Biologická olympiáda - okresné kolo

      Heidi Sesay  7.miesto

       

      Botanikiáda - krajské kolo

      Damiana Detriková, V.A   TOP 5

       

      Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

      Amin Patric Oueslati, IV.B    (3. miesto)

      A. Oltman, II.A    (účasť)

       A. Hušek, VI.A     (účasť)

      J. Gérešiová, VI.A    (účasť)

      V. Baloghová, VIII.C   (účasť)

      R. Rontó, VIII.B    (účasť)

       

      Šaliansky Maťko - okresné kolo

      B. Babiášová, V.A   (2. miesto)

      B. Bodaová, II.B  (účasť)

       

      Cesty za poznaním minulosti

      G. Gérešiová, V.B  3. miesto - celoslovenské kolo

       

      Pytagoriáda

      3. ročník    Lilien Gereny   (8.miesto)

      3. ročník    Dávid Bányácsky   (11. miesto)

      4. ročník    Sofia Kenéz   (23. miesto)

      4. ročník    Hanna Berta   (30. miesto)

      6. ročník   E. Gašparová   (5.miesto)

      6. ročník   E. Ďurková  (5. miesto)

      7. ročník   Lea Vojtková   (10. miesto)

      8. ročník   Heidi Sesay   (3. miesto)

       

      Matematická olympiáda - okresné kolo

      Kategória Z5  G. Pankovicsová, V.B  (2. miesto)

      Kategória Z5  A. Dobránsky, V.B   (2. miesto) 

      Kategória Z6  E. Gasparová, VI.A   (12. miesto)

      Kategória Z6  R. Birkeová, VI.B  (16. miesto)

      Kategória Z7  L. Vojtková, VII.A  (7. miesto)

      Kategória Z7  B. Kondášová, VII.A   (11. miesto)

      Kategória Z8   M. Raczenberger, VIII.A   (3. miesto)

      Kategória Z9   Š. Kenés, IX.B   (3. miesto)

       

      Matematická olympiáda - krajské kolo

      Kategória Z9   Š. Kenés, IX.B   (44. miesto)

       

      Matematický klokan

      Alexandra Balogová, I.A (100%)

      Adam Tóth, I.A  (95%)

      Radi Lukas Mati, I.B  (95%)

      Bartolomej Kaško, I.B   (95%)

      Valentín Bodnár, I.C    (90%)

      Leren Karaková, II.B   (62,22%)

      Tomaš Tóth, II.C   (58,83%)

      Zora Kováčová, II.B  (56,67%)

      Puškáš Peter, III.A   (78,89%)

      Lilien Gerenyi, III.C    (71,11%)

      Amin Patric Oueslati, IV.B  (80%)

      Matej Petrovič, IV.C   (61,11%)

      5. – 9. ročník – zapojených 22 žiakov

       

      Výtvarné súťaže 

      Čarovná záhrada - okresná    J. Géczi  (1.miesto)

      Čarovná záhrada - celoštátna    J. Géczi  (10.miesto)

      Cesta za poznaním minulosti   - celostátna   J. Géczi, D. Matto

      Fúra s.r.o.  - krajská      E. Lakatošová, J. Géczi (kresba bola zverejnená v kalendári)

       

      Športové súťaže:

      Malý futbal  - okresná -   Kormondi, Zelenáková, Tovtyn, Popália, Kováč   (2. miesto)

      Malý futbal  - okresná -   Gérešiová, Gažiová, Kóboriová, Lukácsová   (3. miesto)