• Rozvojové projekty

      • Spolu múdrejší

      • Cieľom projektu je podporiť školy, ktoré budú prostredníctvom doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, alebo nedostatočným prístupom k digitálnym technológiám počas dištančného vzdelávania, vytvárať podmienky na zlepšenie ich vedomostí a zručností.

       Aj našej škole sa podarilo uspieť v tomto projekte. Deväť učiteľov vyučovalo žiakov od apríla do 25. júna. Aj týmto spôsobom pomáhame žiakom zmierňovať dôsledky pandémie a zvládnuť tento náročný školský rok 2020/2021.