• Naše začiatky v projektoch

     • Naše začiatky v projektoch

     • Otvorená škola - Infovek 2005

      - začiatky informatizácie školy

      - internetová čajovňa od 14:00 hod. do 18:00 hod.

       

      Digitálne štúrovstvo 2005; 2006

      - informatizácia školy, budovanie počítačových učební, budovanie vzdelávacieho centra s prístupom na internet

       

      Otvorená škola - Šport 2005; 2006

      - rozšírenie športových aktivít školy

      - škola otvorená pre športové aktivity  každý deň okrem nedele do 21:00 hod.

      - nákup športového materiálu

       

      Rozvoj materiálno - technických podmienok športu 2007

      - výstavba viacúčelového ihriska s betónovým povrchom v zime funguje ako ľadová plocha na korčuľovanie

       

      Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice 2008

      - vybudovanie školskej knižnice v samostatnej miestnosti, rozšírenie titulov, prístup na internet

       

      Zdravie v školách 2009

      - kurzy poskytovania prvej pomoci

      - nákup pomôcok ako resuscitačný model a pod.

      - škola podporujúca zdravie - Adamko