• Konzultačné hodiny

     • 1. - 4. ročník

     •  

      Konzultačné hodiny 1. - 4. roč.

      Meno a priezvisko Deň Hodina
      PaedDr. Tóthová Alžbeta pondelok 13:00 - 14:00
      PaedDr. Királyová Gabriela pondelok 12:15 - 13:15
      Mgr. Rudasová Viola utorok 12:30 - 13:30
      Mgr. Liszkaiová Monika pondelok 12:30 - 13:30
      Mgr. Mihalčíková Lýdia streda 12:30 - 13:30
      Mgr. Pribulová Eniko pondelok 13:10 - 14:10
      Mgr. Zuzana Kočišová utorok 13:00 - 14:00
      Mgr. Judita Daková streda 13:30 - 14:30
      Mgr. Silvia Kiššová pondelok 13:10 - 14:10
      Čarnakovičová Marta streda 12:30 - 13:30
      Mgr. Ildikó Vojtková štvrtok  13:10 - 14:10
      Mgr. Densa Szemánová pondelok 13:10 - 13:40


      Konzultačné hodiny pre žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami

      Meno a priezvisko Deň Hodina
      Mgr. Zuzana Kočišová utorok 13:00 - 14:00
      Mgr. Judita Daková streda 13:30 - 14:30