• Vynikajúce hodnotenie školy
    • Titul a ocenenie "Škola dobrých skutkov", "Škola priateľská deťom", Škola, ktorá to s kvalitou myslí vážne" 

    • Kvalitné vzdelávanie
    • Moderný školský vzdelávací program, kvalifikovní pedagógovia, efektívna edukácia, moderné vyučovacie metódy, zážitkové učenie.

    • Individuálny prístup v edukácií
    • Spolupráca so školským psychológom, vývhovným poradcom, CPPPaP v Trebišove, individuálny prístup so zreteľom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka.

    • Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole.

    • Športové úspechy
    • Vynikajúce športové úspechy, pestrá ponuka športových krúžkov. Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele.

    • IKT v edukácií
    • Využívanie informačných a komunikačných prostriedkov na vyučovaní, interaktívne tabule vo viacerých učebniach.

    • Vyučovanie cudzích jazykov
    • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v jazykovej učebni.. Anglický jazyk od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk, ruský jazyk a nemecký jazyk  v bežných triedach od 7. ročníka.

    • Školský klub detí
    • ŠKD Tokajko v prevádzke 6:45 - 7:45 hod. - ranný klub, 11:20 - 17:00 hod. - popoludňajší klub, kvalifikované vychovávateľky, pestrý výchovný program.

    • Veľká knižnica
    • Žiaci majú prístup do našej školskej knižce s kopou úžasných kníh

    • Záujmové krúžky
    • Pestrá ponuka záujmových krúžkov v rámci popoludňajšej činnosti v ŠKD a CVČ.

    • Detské dopravné ihrisko
    • Bezpečne na cestách v rámci prenosného dopravného ihriska.                                                              

    • Odborné učebne
    • Moderné vybavenie odborných učební chemie, fyziky, biológie, techniky a matematiky. 

  • Novinky - Zo života školy

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Exkurzia – Zemplínske múzeum v Michalovciach
    • 23. 6. 2022
    • Dňa 20. júna 2022 sa žiaci V.B a V.C triedy v sprievode p. učiteľky I. Tóthovej, Gérešiovej a pani soc. ped. N. Juhászovej zúčastnili zaujímavej exkurzie. Navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach, kde mali možnosť absolvovať poučnú prehliadku sprevádzanú milou pani sprievodkyňou, ktorá pútavou formou komentovala vystavené exponáty. V znovuotvorenom múzeu sme videli vzácne predmety minulosti. Dozvedeli sme sa, že posledným majiteľom kaštieľa bol gróf Anton Sztáray, ktorý tu žil so svojou rodinou do roku 1944. Múzeum v súčasnosti ponúka päť stálych expozícií a etnografickú expozíciu. Nás zaujala etnografická expozícia, ktorú tvoria samostatné celky – kováčstvo, vinohradníctvo, spracovanie dreva, hrnčiarstvo, výroba textílií. Zdokumentované sú zaniknuté ľudové remeslá dedinského obyvateľstva. V historickej expozícii sme videli exponáty dokumentujúce atmosféru šľachtických interiérov ko

    • Exkurzia – Zemplínske múzeum v Michalovciach : Čítať viac
    • Venčekový ples
    • 23. 6. 2022
    • Dňa 23. apríla 2022 sa uskutočnil Venčekový ples žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, na ktorý a pripravovali od októbra, pod vedením diplomovaného učiteľa tanca Ing. Františka Štofana. Na kurze spoločenského tanca a spoločenskej výchovy si osvojili 16 druhov tancov, ktoré predviedli rodičom a pozvaným učiteľom. V prestávkach medzi voľnými kolami súťažili v jablkovom, stoličkovom a venčekovom tanci. Pre deviatakov to bola zároveň slávnostná rozlúčka so školou. Zážitky prvých tanečných krokov a Venčekového plesu, v nich zanechajú spomienky na celý život.

    • Venčekový ples : Čítať viac
    • Škola v prírode
    • 20. 6. 2022
    • V príjemnom rekreačnom stredisku Kamenec, ktoré sa nachádza na brehu vodnej nádrže Zemplínska Šírava, sa v dňoch 13. 6. 2022 – 17. 6. 2022 zúčastnili žiaci 4. ročníka dlho očakávanej školy v prírode. Boli sme ubytovaní v hoteli Chemes. Keďže nám počasie v deň príchodu prialo, po výbornom obede sme si ho užili kúpaním v Šírave na pláži Anima. Na druhý deň doobedu sme si zaplávali v bazéne hotela a poobede sme sa vybrali na turistickú vychádzku cez les na Vinné jazero. Cesta bola síce dlhá, no naozaj stála za to. Napriek tomu, že sme sa vrátili trošku unavení, po večeri sme boli opäť plní energie a elánu na pyžamovú párty. Tretí deň nášho pobytu sme si spríjemnili návštevou vodného sveta Thermal Šírava. Potešili nás predovšetkým atrakcie v podobe šmýkačiek, divokej vody a hojdacieho zálivu. Štvrtok ráno sme sa už nevedeli dočkať plavby výletnou loďou Zemplín z prístavu Lodenica – Hôrka. Vy

    • Škola v prírode: Čítať viac
    • Plavecký výcvik
    • 20. 6. 2022
    • Žiaci 3. ročníka našej školy absolvovali základný plavecký výcvik a žiaci 7. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik. Výcvik sa konal od 13. júna do 17. júna 2022 v priestoroch hotela Chemes na Zemplínskej Šírave. Žiaci boli rozdelení do družstiev, kde sa učili o dýchaní vo vode, splývaní a rôznych technikách plávania. Družstvá sa striedali a pracovali pod vedením pani zástupkyne Hudákovej, pani učiteľky Pribulovej, pani učiteľky Kissovej a pána asistenta Kaška. Starší žiaci si zlepšovali svoje plavecké zručnosti a učili sa správnu techniku plaveckých štýlov (prsia, kraul) pod vedením pána učiteľa Marciho a pána učiteľa Daka. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť žiakov z pohybu vo vode, čo bolo na ich tvárach vidieť. Boli sme na našich žiakov pyšní. Veľmi sa snažili, boli disciplinovaní, ale hlavne mnohí prekonali aj strach z vody, čo bolo hlavným ci

    • Plavecký výcvik: Čítať viac
    • „Poď, dieťa, uč sa múdrym byť“
    • Jan Amos Komenský
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Mesto Kráľovský Chlmec
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Prešovská univerzita
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Flash COMPANY
   • Pandy & Partners
   • {#1508} 4
   • CPPPaP Trebišov