Navigácia

Motto

„ Poď, dieťa, uč sa múdrym byť“

J. A. Komenský

Pondelok 25. 6. 2018

Počet návštev: 814591

Oznámenie

Letný strelecký tábor

 

Milí rodičia, chlapci a dievčatá!

 

Od 30. júla sa v areáli ZŠ, na ulici L. Kossutha 56, v Kráľovskom Chlmci začne konať 2 týždňový strelecký tábor, ktorý zorganizuje p. Ivan Tamáš s pomocníkmi. Chceme Vám predviesť a naučiť Vás krásu športovej sreľby. 

 

Vek: 6 - 12 rokov 

 

1. týždeň: 30.7.2018 - 3.8.2018

2. rýždeň:  6.8.2018 - 10.8.2018

 

Zraz účastníkov: každý deň o 8:30 pred ZŠ, L. Kossutha 56

 

Účastnícky poplatok je 5 € / týždeň.

 

Na konci druhého týždňa usporiadame streleckú súťaž, na ktorej budú 3 víťazi odmenení cenami a diplomami. 

 

Kontakt: Ivan Tamáš - 0908 508 396

 

Srdečne Vás očakáváme.

 


 

ŠPORT mix - letný denný športový tábor

 

Posilni sám seba, zdolávaj, vyhrávaj!

 

Miesto: ZŠ, Ľ. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

Termín: 13. - 17. august 2018

Čas: od 8:00 do 14:00

Pre deti: 9 - 15 rokov

Symbolická cena: 5 € / týždeň

Termín prihlásenia do 30. júna 2018

Prihlásiť sa môžeš osobne na sekretariáte alebo telefonicky: 056 / 63 216 11

 

V jedinom týždni si užiješ športu na celý rok! S našim pedagogickým tímom: p. Musková, p. Gondová, p. Dako, p. Király, p. Vaški budeš trénovať: 

FUTBAL, FLORBAL, VOLEJBAL, PING PONG, BEDMONTON, ATLETIKU a rôzne športové zábavky.

 

Tak neváhaj a nechaj ten internet a klasické prázdninové dni doma a pridaj sa k nám. Zdvihni sa a poď s nami baviť sa hrou a užívať si leto s kamošmi. Čaká ťa skvelá partia spoluhráčov, množstvo zápasov, tréningov a akčný športový program dobrý na kondičku. 

 

 


 

II. Letný kreatívny tábor ,,MIŠ - MAŠ´´

 

KEDY?:

20.8.2018 - 24.8.2018 v čase od 8:00 - 14:00 hod.

KDE?:

Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec

CENA:  

5€ / týždeň

VEK:  

5 - 10 rokov

PROGRAM:

zábava - súťaže - rôzne výtvarné techniky - relax

INFORMÁCIE: 

ZŠ - 056/63 216 11

Mgr. Hudáková - 0907 926 710

Mgr. Kiššová - 0944 368 861

 

Prihlásiť sa a zaplatiť je potrebné do 30.6.2018

 


 

Vážení návštevníci, milí rodičia!

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali náš vnútorný poriadok a naše bezpečnostné pravidlá prijaté hlavne v záujme bezpečnosti Vašich detí. 

- Pri každej návšteve sa ohláste na vrátnici

- Zdržiavajte sa na spojovacej chodbe, do vnútorných priestorov nevstupujte

- Počas vyučovania nevyrušujte učiteľa. Môžete ho navštíviť v čase jeho konzultačných hodín, alebo vo  vopred dohodnutom termíne v čase  jeho voľna

- Naliehavé úradné záležitosti si môžete vybaviť aj počas vyučovania na sekretariáte, prípadne s niektorým členom vedenia školy. Predtým sa ohláste na vrátnici.

Ďakujeme za pochopenie!

PhDr. Róbert Berta

riaditeľ školy

 • Do galérie Tím kreatívnych geografov boli pridané fotografie.

 • Do galérie Deň detí boli pridané fotografie.

 • V dňoch 24. 05 - 26. 05. 2018 (štvrtok, piatok, sobota) naša škola opäť organizovala dejepisnú exkurziu Krakow - Osvienčim, ktorá sa zaoberala témou holokaustu. Okrem koncentračného tábora sme navštívili Červený kláštor, hrad Wavel v Krakowe a absolvovali sme plavbu po Dunajci.

 • Vážený rodičia, milý žiaci!

  Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Kráľovskom Chlmci Vás pozýva na zábavnú a náučnú Hľadačku- Questing.

  Pripravili ju žiaci Dominik Vojtko, Vanessa Gačová, Bartolomej Balogh a Norbert Boháč pod vedením RNDr. Ivety Slovinskej v rámci projektu Tajný život mesta 2.

  Ak ju chcete úspešne zvládnuť, potrebujete :

  Sprievodcu, ktorého si môžete stiahnuť zo stránky mesta, alebo internetovej stránky základnej školy: www.zskossutkch.edupage.sk

  Mobil s internetom a aplikáciou Pl@nt Net, ktorú si môžete zadarmo stiahnuť na: www.tajnyzivotmesta.sk , Google Play alebo App Store

 • Do galérie Výstava plazov boli pridané fotografie.

 • Do galérie Atletika boli pridané fotografie.

 • Tak ako každý rok, aj na dnešný deň som pripravila pre žiakov aktivity súvisiace so svetovým dňom vody. Témou roku 2018 sa stala: PRÍRODA PRE VODU.

  Žiaci, rozdelení do 4 – členných skupín, dostali pracovný list s otázkami, na ktoré mohli nájsť odpovede, ak si pozorne vypočuli úvodný text. Sledovali dokumentárny film o kolobehu vody, jej úprave, či vykonali dôkaz minerálnych látok vo vode prostredníctvom jednoduchého pokusu. Nasledovala diskusia o vysychania pevniny o príčinách globálneho otepľovania a jeho následkov.

 • Do galérie Deň hasičov boli pridané fotografie.

 • Do galérie Triedne oslavy Dňa matiek boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • 0566321611
  0911 280 964

Fotogaléria