• Novinky - Zo života školy

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Oznam - antigénové samotesty
    • 9. 9. 2021
    • Vážení rodičia.

     Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 10.9.2021 (piatok) a 13.9.2021 (pondelok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase:

     - od 11:00 hod. do 13:30 hod.

     - od 14:00 hod. do 17:00 hod.

     na chodbe prízemie (unikový východ pavilón B)

     POZOR:

     Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý do 26.8.2021 nahlásil škole svoj záujem.

    • Oznam - antigénové samotesty : Čítať viac
    • Oznámenie
    • 9. 9. 2021
    • Riaditeľ školy, v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje

     riaditeľské voľno

     pre žiakov 1. - 9. ročníka dňa 14.09.2021, z prevádzkových dôvodov.

     Činnosť ŠKD a zariadenie školského stravovania sú v uvedený deň mimo prevádzky. Žiaci, stravujúci sa v školskej jedálni budú v uvedený deň hromadne odhlásení.

    • Oznámenie : Čítať viac
    • Školské mlieko
    • 6. 9. 2021
    • Vážení rodičia,

     riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že aj tento školský rok v rámci celoštátneho mliečneho programu sme sa rozhodli podporiť zvýšenú konzumáciu mlieka u našich žiakov formou mliečneho automatu od spoločnosti Rajo a. s. Automat je naplnený dvoma druhmi ochuteného mlieka – kakaové a vanilkové v cene 0,42 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,50 € za každý ďalší kus. V ponuke je aj biele neochutené mlieko 3,5 % v cene 0,00 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,50 € za každý ďalší kus, ovocné smootie rôznych príchutí, cereálie a jablkový džús.

    • Školské mlieko: Čítať viac
    • Otvorenie školského roka 2021/2022
    • 30. 8. 2021
    • Organizácia vyučovania od 2.9.2021

     2. september 2021

     Žiaci 1. ročníka

     Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v budove školy (Pavilón B, 1. -4. roč.) so začiatkom o 8.00 hod., v prítomnosti dieťaťa a jedného rodiča. Následne sa žiaci presunú so svojimi triednymi učiteľmi do kmeňových tried spolu s rodičmi, ktorí pri vstupe predložia "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Samozrejme s rúškom (dieťa aj rodič).

    • Otvorenie školského roka 2021/2022: Čítať viac
    • Oznam školskej jedálne (ŠJ)
    • 25. 8. 2021
    • Zápisné lístky stravníka (ZLS) na školský rok 2021/2022 si môžete vyzdvihnúť u vedúcej jedálne (v papierovej podobe) alebo na stránke školy.

     Žiak bude prihlásený na stravovanie až po doručení ZLS a uhradení stravného. Všetky potrebne informácie sú uvedené v ZLS.

     Stránkové dni a hodiny : od 26.8.2021 do 30.8.2021 od 8:00 do 14:30 hod.

    • Oznam školskej jedálne (ŠJ): Čítať viac
    • Informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022
    • 23. 8. 2021
    • Nový školský rok sa blíži a v súvislosti s tým pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie v školách a školských zariadeniach. Cieľom manuálu podľa ministerstva je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“ Tento manuál sa vzťahuje na všetky typy škôl a školských zariadení podľa školského zákona bez ohľadu na zriaďovateľa. Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva.

    • Informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022: Čítať viac
    • Letná kreatívna škola Miš-Maš
    • 23. 8. 2021
    • Naša škola aj tento rok zorganizovala letnú kreatívnu školu Miš-Maš. Bol to týždeň plný zážitkov a smiechu, ale aj upevňovania a obohacovania vedomostí. Úlohy a kreatívne práce pripravili pre každú skupinu Mgr. Silvia Kiššová a Mgr. Judita Daková, ktoré celú letnú školu pripravili.

     Prváci nás presvedčili, že cez prázdniny nezabudli písať, čítať a počítať. Spolu sme si zopakovali učivo 1., 2., 3. a 4. ročníka. Musím pochváliť aj budúcich prváčikov, ktorí sa nedali zahanbiť a hoci to pre nich nebola letná škola, ale tábor Miš-Maš, aj oni usilovne pracovali.

    • Letná kreatívna škola Miš-Maš: Čítať viac
    • Karate tábor Ninjov
    • 12. 8. 2021
    • Prvý augustový týždeň obsadili mesto Kráľovský Chlmec malí Ninjovia. 26 detí od 5 do 18 rokov sa zúčastnilo prvého ročníka športového tábora, ktorý zorganizoval klub karate a kobudo Heiwa Dojo. Deti mali každý deň bohatý program. V prvý deň sa rozdelili do troch družstiev, ktoré medzi sebou súperili počas celého tábora v rôznych športových aj nešportových disciplínach. V posledný deň boli deti za svoju snahu odmenené medailami. Každé doobedie bolo venované tréningu karate a kobudo, kde sa nováčikovia naučili základy úderu (cuki), kopu (geri) a tri základné bloky. Pokročilejší sa venovali bunkai kata Saifa a Seiyunchin (aplikácie vo dvojiciach) a v rámci kobudo sa zdokonalili prvej zbrani Bo (palica). Deti si osvojili aj základy sebaobrany – ako sa vyslobodiť z úchopu, ako sa zachovať, keď nás chce niekto ohroziť. Ďalšou aktivitou v našom tábore ninjov boli táborové hry. Deti na základe i

    • Karate tábor Ninjov : Čítať viac
    • „Poď, dieťa, uč sa múdrym byť“
    • Jan Amos Komenský
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Mesto Kráľovský Chlmec
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Prešovská univerzita
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Flash COMPANY
   • Pandy & Partners
   • {#1508} 4
   • CPPPaP Trebišov