Navigácia

Motto

„ Poď, dieťa, uč sa múdrym byť“

J. A. Komenský

Onámenie

 

Vážení rodičia!

 

Vedenie školy v spolupráci s OZ Rodičia a priatelia ZŠ Vás pozývajú na plenárnu schôdzu a triedny aktív ZRŠ dňa 16. 10. 2019 so začiatkom o 14:30 hod. na prízemí v pavilóne A. Po plenárnej schôdzi sa uskutočnia triedne aktívy v triede Vášho dieťaťa.

 

Vaša účasť je žiadaná a tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Zároveň sa  uskutoční  aj výstava zdravej výživy.

 


 

V areáli školy je zakázaný pohyb osôb a detí bez povolenia!

 


 

Projekt: " Zabezpečenie a podpora vzdelávacieho procesu so špeciálnym dôrazom pre žiakov so ŠVVP"

Začiatok realizácie od 4. septembra 2019.

Bližšie informácie: TU

 


 

Vážení a milí rodičia !

 

Pre bezpečnosť nás všetkých, ale predovšetkým Vašich detí, sa budova Základnej školy na ulici Kossutha od 1.11 2018 bude uzamykať v čase od 7.45 do 11.20. V núdzových prípadoch je nutné hlásiť návštevu na vrátnici. Tiež Vás chceme požiadať, aby ste dodržiavali náš vnútorný predpis a nevstupovali nielen do vnútorných priestorov školy, šatní, ale ani na náš školský dvor. Služba na vrátnici Vám je plne k dispozícií nielen pre pomoc, ale aj asistenciu.

Z tohto dôvodu si Vás dovolím poprosiť, aby ste si všetky stretnutia s učiteľmi dohodli na popoludňajší čas, ktorý slúži na rôzne konzultácie. Čas konzultačných hodín učiteľov je zverejnený na úradnej tabuli školy, ale samozrejme môžete ho nájsť aj na našej vynovenej webovej stránke. /http://zskossutkch.edupage.org/

Nakoniec, na záver dovoľte mi požiadať rodičov, ktorí privážajú svoje deti, aby v ranných hodinách príchodov nás všetkých, zaparkovali svoje autá buď na ulici Kazincziho/ pri CVČ/  alebo na ul. Kossutha, aby sme sa tak spoločnými silami vyhli ranným zápcham na našom malom parkovisku. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

PhDr. Róbert Berta - riaditeľ školy


 

Vážení návštevníci, milí rodičia!

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali náš vnútorný poriadok a naše bezpečnostné pravidlá prijaté hlavne v záujme bezpečnosti Vašich detí. 

- Pri každej návšteve sa ohláste na vrátnici

- Zdržiavajte sa na spojovacej chodbe, do vnútorných priestorov nevstupujte

- Počas vyučovania nevyrušujte učiteľa. Môžete ho navštíviť v čase jeho konzultačných hodín, alebo vo  vopred dohodnutom termíne v čase  jeho voľna

- Naliehavé úradné záležitosti si môžete vybaviť aj počas vyučovania na sekretariáte, prípadne s niektorým členom vedenia školy. Predtým sa ohláste na vrátnici.

Ďakujeme za pochopenie!

PhDr. Róbert Berta - riaditeľ školy

Utorok 15. 10. 2019

Počet návštev: 966317

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria