Navigácia

Motto

„ Poď, dieťa, uč sa múdrym byť“

J. A. Komenský

Štvrtok 15. 11. 2018

Počet návštev: 857723

Oznámenie

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 21. novembra 2018 sa aj v našej škole uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka.

Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a poskytnúť školám komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov.

Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk. Z matematiky prebehne testovanie v čase 8:20 - 9:20 hod. a zo slovenského jazyka v čase 10:05 – 11:05 hod.

Počas testovania okrem modrého pera nemôžu používať žiadne pomôcky.

Prosíme, aby ste v deň testovania zabezpečili prítomnosť Vášho dieťaťa  v škole.

Za pochopenie ďakujeme!


Vážení rodičia!

Riaditeľstvo Základnej školy v Kráľovskom Chlmci Vám oznamuje, že dopravné za mesiac október 2018 sa bude vyplácať 14.11.2018 (streda) a 15.11.2018 (štvrtok) od 09:00 hod. do 15:00 hod. Doneste si so sebou občiansky preukaz. 


Rozprávkové popoludnie v kine v Michalovciach

Termín: 23. novembra 2018 (piatok)

Poplatok: 6 € (zaplatiť do 16.11.2018)

Odchod: o 13:00 hod. spred budovy školy

Predpokladaný príchod: približne o 19:00 hod., pred budovu školy

Program: Návšteva rozprávkového predstavenia - Grinch 


Vážení a milí rodičia !

Pre bezpečnosť nás všetkých, ale predovšetkým Vašich detí, sa budova Základnej školy na ulici Kossutha od 1.11 2018 bude uzamykať v čase od 7.45 do 11.20. V núdzových prípadoch je nutné hlásiť návštevu na vrátnici. Tiež Vás chceme požiadať, aby ste dodržiavali náš vnútorný predpis a nevstupovali nielen do vnútorných priestorov školy, šatní, ale ani na náš školský dvor. Služba na vrátnici Vám je plne k dispozícií nielen pre pomoc, ale aj asistenciu.

Z tohto dôvodu si Vás dovolím poprosiť, aby ste si všetky stretnutia s učiteľmi dohodli na popoludňajší čas, ktorý slúži na rôzne konzultácie. Čas konzultačných hodín učiteľov je zverejnený na úradnej tabuli školy, ale samozrejme môžete ho nájsť aj na našej vynovenej webovej stránke. /http://zskossutkch.edupage.org/

Nakoniec, na záver dovoľte mi požiadať rodičov, ktorí privážajú svoje deti, aby v ranných hodinách príchodov nás všetkých, zaparkovali svoje autá buď na ulici Kazincziho/ pri CVČ/  alebo na ul. Kossutha, aby sme sa tak spoločnými silami vyhli ranným zápcham na našom malom parkovisku. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,

PhDr. Róbert Berta

riaditeľ školy


Vážení návštevníci, milí rodičia!

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali náš vnútorný poriadok a naše bezpečnostné pravidlá prijaté hlavne v záujme bezpečnosti Vašich detí. 

- Pri každej návšteve sa ohláste na vrátnici

- Zdržiavajte sa na spojovacej chodbe, do vnútorných priestorov nevstupujte

- Počas vyučovania nevyrušujte učiteľa. Môžete ho navštíviť v čase jeho konzultačných hodín, alebo vo  vopred dohodnutom termíne v čase  jeho voľna

- Naliehavé úradné záležitosti si môžete vybaviť aj počas vyučovania na sekretariáte, prípadne s niektorým členom vedenia školy. Predtým sa ohláste na vrátnici.

Ďakujeme za pochopenie!

PhDr. Róbert Berta

riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria