• Novinky - Zo života školy

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Oznam
    • 11. 12. 2020
    • ​​​​​​Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a ich rodičom, že vyučovanie pre žiakov prvého stupňa / 1-4 ročník/ základnej školy bude pokračovať od 14.12.2020 prezenčnou formou.

     Druhý stupeň ZŠ / 5-9ročník /pokračuje vo výučbe dištančnou formou.

     Zákonný zástupca žiaka predloží pri nástupe žiaka do ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ( viď príloha).

    • Oznam: Čítať viac
    • Pomocníci Mikuláša
    • 2. 12. 2020
    • Mesto Kráľovský Chlmec oslovilo našu školu k účasti na projekte ,,Nájdi nový domov pre vaše staré hračky´´. Naše deti nezaváhali a pre deti, ktoré žijú v núdzi nielen v našom meste, ale aj v družobnom meste Ferenczváros doniesli hŕbu veľmi pekných hračiek.

     Milo nás prekvapilo veľké srdce našich detí, ochota pomôcť dobrej veci a hlavne urobiť obrovskú radosť nejakému neznámemu kamarátovi. Nezanedbateľným prínosom tejto akcie bolo to, že hračky dostali druhú šancu a pomohli sme aj životnému prostrediu.

    • Pomocníci Mikuláša : Čítať viac
    • Oznam
    • 2. 12. 2020
    • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia UVZ SR od 3.12.2020 je semafor školy: Červená Fáza. Zmena je z dôvodu výskytu koronavírusu u zamestnancov školy. Základná škola bude od 3.12.2020 do 11.12.2020 uzatvorená vrátane ŠKD a ŠJ. Vyučovanie na druhom stupni (5. – 9. ročník) bude prebiehať naďalej dištančne. Od 3.12.2020 do 11.12.2020 bude vyučovanie prebiehať dištančne aj na prvom stupni (1. – 4. ročník). Žiaci prvého stupňa a zamestnanci sa vrátia do škôl 14.12.2020.

    • Oznam: Čítať viac
    • Oznam
    • 2. 12. 2020
    • Vážení rodičia!

     Riaditeľstvo Základnej školy v Kráľovskom Chlmci Vám oznamuje, že dopravné za mesiac november 2020 sa bude vyplácať 17. 12. 2020 (štvrtok) od 13:00 do 15:00 hod. a 18. 12. 2020 (piatok) od 09:00 do 11:00 hod. v pavilóne B -únikový východ za prísnych hygienických podmienok (rúško a rukavice) iba rodičom žiakov, prípadne osobe, ktorá je rodičom písomne splnomocnená.

    • Oznam: Čítať viac
    • Imatrikulácia našich prvákov
    • 1. 12. 2020
    • Krásnou tradíciou v našej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je aj deň, kedy sa stanú súčasťou veľkého kolektívu žiakov Základnej školy, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec.

     Tejto netradičnej úlohy sa zhostila postavička z filmu Harry Potter, ktorá svojou čarovnou paličkou aspoň na chvíľu zmenila prváčikov na kráľov a kráľovné.

    • Imatrikulácia našich prvákov: Čítať viac
    • „Poď, dieťa, uč sa múdrym byť“
    • Jan Amos Komenský
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Mesto Kráľovský Chlmec
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Prešovská univerzita
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Flash COMPANY
   • Pandy & Partners
   • {#1508} 4