Navigácia

Motto

„ Poď, dieťa, uč sa múdrym byť“

J. A. Komenský

Utorok 24. 4. 2018

Počet návštev: 798371

Oznámenie

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v dňoch 30. apríla a 7. mája 2018 bude zastavená prevádzka školy z prevádzkových dôvodov (t. j. deratizácie pavilónov, školskej jedálne a telocvične). Dňa 1. mája a 8. mája je štátny sviatok a 30.apríla a 7. mája sa žiakom v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 udeľuje riaditeľské voľno.

 

Za pochopenie ďakujeme!

 


 

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým rodičom školopovinných detí, že zápis do 1. ročníka šk. r. 2018/2019 môžu vykonať:

 - každý deň od 04. apríla do 30. apríla 2018 v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod. na sekretariáte školy

 - 18. apríla 2018 v rámci slávnostného zápisu

 

 K zápisu je potrebné predložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a platný občiansky preukaz rodiča.

 

 Zároveň s úctou pozývame všetkých rodičov a ich školopovinné deti na slávnostný zápisdňa 18. apríla 2018 so začiatkom o 13:30 hod.

 

 Budúcich prvákov srdečne očakávajú ich budúci spolužiaci a učitelia. Príďte zažiť atmosféru nášho slávnostného popoludnia.

 

PhDr. Róbert Berta

riaditeľ školy

 


 

Vážení návštevníci, milí rodičia!

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali náš vnútorný poriadok a naše bezpečnostné pravidlá prijaté hlavne v záujme bezpečnosti Vašich detí. 

- Pri každej návšteve sa ohláste na vrátnici

- Zdržiavajte sa na spojovacej chodbe, do vnútorných priestorov nevstupujte

- Počas vyučovania nevyrušujte učiteľa. Môžete ho navštíviť v čase jeho konzultačných hodín, alebo vo  vopred dohodnutom termíne v čase  jeho voľna

- Naliehavé úradné záležitosti si môžete vybaviť aj počas vyučovania na sekretariáte, prípadne s niektorým členom vedenia školy. Predtým sa ohláste na vrátnici.

Ďakujeme za pochopenie!

PhDr. Róbert Berta

riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611

Fotogaléria