• Testovanie 9 - 2024

     • Testovanie 9 - 2024

     • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2024, T9-2024)

      sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční

      20.3.2024

      z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

       

      Náhradný termín Testovania 9-2024 sa uskutoční : 4.4.2024

       

       Viac informácií nájdete TU