• 2018/2019

     • Súťaže

     • Zapájanie sa žiakov do súťaží, predmetových olympiád v školskom roku 2018/2019

       

      Hviezdoslavov Kubín

      3. ročník                                 Vanessa Mariňáková              2. miesto v okresnom kole

      5. ročník                                 Viktória Baloghová                účasť  v okresnom kole

      8. ročník                                 Bianka Kónyová                    3. miesto v okresnom kole

       

      Šaliansky Maťko

      3. ročník                Vanessa Mariňáková              1. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole                                                                                            

      5. ročník                Lucia Anna Ondriášová         účasť v okresnom kole

       

      Malá star

      2. ročník                                 Bianca Babosová                    2. miesto v okresnom kole

      4. ročník                                 Rafaella Papp                         účasť v okresnom kole

      8. ročník                                 Júlia Kónyová                        2. miesto v okresnom kole

       

      Slávik Slovenska

      2. ročník                                 Bianca Babosová                   účasť v okresnom kole

      8. ročník                                 Kónyová

                                         

      Matematická olympiáda

      5. ročník                                 Lora Liszkaiová                      9. miesto v okresnom kole

                                                     Marcel Raczenberger             11. miesto v okresnom kole

                                                                                           

      Pytagoriáda

      3. ročník                                 Lara Karaková                       miesto v okresnom kole

                                                     Emma Gašparová                   miesto v okresnom kole

      4. ročník                                 Lea Vojtková                         miesto v okresnom kole

                                                     Sarah Brezina                                           

      5. ročník                                 Lora Liszkaiová                      11. miesto v okresnom kole

                                                     Sonja Baloghová                    17. miesto v okresnom kole

                                                                    

      Matematický klokan

      1. – 4. ročník – zapojených 33 žiakov

      Lilien Csatlósová III.C, Ksenia Maksymivma Kholodenko III.C, Gabriel Bohács V.A. Školským šampiónom je Lilien Csatlósová z III.C triedy.

      5. – 9. ročník – zapojených   žiakov

      Každý zúčastnení dostal účastnícky diplom

                                        

      Fyzikálna olympiáda kat. E,F

      9. ročník                                 Dominik Vojtko                     2. miesto v okresnom kole

                                                                                                     účasť na krajskom kole

                                                                                                                                      

      Biologická olympiáda – kat. E – Poznaj a chráň

      7. ročník                                 Dávid Illés                             7. miesto v okresnom kole

       

      Chemická olympiáda

      9. ročník                                 Barlomej Balogh                    13. miesto v okresnom kole

                                                                                                   

      Olympiáda v anglickom jazyku

      7. ročník                                 Gergő Balogh                         2. miesto v okresnom kole

      9. ročník                                 Dominik Vojtko                     3. miesto v okresnom kole

       

      Geografická olympiáda

      5. ročník                                 Marcel Raczenberger             4. miesto

                                                     Alex Boršoš                           6. miesto

       

      Dejepisná olympiáda

      9. ročník                                 Dominik Vojtko                     9. miesto

       

       

      Ostatné súťaže:

      Vesmír očami detí

      2. ročník                                 Rebeka Ráchel Schlanger      vystavená práca v Trebišove 

                                        

      Všetkovedko

      Zúčastnilo sa 29 žiakov 2. – 4. ročníka.

                 

      Všetci žiaci získali diplom Všetkovedko – učeň, 1 žiačka diplom Všetkovedko školy je to Sarah Brezina – IV.B

       

      Fotosúťaž – In Memoriam Tóth Pál Gyula

      3. ročník                                 Jazmína Gérešiová                 3. miesto

       

      Hovorme o jedle       

                                                     ŠKD                                       účastnícky diplom

       

       

      Projekt Hravo ži zdravo

      5. ročník                                 účasť

                             

      Športové súťaže:

      Volejbal – chlapci                                                      2. miesto v obvodnom kole                    

      Streľba zo vzduchovky  (st. ž.) – družstvo               1. miesto v obvodnom kole

      3. miesto v okresnom kole

      Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – jednotlivci           3. miesto v okresnom kole

      Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – družstvo              6. miesto v obvodnom kole

      7. miesto v okresnom kole

      Mark Palágyi                                                             5. miesto v okresnom kole                                                                         

      Minifutbal 4. ročník                                                 

      Mc Donalds Cup                                           4. miesto v obvodnom kole – mladší žiaci

                                                                             3. miesto v obvodnom kole – najmladší žiaci

      Malý futbal – mladší žiaci                             1. miesto v obvodnom kole

      Futbal Cup                                                     4.  miesto v okresnom kole

      Jednota Cup

      (malý futbal starší žiaci)                                            1. miesto v obvodovom kole

                                                                                        4. miesto v okresnom kole

      Stolný tenis                                                               1. miesto v obvodovom kole

                                                                                         3. miesto v okresnom kole

      Baketbal                                                                    1. miesto v obvodovom kole

      3. miesto v okresnom kole