• eTwinning

    • V mesiaci marec sa žiaci 1.stupňa zapojili do medzinárodného projektu pod názvom „Online Easter wishes“, ktorý s podporou vedenia školy iniciovala pani učiteľka Mgr. Kočišová Zuzana. S partnermi z Česka, Poľska, Grécka, Turecka a Rumunska žiaci vyrábali veľkonočné pozdravy v papierovej alebo digitálnej forme so želaniami v angličtine a ich materinskom jazyku. V krátkej prezentácií predstavili mesto Kráľovský Chlmec a školu, ktorú navštevujú. Cieľom krátkodobého projektu bola spolupráca so zahraničnými partnermi, rozvoj tvorivosti, stimulácia fantázie, rozvoj jazykových a IKT zručností žiakov, a nadviazanie prípadných medzinárodných priateľstiev. Veľká VĎAKA patrí všetkým žiakom, ich triednym učiteľkám a vychovávateľkám, ktorí sa do medzinárodného projektu zapojili. A ako sme prezentovali našu školu si môžete pozrieť po kliknutí na priložené linky.

     Mgr. Zuzana Kočišová

     Easter cards 1 - works of our students https://youtu.be/dvWaNKyJvdc

     Easter cards 2 - works of our students https://youtu.be/tu--4rfaNaw

      

     https://www.etwinning.net/sk/pub/index.htm

     Registrácia projektu eTwinning 1.pdf

     Registrácia projektu eTwinning 2.pdf