• 2022/2023

     • Súťaže

     • Zapájanie sa žiakov do súťaží, predmetových olympiád v školskom roku 2022/2023

       

      Matematická olympiáda - okresné kolo

      Laura Bendžurová, V.A - kategória Z5 - 3. miesto 

      Ema Bertová, V.A - kategória Z5 - 12. miesto 

      Tomáš Pataki, VI.A - kategória Z6 - 5. miesto 

      Štefan Pataki, VI.A - kategória Z6 - 7. miesto

      Emma Gašparová, VII.A - kategória Z7 - 7. miesto

      Lea Lišková, VII.A - kategória Z7 - 15. miesto

      Lea Vojtková, VIII.A - kategória Z8 - 10. miesto

       

      Pytagoriáda

      Laura Bendžurová, V.A - kategória P5 - 18 miesto 

      Ema Bertová, V.A - kategória P5 - 22. miesto 

      Tomáš Pataki, VI.A - kategória P6 - 23. miesto 

      Štefan Pataki, VI.A - kategória P6 - 10. miesto

      Emma Gašparová, VII.A - kategória P7 - 5. miesto

      Lea Lišková, VII.A - kategória P7 - 16. miesto

      Lea Vojtková, VIII.A - kategória P8 - 27. miesto

       

      Biologická olympiáda - okresné kolo 

      Heidi Sesay - kategória C - 1. miesto

      Tomáš Pataky - kategória D - 4. miesto 

       

      Biologická olympiáda - krajské kolo

      Heidi Sesay - kategória C - 7. miesto 

       

      Šaliansky Maťko J. C. Hronského - okresné kolo

      Amin Patric Oueslati, V.B - účasť

      Bianca Babosová, VI.A - účasť 

       

      Hviezdoslavov Kubín 2023 - okresné kolo

      Sofia Kenéz, V.B - účasť

      Ema Petrovičová, V.A - účasť

      Jazmína Gérešiová, VII.A - účasť 

      Kitty Szabová, IX.A - účasť

       

      DÚHA - celoštátne kolo

      Laura Bensžurová, V.A - účasť

      Laura Tamássyová, V.B - účasť

       

      YPSILON - Slovina je hra - celoštátne kolo

      Amin Patric Oueslati, V.B - účasť

      Adam Hušek, VII.A - účasť

      Martina Kóboriová, VII.B - účasť

      Ramona Birkeová, VII.B - účasť

      Ema Gašparová, VII.A - účasť

      Kitty Szabová, IX.A - účasť

      Marcel Raczenberger, IX.A - účasť

      Mark Balogh, IX.B - účasť

      Richard Rontó, IX.B - účasť

      Peter Pekarik, IX.C - účasť 

       

      Vesmír očami deti - okresné kolo

      Hanna Berta, V.B - účasť

      Jazmina Gérešiová, VII.A - účasť

      Vivien Tóthová, VII.A - účasť

      Emma Haraszti, V.B - účasť

       

      Dobre je v záhrade - okresné kolo

      Hanna Berta, V.B - 1. miesto

      Gabriela Pankovicsová, VI.B - 1. miesto

       

      Dobre je v záhrade - celoslovenská súťaž

      Hanna Berta, V.B - bez umiestnenia - vystavené výtvarné práce v Agrokomlexe, Nitra

      Gabriela Pankovicsová, VI.B - bez umiestnenia - vystavené výtvarné práce v Agrokomlexe, Nitra

       

      Vianočná pohľadnica - celoslovenská súťaž

      Emma Haraszti, V.B - účasť

      Jazmina Gérešiová, VII.A - účasť

      Hanna Berta, V.B - účasť

       

      Geografická olympiáda - okresné kolo

      Markus Koľ, V.A - 7. miesto

      Matej Petrovič, V.A - úspešný 

      Lucia Tóthová, V.A - úspešný 

       

      Športové súťaže:

      Školský pohár SFZ, Malý futbal, žiačky - 4. miesto v okresnom kole 

      McDonald s Cup, Malý futbal, žiaci/čky 1. - 4. roč. - 5. miesto v okresnom kole 

      Vzduchovka, ml. žiaci jednotlivci - Alex Ján Beca -  2. miesto v okresnom kole, 7. miesto v krajskom kole 

      Vzduchovka, ml. žiačky jednotlivci - Gérešiová - 2. miesto v okresnom kole, 5. miesto v krajskom kole 

      Vzduchovka, ml. žiačky jednotlivci - Tóthová - 3. miesto v okresnom kole

      Vzduchovka, ml. žiaci/čky družstvo - Gérešiová, Tóthová, Alex Ján Beca - 2. miesto v okresnom kole 

      Vzduchovka, st. žiaci/čky družstvo - Kubernáš, Kazai, Hegyešová - 4. miesto v okresnom kole

      Vzduchovka st. žiaačky jednotlivci - Hegyešová - 4. miesto v okresnom kole 

      Vzduchovka st. žiaci jednotlivci - Kubernáš - 5. miesto v okresnom kole 

      Vzduchovka st. žiaci jednotlivci - Kazai - 7. miesto v okresnom kole