Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kočišová
I.B Triedny učiteľ Mgr. Silvia Megyesiová
I.C Triedny učiteľ Mgr. Enikő Pribulová
II.A Triedny učiteľ Mgr. Judita Daková
II.B Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Királyová
II.C Triedny učiteľ Mgr. Monika Liszkaiová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Viola Rudašová
III.B Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Mihalčíková
III.C Triedny učiteľ Mgr. Ildikó Vojtková
IV.A Triedny učiteľ Marta Čarnakovičová
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Ildikó Dobosová
IV.C Triedny učiteľ PaedDr. Alžbeta Tóthová
V.A Triedny učiteľ Mgr. Albert Páll
V.B Triedny učiteľ Mgr. Renáta Balogh Tárczy
VI.A Triedny učiteľ RNDr. Iveta Slovinská
VI.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Paprčková
VI.C Triedny učiteľ PhDr. Tímea Dajková
VII.A Triedny učiteľ PaedDr. Ildikó Pribulová Daková
VII.B Triedny učiteľ Mgr. Csaba Dako
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. lldikó Tóthová
VIII.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kotorová
VIII.C Triedny učiteľ Mgr. Judita Daková
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Judita Fazekašová
IX.B Triedny učiteľ PaedDr. Edita Gérešiová

© aScAgenda 2020.0.1190 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.10.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria