• Aktualizačné vzdelávanie

     • Školský rok 2023/2024

     •  

      Zverejnenie hodnotenia aktualizačného vzdelávania § 69 ods. 1 písm. d) zákona č.138/2019 Z.z.

      o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

       

      P.č. druh programu vzdelávania názov programu termín / trvanie rozsah v hodinách hodnotenie aktualizačného vzdelávania
      1. aktualizačné vzdelávanie Práca s EduPage - čo je nové (oblasť digitalizácie) september 2023 2 hod. Hodnotenie.pdf
      2. aktualizačné vzdelávanie Práca s Outlook - kalendár, plánovanie činností (oblasť digitalizácie) november 2023 2 hod. Hodnotenie.pdf
      3. aktualizačné vzdelávanie IT Fitness test - (oblasť digitalizácie) január 2024 2 hod. Hodnotenie.pdf
      4. aktualizačné vzdelávanie Tvorenie didaktických hier pomocou šablón PowerPointu (oblasť digitalizácie) február 2024 2 hod. Hodnotenie.pdf
      5. aktualizačné vzdelávanie Integrácia vs. Inklúzia - osobitosti vzdelávania žiakov so ŠVVP marec 2024 2 hod.  
      6. aktualizačné vzdelávanie Metódy a stratégie rozvíjania čitateľskej gramotnosti (oblasť kurikulum) apríl 2024 2 hod.  
      7. aktualizačné vzdelávanie Aktualizačné vzdelávanie ako zážitkový pobyt (oblasť profesijný rozvoj) máj, jún 2024 2 hod.