• Profil školy

     • História školy

     •       Naše mesto                   

      Mesto Kráľovský Chlmec leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny, v krajinnej jednotke zvanej Medzibodrožie, ktorá je obklopená riekami Tisa, Latorica a Bodrog, ako aj štátnymi hranicami s Maďarskom na juhu a Ukrajinou na východe.

      Naša škola                                                 

       

      Prvá základná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Kráľovskom Chlmci bola založená v roku 1923. Riaditeľkou bola pani H. Kollmanová. Ďalšia ľudová škola, kde prebiehala výuka v slovenskom jazyku vznikla v roku 1932. Po pričlenení Horného Medzibodrožia k Maďarsku v roku 1938 boli slovenské školy zrušené. K ich obnove došlo až po skončení 2. svetovej vojny.

      Budova súčasnej slovenskej základnej školy bola postavená v roku 1964. Tvoril ju komplex dvoch budov - základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Obe budovy prešli do vlastníctva základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v roku 2002, keď kapacita školy už nestačila pre zvýšený počet žiakov.