• Krúžky

     • Zoznam krúžkov pre 1. - 4. ročník

      Opakujeme spolu Mgr. Ildikó Vojtková
      Futbalový krúžok (3. - 4. roč.) Mgr. Ladislav Király
      Nebojme sa pravopisu (4.A) Mgr. Denisa Szemánová
      Hravé čítanie (1.A) Mgr. Viola Rudasová
      Logopedko Mgr. Zuzana Kočisová
      Čítajko (1.C) Mgr. Zuzana Kočišová
      Doučko (3.C) Mgr. Silvia Kiššová
      Veselá matematika (4.C) Mgr. Noémi Szabó Kósik
      Tvorivé ruky Iveta Szegedyová
      Výtvarníček Anita Kresztyánková 
      Múdra sova (2.A) PaedDr. Gabriela Királyová
      Šikovné lienky (2.C) Mgr. Monika Liszkaiová 
      Vševedko (1.B) Mgr. Lýdia Mihalčíková
      Lego mánia  Bc. Edina Želinská 
      Maľujeme a tvoríme  Eva Királyová 
      Poď sa zahrať Mária Szerdiová 

       

      Zoznam krúžkov pre 5. - 9. ročník

      Stolnotenisový krúžok PhDr. Róbert Berta, MBA
      Strelecký krúžok Mgr. Csaba Dako
      Futbalový krúžok (8. - 9. ročník) Mgr. Albert Páll
      História v kocke (5. - 9. ročník) PhDr. Tímea Dajková
      Pripravujeme sa na T-9 (8. - 9. ročník) Mgr. Beáta Molnárová
      Čarovný svet kníh (5. - 7. ročník) PaedDr. Edita Gérešiová
      Futbalový krúžok (5. - 7. ročník) Mgr. Ladislav Király 
      Matematický krúžok (5. - 9. ročník)  Mgr. Albert Páll
      Zdravotnícky krúžok Mgr. Ildikó Tóthová
      Hravá matematika (5, - 6. ročník) RNDr. Viktória Čomová, PhD.
      Medzibodrožie na bicykli (6. - 9. ročník) PhDr. Róbert Berta, MBA
      Hudobno - dramatický krúžok (5. - 9. ročník) Mgr. Judita Daková
      Volejbalový krúžok (8. -  9. ročník) Mgr. Ladislav Király 

      Nové moderné inovatívne technológie (7. - 9. ročník)

      Mgr. Judita Fazekašová