• Krúžky

     • Zoznam krúžkov pre 1. - 4. ročník

      Nebojme sa pravopisu Mgr. Denisa Szemánová
      Mladý športovec 1. - 2. roč. Mgr. Ladislav Király
      Futbalový krúžok 3. - 4. roč. Mgr. Ladislav Király 
      Doučko Mgr. Silvia Kiššová
      Poslúchaj ma rúčka  Mgr. Monika Liszkaiová 
      Hravé čítanie  Mgr. Viola Rudasová
      Vševedko Mgr. Lýdia Mihalčíková 
      Pohybové hry  Mária Szerdiová
      Z každého rožka troška  Denisa Kendiová
      Maľujeme s radosťou  Eva Királyová
      Tvorivé ruky  Iveta Szegedyová
      Lego mánia  Edina Želinská 
      Výtvarníček  Anita Kresztyánková 
      Hravé precvičovanie III.C Mgr. Eniko Pribulová 
      Múdre hlavičky I.B Ildikó Jutková
      Basketbalový krúžok  Bc. Gyorgy Kasko

       

      Zoznam krúžkov pre 5. - 9. ročník

      Stolno - tenisový krúžok Mgr. Zuzana Gondová
      Strelecký krúžok Mgr. Csaba Dako
      Športový krúžok (5.,6. a 7. roč.) Mgr. Štefan Marci
      Poď so mnou  Mgr. Zuzana Kotorová
      Hojdáme sa v sieti PaedDr. Ildikó Pribulová Daková
      Futbalový krúžok (8. a 9. ročník) Mgr. Csaba Dako
      Volejbalový krúžok (8. a 9. ročník) PhDr. Tímea Dajková
      Kniha vs. film Mgr. Beáta Molnárová
      Hravá slovenčina (5. a 6. ročník) PaedDr. Edita Gérešiová
      Futbalový krúžok (6. a 7. ročník) Mgr. Albert Páll
      Matematický krúžok Mgr. Albert Páll