• Školská knižnica

      • Marec – mesiac kníh

      • Marec – mesiac kníh sa v našej škole niesol v duchu viacerých krásnych a zaujímavých aktivít. Pani učiteľky na prvom stupni pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity, v rámci ktorých napríklad diskutovali o spisovateľovi, navzájom si čítali obľúbenú knihu, predstavili obľúbeného rozprávkového hrdinu. Menší žiaci sa preniesli do sveta rozprávok pozeraním obľúbenej rozprávky, ako aj prostredníctvom zhudobnených rozprávok. Žiaci nielenže čítali, ale aj súťažili a vyhrávali. Mohli si zmerať sily v súťaži o najlepšieho čitateľa triedy, v niektorých triedach prebiehala súťaž: „Uhádni rozprávku“. Počas celého mesiaca tvorili rôzne projekty a riešili pracovné listy týkajúce sa kníh, čítania, rozprávok, atď. Navštívili sme aj školskú a Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci, kde sa zoznámili s priestormi a organizáciou knižnice.

       Aj žiaci 2. stupňa realizovali zaujímavé aktivity v priestoroch školskej knižnice a na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Vyrábali napríklad obaly obľúbených detských kníh, spoločne pracovali na projektoch na rôzne témy. Pre starších žiakov bol pripravený literárny kvíz o obľúbených detských knihách a následne vypracovali aj pracovné listy, venovali sa ukážkam z rôznych žánrov. Aktivity neboli zamerané len na čítanie, ale aj na tvorivé písanie. Okrem spomenutých aktivít na hodine výtvarnej výchovy pripravili aj krásne leporelá pre menších žiakov. Aj naši starší žiaci navštívili knižnicu, kde prebiehala súťaž zameraná na orientáciu v knižnici. V priestoroch Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci si mohli vypočuť zaujímavý výklad o vzniku knihy. Veríme, že sa aktivity žiakom páčili a priviedli ich späť ku knihám. 

       Text: učiteľky slovenského jazyka

      • ECOPLAGÁT 2023

      • Dňa 14.03.2024 navštívili žiaci našej školy Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci, kde si vypočuli prednášku spojenú s otvorením výstavy „ECOPLAGÁT 2023” – súťažná prehliadka plagátov od pracovníkov Štátnej ochrany prírody. Šestnásty ročník podčiarkol prepojenie výtvarného umenia a ochrany prírody. Prednášku si žiaci užili, dozvedeli sa mnoho nových a užitočných informácii a po nej si mali možnosť prezrieť vystavené plagáty.

      • „Kniha – kľúč k detskému srdiečku....“

      • Súťaž v prednese vlastnej literárnej tvorby.

       Kultúrne centrum  Medzibodrožia a Použia  Kráľovský Chlmec  vyhlásilo súťaž  v prednese vlastnej  literárnej tvorby  v rámci projektu:  „Kniha – kľúč k detskému srdiečku“.

       Súťaž  v prednese vlastnej literárnej tvorby  sa konala 28.11.2023 v Regionálnej knižnici v   Kráľovskom Chlmci.Súťažiaci zo všetkých škôl v Kráľovskom Chlmci  mali možnosť predniesť  text alebo báseň, ktorú vytvorili sami. Autori mali doručiť svoje diela  do knižnice najneskôr do 24.11.2023. Text mal byť dlhý  5 minút a súťažilo  sa vo viacerých kategóriách.  Z našej školy bolo  7 súťažiacich, ktorých sprevádzala pani učiteľka Gérešiová. Prednes poézie a prózy hodnotila trojčlenná odborná  porota.  Naši súťažiaci sa umiestnili  nasledovne :

       Poézia  (Kategória  B)

       A. Dobránsky  7.B - 1. miesto

       K. Majorošová 7.B – 2. miesto

       A . Vasiľ 7.B – 3. miesto

       Próza (Kategória  B)

       M. Gerda  5.A – 1. miesto

       Poézia (Kategória dospelí)

       A. Horváthová – 1. miesto

       Súťažiaci boli odmenení diplomami a vzácnymi cenami. Ostatní súťažiaci tiež dostali vzácne darčeky.  Všetkým účastníkom súťaže srdečne blahoželáme!

      • 14. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy

      • Práca na tvorbe záložiek priniesla žiakom i učiteľom veľa príjemných a pekných chvíľ nielen v priestoroch školských tried, ale aj v školskej knižnici. Naši žiaci sa snažili vyrobiť čo najkrajšie záložky pre našu partnerskú školu, ktorou sa tento rok stala Základná škola z Českej republiky z mesta Dolní Dobrouč.  Žiaci si veľmi prajú, aby sa ich rovesníkom záložky páčili a mali z nich radosť pri čítaní svojich obľúbených kníh. Zároveň už netrpezlivo očakávajú záložky od svojich nových kamarátov zo spomínanej partnerskej školy.

      • Beseda a workshop s ilustrátorom Miroslavom Regitkom

      • Dňa 18.10.2023  o 10:00 hod. v priestoroch  Regionálnej knižnice  v Kráľovskom  Chlmci  v rámci projektu „Kniha – kľúč  k detskému srdiečku“ sa uskutočnila beseda a workshop s významným slovenským ilustrátorom Miroslavom Regitkom.  Výtvarník sa venuje  voľnej grafike a portrétovej  karikatúre. Na jeho kresbách  vyrástlo niekoľko generácií čitateľov časopisu Fifík. Pod jeho vedením žiaci 7.B triedy kreslili vtipné  karikatúry a formou besedy dozvedeli  sa aj o mnohých jeho aktivitách. Žiaci si na pamiatku odniesli z knižnice obrázok  s autogramom. Patrí mu obrovské poďakovanie za sprostredkovanie  tejto peknej akcie

      • Beseda s policajtmi

      • Dňa 10.10.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili besedy s príslušníkmi policajného zboru v Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci. Žiakov táto akcia veľmi zaujala a boli jej aktívnymi účastníkmi.

      • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

      • V spolupráci s Regionálnou knižnicou v Kráľovskom Chlmci sme na našej škole zorganizovali besedu s obľúbenou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Na príchod pani spisovateľky sme sa poctivo pripravovali a nesmierne tešili. Pani spisovateľka nám porozprávala o svojej práci, písaní, tvorbe kníh, záľubách, inšpiráciách, ale aj trošku o svojom súkromí a zvieratkách, ktoré má doma. Predstavila nám svoju pestrú knižnú tvorbu. O všetkom nám hovorila tak pútavo a s neprekonateľným humorom, až sme chvíľami zabudli, že sa nachádzame v škole. Položili sme jej množstvo otázok, na ktoré vždy pohotovo odpovedala. Veľmi nás zaujímali osudy a výber postáv jej kníh. V závere besedy sme mali nekonečnú autogramiádu a fotenie. Pani spisovateľka nám priniesla aj množstvo svojich kníh, ktoré sme si zakúpili.

       Milá pani Futová, ďakujeme Vám za návštevu, príďte zas.

      • 13. ročník česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY = ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

      • Práca na tvorbe záložiek priniesla žiakom i učiteľom veľa príjemných a pekných chvíľ v priestoroch školských tried ako aj v školskej knižnici. Naši žiaci sa snažili vyrobiť čo najkrajšie záložky pre našu partnerskú školu, ktorou sa tento rok stala Základná škola s materskou školou Jozefa Bednárika  Zeleneč.  Veľmi si prajú, aby sa ich rovesníkom záložky páčili a mali z nich radosť pri čítaní svojich obľúbených kníh.

       Zároveň už netrpezlivo očakávajú záložky od svojich nových kamarátov zo spomínanej partnerskej školy!

      • 18. ročník celoslovenského projektu NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2022 na tému - Ako máme radi našu školskú knižnicu

      • Dňa 24. októbra 2022 sme slávili na našej škole, v našej malej školskej knižnici Medzinárodný deň školských knižníc. Témou dňa bola: Ako máme radi našu školskú knižnicu  s podtitulom: Milujeme svoju školskú knižnicu.

       Naša akcia v nadväznosti na celoslovenský projekt  Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici chcela poukázať na to, že školská knižnica je prenádherným miestom, ktoré ľudí vzdeláva, ale aj vychováva. Zároveň sme sa však snažili poukázať našim žiakom na to, že samotný pobyt v knižnici môže priniesť nevšedný zážitok, obohatenie, estetický pôžitok.

       Do podujatia sa zapojili všetci žiaci našej školy,  pedagógovia, asistenti učiteľa, sociálni pedagógovia, vychovávateľky... Oslávili sme  knižnicu už tradične v našom „rodinnom“ kruhu  s rôznymi zaujímavými aktivitami, napr.:

       • Knižničný kvíz,
       • Tvoríme príbeh pre knižnicu o knižnici
       • Neobyčajné literárne postavy
       • Hľadanie „NAJ“ knihy
       • Vláčik
       • Autorská detektívna  hra
       • Kráľovstvo kníh

       Vytvorilo sa množstvo krásnych žiackych prác s nasledovnými témami:

       • Uleť s knihou: Prečo čítať knihy?
       • Malé formy ľudovej slovesnosti
       • Citáty o knihách a knižniciach
       • Plagát zo záložiek
       • Pravidlá v knižnici

        

       Bola to vydarená akcia, ktorú veľmi pozitívne hodnotili aj naši žiaci, a chceme v nej aj naďalej pokračovať a zdokonaľovať sa. Aby sme sa spoločne, spoločnými silami pretvorili na spoločenstvo, ktoré má rado knihy, ktoré číta knihy, ktoré si váži knihy a ktoré rado navštevuje svoju peknú malú školskú knižnicu.