Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Róbert Berta, MBA BR Riaditeľ
robert_berta@centrum.sk
 
 
Mgr. Dana Hudáková HD Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
danasaff@zoznam.sk
 
 
Mgr. Zuzana Musková MZ Zástupkyňa
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: IX.B
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: V.B
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VI.B
Zástupca v triede: VI.C
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VII.B
Zástupca v triede: VIII.A
Zástupca v triede: VIII.B
Zástupca v triede: VIII.C
zuzana.muskova@post.sk
 
 
Mgr. Renáta Balogh Tárczy BR Triedna učiteľka: V.B
baloghtarczy@freemail.hu
 
 
Marta Čarnakovičová ČA Triedna učiteľka: IV.A
sundecko@gmail.com
 
 
PhDr. Tímea Dajková DT Triedna učiteľka: VI.C
timea.dajkova@post.sk
 
 
Mgr. Csaba Dako DCS Triedny učiteľ: VII.B
csabadako@centrum.sk
 
 
Mgr. Judita Daková OJu Triedna učiteľka: II.A
Triedna učiteľka: VIII.C
oroszova-dakova@hotmail.com
 
 
Mgr. Ildikó Dobosová DI Triedna učiteľka: IV.B
dobos-ildi@post.sk
 
 
Mgr. Judita Fazekašová FJ Triedna učiteľka: IX.A
judita.fazekasova@post.sk
 
 
PaedDr. Edita Gérešiová GE Triedna učiteľka: IX.B
edita.geresiova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Gondová GZ Učiteľka
 
 
Mgr. Alica Greznárová GA Učiteľka
grelis1@yahoo.de
 
 
Mgr. Mária Hriciková HM Učiteľka
hricikovamarika@gmail.com
 
 
Mgr. Alica Jašková JA Učiteľka
jaskovaalica57@gmail.com
 
 
PaedDr. Gabriela Királyová KG Triedna učiteľka: II.B
g.kiralyova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Kočišová KZU Triedna učiteľka: I.A
zuzanakocisova@atlas.sk
 
 
Mgr. Zuzana Kotorová KZ Triedna učiteľka: VIII.B
zuzanakotorova1970@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Liszkaiová LM Triedna učiteľka: II.C
monika.liszkai66@gmail.com
 
 
Mgr. Štefan Marci Učiteľ
 
 
Mgr. Júlia Marciová JM Učiteľka
julie777marci@yahoo.com
 
 
Mgr. Silvia Megyesiová MS Triedna učiteľka: I.B
manitu55@azet.sk
 
 
Mgr. Lýdia Mihalčíková ML Triedna učiteľka: III.B
lydiamihalcikova@post.sk
 
 
Mgr. Éva Molnár ME Učiteľka
 
 
István Mondok Pálmay MPI Učiteľ
 
 
Judita Oroszová OJ Učiteľka
orosz.koloman@gmail.com
 
 
Mgr. Albert Páll PA Triedny učiteľ: V.A
palla@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Paprčková PM Triedna učiteľka: VI.B
paprckovam@post.sk
 
 
Mgr. Enikő Pribulová PE Triedna učiteľka: I.C
epribulova@gmail.com
 
 
PaedDr. Ildikó Pribulová Daková DI Triedna učiteľka: VII.A
dakoildiko@post.sk
 
 
Mgr. Viola Rudašová RV Triedna učiteľka: III.A
violarudas@zoznam.sk
 
 
Mgr. Peter Schmotzer SP Učiteľ
schmotzer.peter@gmail.com
 
 
RNDr. Iveta Slovinská SI Triedna učiteľka: VI.A
flox@atlas.sk
 
 
PaedDr. Alžbeta Tóthová TA Triedna učiteľka: IV.C
alzbetatoth@gmail.com
 
 
Mgr. lldikó Tóthová TI Triedna učiteľka: VIII.A
tothi9@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Gondová gz asistentka učiteľa
zuzanagonda@gmail.com
 
 
Nikoletta Illéšová IN asistentka učiteľa
b.nikoletta17@centrum.sk
 
 
Mgr. Nella Juhászová JuN sociálna pedagogička
nelajuhaszova@centrum.sk
 
 
Ildikó Jutková JI asistentka učiteľa
ijutkova@centrum.sk
 
 
Bc. György Kasko kg asistent učiteľa
gyurka6@gmail.com
 
 
Denisa Kendiová KD Vychovávateľka
dkendiova01@gmail.com
 
 
Mgr. Ladislav Király LK asistent učiteľa
 
 
Mgr. Ladislav Király LK Asistent vychovávateľa
lkiraly136@gmail.com
 
 
Eva Királyová KE Vychovávateľka
evakiraly136@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Kissová KS asistentka učiteľa
silvia1980@azet.sk
 
 
Mgr. Silvia Kiššová KS Vychovávateľka
 
 
Judita Oroszová OJ asistentka učiteľa
orosz.koloman@gmail.com
 
 
Bc. Brigita Pribeková BP asistentka učiteľa
bpribekova@gmail.com
 
 
Mgr. Noémi Szabó Kósik SZKN asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Rita Szedláková BR sociálna pedagogička
ritab92@azet.sk
 
 
Iveta Szegedyová SI Vychovávateľka
szegedy.laszlo@gmail.com
 
 
Mária Szerdiová SM Vychovávateľka
szerdiovam@azet.sk
 
 
Henrieta Tóthová TH asistentka učiteľa
theni47@gmail.com
 
 
Mgr. Ildikó Vojtková VI asistentka učiteľa
Triedna učiteľka: III.C
vojtkoildi@centrum.sk

© aScAgenda 2020.0.1190 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.10.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria