• 2020/2021

     • Súťaže

     • Zapájanie sa žiakov do súťaží, predmetových olympiád v školskom roku 2020/2021

       

      Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

      Heidi Sesay 7.B  (2. miesto)

      Gergo Balogh  9.A  (5. miesto)

       

      Matematická olympiáda

      Kategória Z5 - úspešný riešiteľ       Ksenia Kholodenko 5.C 

      Kategória Z9 - úspešný riešiteľ       Richard Pribek  9.A

      Kategória Z6     Lea Vojtková 6.A  (1. miesto)

      Kategória Z6     Boglárka Kondášová 6.A  (4.miesto)

      Kategória Z7     Heidi Sesay  7.B  (1. miesto)

      Kategória Z7     Marcel Raczenberger  (4. miesto)

       

      Výtvarná výchova - celoslovenská súťaž

      Chráňme našu obec - Richard Pribek (1. miesto)

       

      Biologická olympiáda - okresné kolo

      Kategória D   Heidi Sesay  7.B  (2. miesto)

      Kategória D   Vivien Pitóckyová  7.A  (10. miesto)

       

      Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

      Liliana Čorosová 3.B

      Sofia Kenézová 3.B

      Vanesa Mariňáková  5.C  (1. miesto)

      Adam Hušek  5.C

       

      Športové súťaže sa pre COVID-19 neuskutočnili.