Navigácia

2% dane

Základná škola, L. Kossutha 56, 077 01  Kráľovský Chlmec

 

Vážení rodičia a priatelia našej školy, bývalí pedagógovia, bývalí absolventi školy a všetci dobrosrdeční ľudia, ktorí viete oceniť pokroky, ktoré naša škola v poslednom období urobila, teda všetci ktorí nám fandíte, teraz máte jedinečnú príležitosť vyjadriť Vašu podporu obrovskému úsiliu vedenia školy a celého pedagogického kolektívu.

Blíži sa obdobie plnenia daňových povinností. Zákonom č. 595/2003 o daniach z príjmov umožňuje štát použiť časť zaplatenej dane na verejnoprospešný účel a v zmysle zákona č. 76/2007 Z. z. aj na podporu vzdelávania.

Aj v tomto roku sa budete môcť aj Vy znovu rozhodnúť, kam pôjdu 2 % z Vašich daní.

V súvislosti s touto skutočnosťou si Vás dovoľujeme osloviť a vyzvať, aby ste prispeli na účet:

Rodičia a priatelia ZŠ, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

IČO: 45007616

Č. ú.: 0552837343/0900 Slovenská sporiteľňa, a. s. Kráľovský Chlmec

Budeme vďační, ak budete túto možnosť odporúčať aj svojim známym.

Ak nám prejavíte dôveru a podporíte nás, plánujeme získané finančné prostriedky použiť hlavne na modernizáciu výučby cudzích jazykov a na podporu mimovyučovacích aktivít našich žiakov. Ďakujeme každému, kto pochopí, že investícia do vzdelávania je to najlepšie, čo môžeme aj pre vlastnú budúcnosť urobiť.

Za porozumenie ďakujeme a veríme, že sa rozhodnete v prospech našej školy.

V prílohe nájdete tlačivo potrebné k poukázaniu 2 % Vašej dane. Ďalšie informácie o poukazovaní 2 % je možné nájsť i na internetovej adrese

www.rozhodni.sk .

 

                                                                                                          PhDr. Róbert Berta

                                                                                                               riaditeľ školy

 

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičia a priatelia ZŠ, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: L. Kossutha 56, 07701 Kráľovský Chlmec
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 45007616
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičia a priatelia ZŠ, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: L. Kossutha 56, 07701 Kráľovský Chlmec
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 45007616
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičia a priatelia ZŠ, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: L. Kossutha 56, 07701 Kráľovský Chlmec
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 45007616
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • 0566321611
  0911 280 964

Fotogaléria