• Dopravná výchova v projekte

    • Detské dopravné ihrisko

      

     Projekt detského mobilného dopravného ihriska v Základnej škole, L.Kossutha 580/56 v Kráľovskom Chlmci sa stal realitou na jeseň 2021 s podporou SPP, s podporou rodičovského združenia, s podporou členov rady školy Judr. Petra Pándyho, LL.M,  Viktora Brezinu a Patrika Čorosa. Veľka vdaka patrí aj dalším sponzorom, ktorí prispeli k realizácii dopravného ihriska: Mgr. Peter Sunitra, LL.M., Firma Elitec, Ondrej Falat, Mudr. L.Kováč, Mudr. K. Szilassy, Mudr. J. Dóczi, Ján Kiss, Pizzéria Kráľovský Chlmec, Peter Sedlák, NP spol. s.r.o. a Attila Németh, Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa slávnostné otvorenie dopravného ihriska presúva na jar 2022 a uskutoční sa na multifunkčnom ihrisku školského dvora.

     Dopravnú výchovu ako jeden z nástrojov na znižovanie dopravnej nehodovosti formou prevencie tak budú môcť školy odteraz využívať aj pri praktickom výcviku.

     Súčasťou detského dopravného ihriska (DDI) je vodorovné a zvislé dopravné značenie vrátane svetelnej signalizácie na križovatke či kruhového objazdu podľa technických normatívov a všetko, čo je potrebné na praktickú dopravnú výchovu simulujúcu reálne situácie. K dispozícii sú bicykle, kolobežky, prilby aj iné ochranné prostriedky.