Navigácia

Súťaže

Zapájanie sa žiakov do súťaží, predmetových olympiád v školskom roku 2017/2018

 

Hviezdoslavov Kubín

2. ročník                                 Vanessa Mariňáková              účasť v okresnom kole

4. ročník                                 Alex Boršoš                           účasť v okresnom kole                

5. ročník                                 Patrik Puskáš                          3. miesto v okresnom kole

8. ročník                                 Vanessa Gačová                     2. miesto v okresnom kole

 

Šaliansky Maťko

2. ročník                                 Vanessa Mariňáková              3. miesto v okresnom kole

5. ročník                                 Nora Poláková                       účasť v okresnom kole

7. ročník                                 Luca Bonora                          účasť v okresnom kole

 

Malá star

5. ročník                                 István András Bánhegyi        2. miesto v okresnom kole

7. ročník                                 Sofia Farkašová                     1. miesto v okresnom kole

9. ročník                                 Vanesa Móriczová                 2. miesto v okresnom kole

                                   

Matematická olympiáda

5. ročník                                 Oliver Dóczi                           10. miesto v okresnom kole

                                               Marco Czompoly                   13. miesto v okresnom kole

7. ročník                                 Dominik Molnár                     16. miesto v okresnom kole

8. ročník                                 Dominik Vojtko                     12. miesto v okresnom kole

                                                                                              

Pytagoriáda

3. ročník                                 Marcel Sajko                          17. miesto v okresnom kole

                                               Lora Liszkaiová                     13. miesto v okresnom kole

4. ročník                                 Lea Vojtková                         19. miesto v okresnom kole

5. ročník                                 Oliver Dóczi                           10. miesto v okresnom kole

7. ročník                                 Oliver Dóczi                           10. miesto v okresnom kole

8.  ročník                                Bianka Kónyová                    18. miesto v okresnom kole

 

Matematický klokan

5. – 9. ročník – zapojených 26 žiakov

                                  

Fyzikálna olympiáda kat. E,F

8. ročník                                 Dominik Vojtko                     1. miesto v okresnom kole

9. ročník                                 Dávid Páll                              4. miesto v okresnom kole

                                               Nikolas Kondáš                     3. miesto v okresnom kole

                                                                                                                                

Biologická olympiáda – kat. E – Poznaj a chráň

5. ročník                                 Gréta Pankuličová                  6. miesto v okresnom kole

7. ročník                                 Júlia Kónyová                        3. miesto v okresnom kole

                                               Bianka Kónyová                    6. miesto v okresnom kole

 

Chemická olympiáda

9. ročník                                 Marek Slovinský                    3. miesto v okresnom kole

                                                                                              25. miesto v krajskom kole

 

Olympiáda v anglickom jazyku

7. ročník                                 Dominik Molnár                     5. miesto v okresnom kole

8. ročník                                 Dominik Vojtko                     10. miesto v okresnom kole

 

Hliadka mladých záchranárov

9. ročník                                 družstvo                                 účasť v okresnom kole

 

Ostatné súťaže:

 

Vesmír očami detí

4. ročník                                 Viktória Baloghová                vystavená práca v Trebišove                                 

6. ročník                                 Norbert Bohács                      vystavená práca v Trebišove 

7. ročník                                 Štefan Popovič                       vystavená práca v Trebišove

           

Všetkovedko

2. ročník                                 Lara Karaková                       31. miesto v celoslovenskej súťaži

                                               Emma Gašparová                   účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Zoe Pandyová                        účasť v celoslovenskej súťaži

Adam Hušek                          účasť v celoslovenskej súťaži

3. ročník                                 Sarah Brezina                         účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Nikolas Battyányi                  účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Franciska Dakoš                     účasť v celoslovenskej súťaži                      

4. ročník                                 Marcel Raczenberger             účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Gabriel Bohács                       účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Adam Forgács                                   účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Lucia Anna Ondriášová         účasť v celoslovenskej súťaži

Lora Liszkaiová                     účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Sonja Baloghová                    účasť v celoslovenskej súťaži

5. ročník                                 Bálint Czap                             účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Nora Poláková                       účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Emma Kašková                      účasť v celoslovenskej súťaži

                                               Marco Czompoly                   účasť v celoslovenskej súťaži

Daniel Póša                            účasť v celoslovenskej súťaži

Oliver Dóczi                          účasť v celoslovenskej súťaži

Dávid Illéš                             účasť v celoslovenskej súťaži Bence Šikora                          účasť v celoslovenskej súťaži Emma Pandyová                    účasť v celoslovenskej súťaži  István András Bánhegyi        účasť v celoslovenskej súťaži

Všetci žiaci získali diplom Všetkovedko – učeň, 3 žiaci diplom Všetkovedko

Emma Pandyová – Všetkovedko školy

 

Fotosúťaž – In Memoriam Tóth Pál Gyula

6. ročník                                 Nikola Poláková                     1. miesto

6. ročník                                 Barbara Kandová                   2. miesto

9. ročník                                 Erik Železník                          3. miesto 

                                               Sebastián Gonda                    špeciálna cena poroty 

 

Hovorme o jedle       

ŠKD                                       účastnícky diplom

 

Projekt Hravo ži zdravo

kolektív VII.A/VII.B triedy             účasť

 

Príroda okolo nás

4. ročník                                 Heidi Sesay                            2. miesto v okresnom kole

4. ročník                                 Richard Rontó                        4. miesto v okresnom kole

 

Aranžovanie veľkonočnej ikebany a veľkonočných dekorácií

8. ročník                                 Bartolomej Balogh                 cena poroty v okresnej súťaži

                       

Športové súťaže:

Volejbal – chlapci                                                      3. miesto v obvodnom kole

Vybíjaná –žiačky                                                       1. miesto v obvodnom kole

                                                                                  5. miesto v okresnom kole                            

Streľba zo vzduchovky  (st. ž.) – družstvo               1. miesto v obvodnom kole

6. miesto v okresnom kole

Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – jednotlivci           3. miesto v okresnom kole

Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – družstvo              1. miesto v obvodnom kole

2. miesto v okresnom kole

Mark Palágyi                                                             2. miesto v okresnom kole                                                                                 

Minifutbal 4. ročník                                                 

Mc Donalds Cup                                                       2. miesto v obvodnom kole – mladší žiaci

                                                                                  3. miesto v obvodnom kole – najmladší žiaci

Jednota Cup (staršie žiačky)                                     1. miesto v obvodovom kole

                                                                                  8. miesto v okresnom kole    

 

Jednota Cup

(malý futbal starší žiaci)                                            1. miesto v obvodovom kole

                                                                                 

Stolný tenis                                                               1. miesto v obvodovom kole

                                                                                   3. miesto v okresnom kole

 

Florbal                                                                       1. miesto v obvodovom kole

4. miesto v okresnom kole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria