Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

NÁZOV ORGANIZÁCIE: Základná škola

SÍDLO: L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 35541156

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: PhDr. Róbert Berta 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria