Navigácia

Členovia žiackej školskej rady Hlavné úlohy Plán práce žiackej rady Štatút žiackej školskej rady

 

Členovia žiackej školskej rady

 

1. V.A Vivien MATYIOVÁ  

2. V.B Franciska DAKOŠ  

3. VI.A Vivien PITÓCKYOVÁ  

4. VI.B Márk BALOGH  

5. VI.C Viktória BALOGHOVÁ  

6. VII.A Eleonóra KIRÁLYOVÁ  

7. VII.B Boglárka TERNYILAOVÁ  

8. VIII.A Richard PRIBEK  

9. VIII.B Árpád TIPÁN  

10. IX.ABianka KÓNYOVÁ  

11. IX.B Vivien KOŠIKOVÁ  

 

Predseda: IX.A Bianka KÓNYOVÁ  

Koordinátor : Mgr. Júlia MARCIOVÁ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria