Navigácia

Projekty

Naše začiatky v projektoch

Otvorená škola - Infovek 2005

- začiatky informatizácie školy

- internetová čajovňa od 14:00 hod. do 18:00 hod.

 

Digitálne štúrovstvo 2005; 2006

- informatizácia školy, budovanie počítačových učební, budovanie vzdelávacieho centra s prístupom na internet

 

Otvorená škola - Šport 2005; 2006

- rozšírenie športových aktivít školy

- škola otvorená pre športové aktivity  každý deň okrem nedele do 21:00 hod.

- nákup športového materiálu

 

Rozvoj materiálno - technických podmienok športu 2007

- výstavba viacúčelového ihriska s betónovým povrchom v zime funguje ako ľadová plocha na korčuľovanie

 

Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice 2008

- vybudovanie školskej knižnice v samostatnej miestnosti, rozšírenie titulov, prístup na internet

 

Zdravie v školách 2009

- kurzy poskytovania prvej pomoci

- nákup pomôcok ako resuscitačný model a pod.

- škola podporujúca zdravie - Adamko

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria