Navigácia

Motto

„ Poď, dieťa, uč sa múdrym byť“

J. A. Komenský

Nedeľa 21. 10. 2018

Počet návštev: 850748

Oznámenie

Vážení a milí rodičia !

Pre bezpečnosť nás všetkých, ale predovšetkým Vašich detí, sa budova Základnej školy na ulici Kossutha od 1.11 2018 bude uzamykať v čase od 7.45 do 11.20. V núdzových prípadoch je nutné hlásiť návštevu na vrátnici. Tiež Vás chceme požiadať, aby ste dodržiavali náš vnútorný predpis a nevstupovali nielen do vnútorných priestorov školy, šatní, ale ani na náš školský dvor. Služba na vrátnici Vám je plne k dispozícií nielen pre pomoc, ale aj asistenciu.

Z tohto dôvodu si Vás dovolím poprosiť, aby ste si všetky stretnutia s učiteľmi dohodli na popoludňajší čas, ktorý slúži na rôzne konzultácie. Čas konzultačných hodín učiteľov je zverejnený na úradnej tabuli školy, ale samozrejme môžete ho nájsť aj na našej vynovenej webovej stránke. /http://zskossutkch.edupage.org/

Nakoniec, na záver dovoľte mi požiadať rodičov, ktorí privážajú svoje deti, aby v ranných hodinách príchodov nás všetkých, zaparkovali svoje autá buď na ulici Kazincziho/ pri CVČ/  alebo na ul. Kossutha, aby sme sa tak spoločnými silami vyhli ranným zápcham na našom malom parkovisku. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,

PhDr. Róbert Berta

riaditeľ školy


HALLOWEENSKÁ PARTY v ŠKD!

- súťaž o najstrašidelnejšiu masku

- tvorivá strašidelná dielňa

- strašidelná prehliadka školy 

- strašidelný disko tanec

- sladkosti sú vítané 

Kedy? - 26.10.2018 o 14:00 hod.

Nezmeškajte tento piatok!

Príďte sa s nami trochu báť a veselo sa hrať! 

Vaše pani vychovávateľky 


Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 29. októbra 2018 bude žiakom 1. - 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (t. j. deratizácie školy a opravy vodoinštalácie). 

Dňa 30.10.2018 je jednorázový štátny sviatok pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie. 

V termíne 31. október 2018 (streda) - 2. november 2018 (piatok) sú jesenné prázdniny. 

Vyučovanie bude pokračovať 5. novembra 2018 (pondelok). 


Vážení návštevníci, milí rodičia!

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali náš vnútorný poriadok a naše bezpečnostné pravidlá prijaté hlavne v záujme bezpečnosti Vašich detí. 

- Pri každej návšteve sa ohláste na vrátnici

- Zdržiavajte sa na spojovacej chodbe, do vnútorných priestorov nevstupujte

- Počas vyučovania nevyrušujte učiteľa. Môžete ho navštíviť v čase jeho konzultačných hodín, alebo vo  vopred dohodnutom termíne v čase  jeho voľna

- Naliehavé úradné záležitosti si môžete vybaviť aj počas vyučovania na sekretariáte, prípadne s niektorým členom vedenia školy. Predtým sa ohláste na vrátnici.

Ďakujeme za pochopenie!

PhDr. Róbert Berta

riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria