Navigácia

Motto

„ Poď, dieťa, uč sa múdrym byť“

J. A. Komenský

Streda 23. 1. 2019

Počet návštev: 874985

Oznámenie

Pozvánka

Združenie rodičov a priateľov školy v spolupráci s vedením školy

Vás srdečne pozýva na

I. RODIČOVSKÝ PLES.

Uskutoční sa dňa 23.2.2019 o 20:00 hod.

v aule Gymnázia v Kráľovskom Chlmci.

Cena vstupenky: 15 € na osobu (zahŕňa prípitok, večeru, kávu a tombolu)

Možnosť zakúpenia sponzorského lístka za 5 €.

Do tanca Vám bude hrať Öcsi és Gabika.

Tešíme sa na Vás!

Možnosť zakúpenia lístkov na sekretariáte školy – tel. číslo: 056/6321611
alebo na tel. č.: 0908 264 794, 0915 941 196, 0908 875 158


Vážení a milí rodičia !

 

Pre bezpečnosť nás všetkých, ale predovšetkým Vašich detí, sa budova Základnej školy na ulici Kossutha od 1.11 2018 bude uzamykať v čase od 7.45 do 11.20. V núdzových prípadoch je nutné hlásiť návštevu na vrátnici. Tiež Vás chceme požiadať, aby ste dodržiavali náš vnútorný predpis a nevstupovali nielen do vnútorných priestorov školy, šatní, ale ani na náš školský dvor. Služba na vrátnici Vám je plne k dispozícií nielen pre pomoc, ale aj asistenciu.

Z tohto dôvodu si Vás dovolím poprosiť, aby ste si všetky stretnutia s učiteľmi dohodli na popoludňajší čas, ktorý slúži na rôzne konzultácie. Čas konzultačných hodín učiteľov je zverejnený na úradnej tabuli školy, ale samozrejme môžete ho nájsť aj na našej vynovenej webovej stránke. /http://zskossutkch.edupage.org/

Nakoniec, na záver dovoľte mi požiadať rodičov, ktorí privážajú svoje deti, aby v ranných hodinách príchodov nás všetkých, zaparkovali svoje autá buď na ulici Kazincziho/ pri CVČ/  alebo na ul. Kossutha, aby sme sa tak spoločnými silami vyhli ranným zápcham na našom malom parkovisku. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,

PhDr. Róbert Berta

riaditeľ školy


Vážení návštevníci, milí rodičia!

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali náš vnútorný poriadok a naše bezpečnostné pravidlá prijaté hlavne v záujme bezpečnosti Vašich detí. 

- Pri každej návšteve sa ohláste na vrátnici

- Zdržiavajte sa na spojovacej chodbe, do vnútorných priestorov nevstupujte

- Počas vyučovania nevyrušujte učiteľa. Môžete ho navštíviť v čase jeho konzultačných hodín, alebo vo  vopred dohodnutom termíne v čase  jeho voľna

- Naliehavé úradné záležitosti si môžete vybaviť aj počas vyučovania na sekretariáte, prípadne s niektorým členom vedenia školy. Predtým sa ohláste na vrátnici.

Ďakujeme za pochopenie!

PhDr. Róbert Berta

riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria