• 2017/2018

     • Súťaže

     • Zapájanie sa žiakov do súťaží, predmetových olympiád v školskom roku 2017/2018

       

      Hviezdoslavov Kubín

      2. ročník                                 Vanessa Mariňáková              účasť v okresnom kole

      4. ročník                                 Alex Boršoš                           účasť v okresnom kole                

      5. ročník                                 Patrik Puskáš                          3. miesto v okresnom kole

      8. ročník                                 Vanessa Gačová                     2. miesto v okresnom kole

       

      Šaliansky Maťko

      2. ročník                                 Vanessa Mariňáková              3. miesto v okresnom kole

      5. ročník                                 Nora Poláková                       účasť v okresnom kole

      7. ročník                                 Luca Bonora                          účasť v okresnom kole

       

      Malá star

      5. ročník                                 István András Bánhegyi        2. miesto v okresnom kole

      7. ročník                                 Sofia Farkašová                     1. miesto v okresnom kole

      9. ročník                                 Vanesa Móriczová                 2. miesto v okresnom kole

                                         

      Matematická olympiáda

      5. ročník                                 Oliver Dóczi                           10. miesto v okresnom kole

                                                     Marco Czompoly                   13. miesto v okresnom kole

      7. ročník                                 Dominik Molnár                     16. miesto v okresnom kole

      8. ročník                                 Dominik Vojtko                     12. miesto v okresnom kole

                                                                                                    

      Pytagoriáda

      3. ročník                                 Marcel Sajko                          17. miesto v okresnom kole

                                                     Lora Liszkaiová                     13. miesto v okresnom kole

      4. ročník                                 Lea Vojtková                         19. miesto v okresnom kole

      5. ročník                                 Oliver Dóczi                           10. miesto v okresnom kole

      7. ročník                                 Oliver Dóczi                           10. miesto v okresnom kole

      8.  ročník                                Bianka Kónyová                    18. miesto v okresnom kole

       

      Matematický klokan

      5. – 9. ročník – zapojených 26 žiakov

                                        

      Fyzikálna olympiáda kat. E,F

      8. ročník                                 Dominik Vojtko                     1. miesto v okresnom kole

      9. ročník                                 Dávid Páll                              4. miesto v okresnom kole

                                                     Nikolas Kondáš                     3. miesto v okresnom kole

                                                                                                                                      

      Biologická olympiáda – kat. E – Poznaj a chráň

      5. ročník                                 Gréta Pankuličová                  6. miesto v okresnom kole

      7. ročník                                 Júlia Kónyová                        3. miesto v okresnom kole

                                                     Bianka Kónyová                    6. miesto v okresnom kole

       

      Chemická olympiáda

      9. ročník                                 Marek Slovinský                    3. miesto v okresnom kole

                                                                                                    25. miesto v krajskom kole

       

      Olympiáda v anglickom jazyku

      7. ročník                                 Dominik Molnár                     5. miesto v okresnom kole

      8. ročník                                 Dominik Vojtko                     10. miesto v okresnom kole

       

      Hliadka mladých záchranárov

      9. ročník                                 družstvo                                 účasť v okresnom kole

       

      Ostatné súťaže:

       

      Vesmír očami detí

      4. ročník                                 Viktória Baloghová                vystavená práca v Trebišove                                 

      6. ročník                                 Norbert Bohács                      vystavená práca v Trebišove 

      7. ročník                                 Štefan Popovič                       vystavená práca v Trebišove

                 

      Všetkovedko

      2. ročník                                 Lara Karaková                       31. miesto v celoslovenskej súťaži

                                                     Emma Gašparová                   účasť v celoslovenskej súťaži

                                                     Zoe Pandyová                        účasť v celoslovenskej súťaži

      Adam Hušek                          účasť v celoslovenskej súťaži

      3. ročník                                 Sarah Brezina                         účasť v celoslovenskej súťaži

                                                     Nikolas Battyányi                  účasť v celoslovenskej súťaži

                                                     Franciska Dakoš                     účasť v celoslovenskej súťaži                      

      4. ročník                                 Marcel Raczenberger             účasť v celoslovenskej súťaži

                                                     Gabriel Bohács                       účasť v celoslovenskej súťaži

                                                     Adam Forgács                                   účasť v celoslovenskej súťaži

                                                     Lucia Anna Ondriášová         účasť v celoslovenskej súťaži

      Lora Liszkaiová                     účasť v celoslovenskej súťaži

                                                     Sonja Baloghová                    účasť v celoslovenskej súťaži

      5. ročník                                 Bálint Czap                             účasť v celoslovenskej súťaži

                                                     Nora Poláková                       účasť v celoslovenskej súťaži

                                                     Emma Kašková                      účasť v celoslovenskej súťaži

                                                     Marco Czompoly                   účasť v celoslovenskej súťaži

      Daniel Póša                            účasť v celoslovenskej súťaži

      Oliver Dóczi                          účasť v celoslovenskej súťaži

      Dávid Illéš                             účasť v celoslovenskej súťaži Bence Šikora                          účasť v celoslovenskej súťaži Emma Pandyová                    účasť v celoslovenskej súťaži  István András Bánhegyi        účasť v celoslovenskej súťaži

      Všetci žiaci získali diplom Všetkovedko – učeň, 3 žiaci diplom Všetkovedko

      Emma Pandyová – Všetkovedko školy

       

      Fotosúťaž – In Memoriam Tóth Pál Gyula

      6. ročník                                 Nikola Poláková                     1. miesto

      6. ročník                                 Barbara Kandová                   2. miesto

      9. ročník                                 Erik Železník                          3. miesto 

                                                     Sebastián Gonda                    špeciálna cena poroty 

       

      Hovorme o jedle       

      ŠKD                                       účastnícky diplom

       

      Projekt Hravo ži zdravo

      kolektív VII.A/VII.B triedy             účasť

       

      Príroda okolo nás

      4. ročník                                 Heidi Sesay                            2. miesto v okresnom kole

      4. ročník                                 Richard Rontó                        4. miesto v okresnom kole

       

      Aranžovanie veľkonočnej ikebany a veľkonočných dekorácií

      8. ročník                                 Bartolomej Balogh                 cena poroty v okresnej súťaži

                             

      Športové súťaže:

      Volejbal – chlapci                                                      3. miesto v obvodnom kole

      Vybíjaná –žiačky                                                       1. miesto v obvodnom kole

                                                                                        5. miesto v okresnom kole                            

      Streľba zo vzduchovky  (st. ž.) – družstvo               1. miesto v obvodnom kole

      6. miesto v okresnom kole

      Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – jednotlivci           3. miesto v okresnom kole

      Streľba zo vzduchovky  (ml. ž.) – družstvo              1. miesto v obvodnom kole

      2. miesto v okresnom kole

      Mark Palágyi                                                             2. miesto v okresnom kole                                                                                 

      Minifutbal 4. ročník                                                 

      Mc Donalds Cup                                                       2. miesto v obvodnom kole – mladší žiaci

                                                                                        3. miesto v obvodnom kole – najmladší žiaci

      Jednota Cup (staršie žiačky)                                     1. miesto v obvodovom kole

                                                                                        8. miesto v okresnom kole    

       

      Jednota Cup

      (malý futbal starší žiaci)                                            1. miesto v obvodovom kole

                                                                                       

      Stolný tenis                                                               1. miesto v obvodovom kole

                                                                                         3. miesto v okresnom kole

       

      Florbal                                                                       1. miesto v obvodovom kole

      4. miesto v okresnom kole