• Novinky

      • Návrat do škôl pre 5. - 7. ročník

      • Vážení rodičia,

       podľa rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 26. apríla 2021, sa obnovuje vyučovanie v 5., 6. a 7. ročníku ZŠ.

       Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín (platí od 26. apríla) a prísnych hygienických opatrení.  

       Pred nástupom do školy musí zákonný zástupca odovzdať vypísané a podpísané "Vyhlásenie o bezinfekčnosti (8a) - žiak a zák. zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ)", spolu s kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu, alebo s potvrdením o platnosti výnimky z testovania, za žiaka a za jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Toto vyhlásenie môžete podať aj elektronicky.

       Platnosť testu je pre školy 7 dní, bez ohľadu na stupeň varovania nášho okresu.

       Pre nízky záujem škola nebude realizovať kloktacie testy, preto každý žiak 2. stupňa musí byť otestovaný samostatne. Zároveň žiadame  rodičov, aby žiaci mali so sebou náhradné rúško alebo respirátor a hygienické vreckovky. 

      • Návrat do škôl pre 8. a 9. ročník

      • Vážení rodičia,

       podľa rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 19. apríla 2021, sa obnovuje vyučovanie v 8. a 9. ročníku ZŠ.

       Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín (platí od 19. apríla) a prísnych hygienických opatrení.  Podľa tohto rozvrhu bude prebiehať aj dištančné vzdelávanie v nižších ročníkoch (5. 6, a 7. ročník ZŠ). 

       Pred nástupom do školy musí zákonný zástupca odovzdať vypísané a podpísané "Vyhlásenie o bezinfekčnosti (8a) - žiak a zák. zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ)", spolu s kópiou potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu, alebo s potvrdením o platnosti výnimky z testovania, za žiaka a za jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Toto vyhlásenie môžete podať aj elektronicky.

       Platnosť testu je pre školy 7 dní, bez ohľadu na stupeň varovania nášho okresu.

       Pre nízky záujem škola nebude realizovať kloktacie testy, preto každý žiak 2. stupňa musí byť otestovaný samostatne. Zároveň žiadame  rodičov, aby žiaci mali so sebou náhradné rúško alebo respirátor a hygienické vreckovky. 

      • Okresné kolo matematickej olympiády

      • Dňa 31. marca 2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z-6-8 pre žiakov 6. -8 . ročníka ZŠ, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Trebišove. V tomto školskom roku MO prebehla netradičnou dištančnou formou, keďže školy boli v tom čase stále zatvorené.

            Žiaci dostali do svojich e-mailov súťažné úlohy, ktoré riešili v domácom prostredí  na papieri. Oskenované riešenia úloh poslali súťažiaci na vopred dohodnutý e-mail predsedu okresnej komisie MO spolu s čestným prehlásením, že pracovali úplne samostatne bez odbornej pomoci a bez nedovolených pomôcok.

       Našu školu reprezentovali:

       V kategórii Z6 – Lea Vojtková a Boglárka Kondášová, žiačky VI. A triedy. Na MO ich pripravoval pán učiteľ Mgr. Albert Páll. Naši žiaci dosiahli fantastické výsledky. Lea Vojtková skončila na prvom mieste a Boglárka Kondášova na štvrtom mieste. 

       V kategórii Z7 – Heidi Sesay, žiačka VII. B a Marcel Raczenberger  žiak VII.A triedy. Na MO ich pripravovala pani učiteľka Mgr.Nikola Raganová Naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky. Heidi Sesay skončila na prvom mieste a Marcel Racenberger na treťom mieste. 

       Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

      • Spolu múdrejší

      • Ministerstvo školstva SR vypísalo výzvu na rozvojový projekt doučovania žiakov základných škôl "Spolu múdrejší". Naša škola prejavila záujem aj takto pomôcť žiakom úspešne zvládnuť náročný školský rok. Projekt pre našu školu bol podporený  v hodnote 5600€ a naši učitelia ho začinajú v týchto dňoch realizovať.  Realizácia projektu potrvá do konca školského roka 2020/2021.

      • Školské mlieko

      • Vážení rodičia,

       riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v rámci celoštátneho mliečneho programu sme sa rozhodli podporiť zvýšenú konzumáciu mlieka u našich žiakov formou mliečneho automatu od spoločnosti Rajo a. s. Automat je naplnený troma druhmi ochuteného mlieka – kakaové, vanilkové a jahodové mlieko v cene 0,40 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,49 € za každý ďalší kus. V ponuke je aj biele neochutené mlieko v cene 0,04 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,45 € za každý ďalší kus a ovocné smootie rôznych príchutí a cereálie.

       Ponuka sa bude obmieňať a automat bude dopĺňaný minimálne 1 x týždenne.

       Žiaci si budú môcť nakupovať pomocou kreditných kariet vystavených na ich meno.

       Kredit si budú môcť predplatiť v hodnote 5,- € alebo 10,- € na sekretariáte školy u pani sekretárky Anity Horváthovej. Prípadnú stratu karty treba okamžite nahlásiť tiež na sekretariáte.

       Prosíme Vás, aby ste podľa svojich možností v záujme zdravia Vašich detí podporili tento mliečny program.

      • Organizácia vyučovania od 12.4.2021

       • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 8.4.2021 otvárame prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa od 12.4.2021 (pondelok).
       • Žiaci sa učia podľa upraveného rozvrhu.
       • Žiaci, ktorí sa nezúčastňujú prezenčného vzdelávania, sa môžu na vyučovanie pripojiť online.
       • Podmienkou účasti žiaka 1. stupňa na vyučovaní je:
       1. doklad o negatívnom teste nie starší ako 7 dní jedného z rodičov na Covid 19 - k nahliadnutiu pri príchode žiaka
       2. čestné vyhlásenie: odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie / viď príloha/
       3. prekrytie horných dýchacích ciest minimálne rúškom.

       Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na prezenčné vzdelávanie, sú prihlásení na obed aj do ŠKD (v prípade, že dieťa nebude chodiť na obed, je potrebné ho odhlásiť u vedúcej ŠJ. )

       Pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, je zabezpečená ranná služba. Príchod do školy je možný od 6:45 hod.  Činnosť v ŠKD je do 16:30 hod.

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy