• Novinky

      • Jarné prázdniny

      • Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny sa začínajú dňa 26.2.2024 (pondelok) a trvajú do 1.3.2024 (piatok).

       Vyučovanie bude pokračovať od 4.3.2024 (pondelok) vo všetkých ročníkoch (1. – 9 roč.).

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského – okresné kolo

      • Zemplínska knižnica v Trebišove v spolupráci s Domom Matice Slovenskej v Košiciach a Regionálnym úradom školskej správy v Košiciach zorganizovala 15. 2. 2024 okresné kolo 29. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti: „Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského“.  Našu školu reprezentovali traja žiaci v troch kategóriách – Kristián Kosztyu (III.B), AAron Oltman (IV.A) a Laura Bendžurová (VI.A). Poctivá príprava našich žiakov sa odzrkadlila na ich skvelých umeleckých výkonoch.  Aaron Oltman vo svojej kategórii vybojoval krásne 2. miesto a Laura Bendžurová vo svojej kategórii 3. miesto. Súťažiacim srdečne blahoželáme!

        

       Text: Mgr. Denisa Szemánová

       Foto: PaedDr. Edita Gérešiová

      • Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      • Tradične ako každý rok sme v priestoroch školskej knižnice zorganizovali školské kolo prehliadky  v umeleckom prednese poézie a prózy. V dňoch 12. 2. a 15. 2. nám 19 žiakov z prvého stupňa a 20 žiakov z druhého stupňa sprostredkovali krásny umelecký zážitok. Recitátori nás prostredníctvom umeleckého prednesu poézie a prózy preniesli do sveta fantázie. Žiaci predviedli svoj talent v troch kategóriách. Príjemne nás prekvapili výberom textov, umeleckým podaním a vtipnými pointami. Rozhodovanie o postupujúcich bolo naozaj náročné.

       Úspešní recitátori

       I.kategória

       Poézia:

       1.miesto: Alexandra Baloghová (III.A)

       2.miesto: Štefan Dobó (III.C), Emily Moknáčová (IV.B)

       3.miesto: Liliana Tóth (III.A), Kristián Kostyu (III.B), Jozef Čoma (IV.B)

       Próza:

       1.miesto: Aaron Oltman (IV.A)

       2.miesto: Michaela Mariňáková (III.C)

       3.miesto: Emma Eszter Majoros (IV.B), Patrícia Palaščáková (IV.C)

       II.kategória

       Poézia:

       1.miesto: Ema Petrovičová (VI.A)

       2.miesto: Sofia Tóthová (V.A), Lara Nagyová (VI.B)

       3.miesto: Ema Harazti (VI.B), Nicolas Tóth (V.A)

       Próza:

       1.miesto: Petra Poláková (V.A)

       2.miesto: Lilien Gerenyi (V.B)

       3.miesto: Vivien Šaffová (V.B)

       III. kategória

       Poézia:

       1.miesto: Viktória Fényesová (IX.A)

       2.miesto: Boglárka Kondášová (IX.A), Martina Ádiová (VII.C)

       3.miesto: František Szatmári (VII.C), Gabriela Pankovicsová (VII.B)

       Próza:

       1.miesto: Jazmína Géresiová (VIII.A)

       Žiaci umiestnení na 1. mieste nás budú reprezentovať na okresnom kole v Trebišove. Všetkým súťažiacim ďakujeme a postupujúcim držíme palce.

        

       Text: Mgr. Denisa Szemánová

       Foto: Mgr. Denisa Szemánová

      • Všetkovedko a Expert

      • Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže, ktorá objaví najmúdrejších medzi najbystrejšími. Súťaže Všetkovedko sa zúčastnilo 29 žiakov z prvého stupňa. 8 žiaci získali titul Všetkovedko a vecné dary a 21 žiakov titul Všetkovedko učeň. V 1. ročníku titul Všetkovedko získali: Peter Szűcs (I.B), Noel Očenáš (I.C), Lea Molnárová (I.A) a Sofia Pappová (I.B), v 2. ročníku Flórián Dóczi (II.A), Natasa Szakácsová (II.C) a Jozef Ferenczi (II.A). Zo 4. ročníka titul Všetkovedko získal Tomáš Tóth (IV.A).

       Starším bratom Všetkovedka je Expert. Súťažili sme v témach: Ako funguje svet, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Od Dunaja k Tatrám, Päť jazykov kultúry a Do you speak English? Tam sa našim žiakom na 2. stupni darilo v angličtine v téme: Do you speak English? Elizabeth Ďurková (VIII.A) získala titul Top Expert, Emma Gašparová (VIII.A) a Klaudia Horňáková (IX.A) získali titul Expert in English. 

       Text: Mgr. Dana Hudáková

       Foto: Kristián Bók

      • Dejepisná olympiáda

      • Dejepisná olympiáda je postupová súťaž, v ktorej žiaci súťažia v teoretických vedomostiach z učiva daného ročníka, zadanej monotematickej časti a histórie ich regiónu. V stredoškolských kategóriách súťaž prebieha aj obhajobou písomných prác na zadanú tému alebo na ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska. V školskom roku 2023/24 sa Slovenská komisia dejepisnej olympiády rozhodla zadať v rámci monotematickej časti úlohy týkajúce sa slovenských hradov, zámkov a kaštieľov. Táto oblasť dokumentuje rozvoj stavebných aktivít, nielen fortifikačných, ale aj honosných sídiel šľachty. Zároveň sa jedná o prepojenie slovenských a európskych dejín, pretože stavebná činnosť na území dnešného Slovenska bola prakticky vždy ovplyvnená zahraničnými vzormi prostredníctvom projektantov, stavebných hutí alebo konkrétnych majstrov. Školské kolo DO sa uskutočnilo 8. decembra 2023 a zúčastnilo sa jej 11 žiakov. Štyria žiaci Hugo Gornyitzki (6.A), Pataki Tomáš a Pataki Štefan (7.A) a Adam Hušek (8.A) na základe vypracovaných testov / úloh postúpili  na okresné kolo DO. Postupujúci žiaci po svedomitej príprave sa zúčastnili 5. februára 2024 okresného kola v CVČ v Trebišove.

       Úspešným riešiteľom DO v jednotlivých kolách a kategóriách sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 60 % (60 bodov) z maximálneho možného počtu bodov. Úspešným riešiteľom sa stal žiak Tomáš Pataki, ktorý si prevzal od p. riaditeľa cenu za úspešnú reprezentáciu školy.

       Text a foto: PhDr. Tímea Dajková 

      • Život na zámku

      • Na hodine vlastivedy v 4. ročníku sme sa v kapitole Slovensko v minulosti a dnes venovali životu ľudí, ktorí žili v dávnej minulosti. Učili sme sa ako si stavali a chránili svoje územie a obydlie. Okrem iného sme sa učili aj o významných osobnostiach v minulosti. Najviac sa nám páčilo panovanie Márie Terézie, ktorá zaviedla rôzne reformy, ktoré zlepšili život aj chudobných ľudí. Vytvorili sme 3D projekty našich hradov a zámkov. Bol to veľmi zaujímavý projekt. Život v hradoch a zámkoch môže byť zaujímavý, ale neviem, či by sme tak dokázali žiť aj teraz bez internetu a televízie.

       Text: Mgr. Noémi Szabó Kósik

       Foto: Kristián Bók

      • Lyžiarsky výcvik 2024

      • V dňoch 5. – 9. februára 2024 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil tradične v rezorte Litmanová (okres Stará Ľubovňa). Výcvikový program bol veľmi pestrý. Nebolo to veľmi jednoduché naučiť sa ovládať dve dosky – lyže, ale všetci to zvládli a sú na seba veľmi pyšní. Pokroky žiakov a ich dobrú náladu bolo vidieť  na svahu každý deň.  V jedno popoludnie sme navštívili  výrobu liehu, čokoládovňu, ale aj zvieraciu farmu v Nestville. Večerným spestrením bolo buď v hoteli Familia Wellness alebo program spojený s kvízom, diskotékou a pre zamestnancov hotela sme previedli tanečné majstrovstvo. Osvojili si základné zručnosti a pravidlá pri lyžovaní. Vďaka lyžiarskemu výcviku zažili neopakovateľnú atmosféru, výborne sa zabavili, ale aj oddýchli. 

       Text: Mgr. Dana Hudáková

       Foto: Mgr. Ladislav Király 

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 08. februára 2024 (štvrtok) bude žiakom 1. – 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (odstávka vody na celom území mesta Kráľovský Chlmec).

       Vyučovanie bude pokračovať 09. februára (piatok).

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy