• Novinky

      • Halloween party a imatrikulácia prvákov

      • Posledný deň pred prázdninami sa naša škola premenila na svet strašidiel, bosoriek a kúziel. Žiaci sa v tento výnimočný deň magicky učili, čarovali a zabávali. Na 4. hodine sme sa presunuli do telocvične, kde sa uskutočnilo pasovanie prvákov. Naši prváčikovia nás prekvapili milým programom. Štvrtáčky ich trošku vyprášili metlou a každý dostal milý darček. Po imatrikulácii našich najmenších nasledovala tombola so zaujímavými cenami a halloweenská zábava, ktorá v príjemnej atmosfére pokračovala aj v ŠKD.  

       Halloween party v ŠKD

       Posledný deň pred jesennými prázdninami sme obyčajnú oslavu premenili na party plnú tajomstiev a zábavy. Deti prišli v pestrých a fantastických maskách. Čakali na nich tvorivé dielničky, strašidelné občerstvenie, tajomné hry a diskotéka. Nálada bola výborná a deti si užili skvelé popoludnie s kamarátmi. 

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia!

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že jesenné prázdniny budú v dňoch 30. októbra 2023 (pondelok) a 31. októbra 2023 (utorok).

       1. novembra 2023 je štátny sviatok – Sviatok všetkých svätých. Vyučovanie bude pokračovať dňa 2. novembra 2023 (štvrtok).

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Burza informácií

      • Dňa 26. októbra 2023 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trebišove uskutočnila BURZA INFORMÁCIÍ. Burzu navštívili aj naši žiaci 8. a 9. ročníka, kde im poskytli informácie o voľbe povolania a prezentovali sa okolité stredné školy.

       Mgr. Albert Páll 

      • Testovanie žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ

      • Aj tento rok sa na našej škole dňa 24.10.2023 uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Pre vývoj žiakov je rozhodujúca všestranná pohybová príprava v detskom veku a pravidelnosť pohybu. Testovanie pozostávalo z disciplín ako je: predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah – sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10 metrov, vlajková naháňačka a viacstupňový vytrvalostný beh na 20 metrov. Pri všetkých disciplínach nám pomáhali žiaci 9. ročníka, ktorí žiakov povzbudzovali. Z našich žiakov sa stali ozajstní športovci, ktorí testovanie brali vážne.

      • Turnaj vo vybíjanej dievčat

      • Vo štvrtok 19. októbra sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej pre dievčatá. Dievčatá z našej školy si zmerali svoje sily s družstvami z okolitých škôl. Súťaže medzi školami sa zúčastnilo 8 škôl. Bolo to veľmi adrenalínové popoludnie plné pohybu a nadšenia. Našim dievčatám veľmi pekne ďakujeme za skvelý výkon.

      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Dňa 18. októbra sa žiaci 1.-9. ročníka zúčastnili celosvetovej akcie " Milión detí sa modlí ruženec". Na hodinách gréckokatolíckeho náboženstva sa spoločne pomodlili ruženec svetla za jednotu a mier na celom svete.

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia.

       Na základe oznámenia mesta bude dňa 25.10.2023 o 7:30 hod. prerušená dodávka pitnej vody v meste. Odstávka vody bude trvať do odstránenia poruchy. Preto riaditeľstvo školy udeľuje žiakom 5. -  9. ročníka voľno z prevádzkových dôvodov a ročníky 1. – 4. budú v prevádzke do 12:00 hod.

       Z dôvodu odstávky vody školská jedáleň nebude v prevádzke.

       Za pochopenie ďakujeme.

      • Exkurzia: Ochtinská aragonitová jaskyňa, Betliar

      • Žiaci 3., 4. a 5. ročníka sa v piatok 20. 10. 2023 vybrali na exkurziu do oblasti Slovenského krasu. Boli sa pozrieť do Ochtinskej aragonitovej jaskyne, kde mali možnosť obdivovať krásne jaskynné siene plné aragonitov. Jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne vo forme ihličkovitých, špirálovitých a obličkovitých útvarov. Vďaka tejto výzdobe bola jaskyňa zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Naše potulky za poznaním sme si spestrili aj návštevou kaštieľa Andrássyovcov v Betliari, kde sa nás dotýkala história a luxus. O dobrodružnom a luxusnom živote členov rodiny svedčia poľovnícke trofeje, či exotické africké a ázijské zbierky. Je to jeden z mála zachovaných kaštieľov na Slovensku, ktorý odolal pustošeniu druhej svetovej vojny. Vďaka tomu sme mohli obdivovať jeho pôvodné zariadenie a množstvo vzácneho nábytku. Prechádzali sme salónmi, pracovňami, herňami i apartmánmi s kúpeľňami a obdivovali sme obrovskú knižnicu, v ktorej je viac než 1500 zväzkov v rôznych jazykoch. Po prehliadke sme obdivovali krásu okolitého parku, ktorý je najväčším historickým prírodno-krajinárskym parkom na Slovensku. Domov sme sa síce vrátili unavení, ale plní nových zážitkov a poznatkov. 

      • Ovocný deň v ŠKD

      • Jeseň je bohatá na krásne farby a tiež na zdravé plody. Deti v ŠKD pri príležitosti Svetového dňa výživy si s pani vychovávateľkami pripomenuli dôležitosť zdravého stravovania a veľký význam konzumácie ovocia a zeleniny pre naše zdravie. Celé popoludnie bolo venované zábavným aktivitám, ochutnávke ovocných dobrôt, ktoré sme si spolu nakrájali na tanieriky. Vytvorili sme si netradičné obrázky z ovocia. papierové dekorácie, hrali ovocné pexeso, kreslili a vystrihovali všetko „v duchu ovocia".

      • Beseda a workshop s ilustrátorom Miroslavom Regitkom

      • Dňa 18.10.2023  o 10:00 hod. v priestoroch  Regionálnej knižnice  v Kráľovskom  Chlmci  v rámci projektu „Kniha – kľúč  k detskému srdiečku“ sa uskutočnila beseda a workshop s významným slovenským ilustrátorom Miroslavom Regitkom.  Výtvarník sa venuje  voľnej grafike a portrétovej  karikatúre. Na jeho kresbách  vyrástlo niekoľko generácií čitateľov časopisu Fifík. Pod jeho vedením žiaci 7.B triedy kreslili vtipné  karikatúry a formou besedy dozvedeli  sa aj o mnohých jeho aktivitách. Žiaci si na pamiatku odniesli z knižnice obrázok  s autogramom. Patrí mu obrovské poďakovanie za sprostredkovanie  tejto peknej akcie.

      • Beseda s policajtmi

      • Dňa 10.10.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili besedy s príslušníkmi policajného zboru v Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci. Žiakov táto akcia veľmi zaujala a boli jej aktívnymi účastníkmi.

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia!

       Vedenie školy v spolupráci s OZ Rodičia a priatelia ZŠ Vás pozývajú na plenárnu schôdzu a triedny aktív ZRŠ dňa 19. 10. 2023 so začiatkom o 14:30 hod. Plenárna schôdza aj triedne aktívy sa uskutočnia v triede Vášho dieťaťa.

       Vaša účasť je žiadaná a tešíme sa na stretnutie s Vami.

       Zároveň sa  uskutoční  aj výstava zdravej výživy.

      • Svetový deň úsmevu

      • Svetový deň úsmevu sa oslavuje 6.10. V roku 1963 vytvorili „smajlíka“ symbol šťastia a dobrej vôle. Žiaci 1. stupňa za deň úsmevu si vybrali 10. 10., ktorý je aj svetovým dňom duševného zdravia. Žiaci mali prísť v žltej farbe ako smajlík. Hry zamerané na súdržnosť a radosť boli odmenené smajlíkom. V závere dňa sme si povedali, že stačí sa len usmiať a hneď je deň veselší a naša dušička pokojnejšia a deň úsmevu bude v našej škole každý deň. 

      • FIT KIDS – Prvý krok k správnemu pohybu

      • Na našej škole už druhý rok pracuje krúžok, ktorý sa zameriava na všestranný pohybový rozvoj, rozvoj sily, rýchlosti, koordinácie a kondície prostredníctvom cvičení pod vedením kondičnej trénerky PaedDr. Gabriely Királyovej. Okrem iného sa podporuje aj správny vývin a správne držanie tela našich žiakov. Tí pripravili video, ktoré ukazuje, že cvičenie môže byť zábavou. 

      • Európsky deň jazykov

      • Európsky deň jazykov tento školský rok sa niesol v znamení národných jedál európskych štátov. Jedálny lístok v školskej družine bol zostavený z národných jedál ako Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Taliansko a Veľká Británia. Žiaci hádali a priraďovali jedlá k jednotlivým štátom. Na hodinách cudzích jazykov sa žiaci oboznamovali s históriou, kultúrou a zaujímavosťami vyučovacích jazykov ako angličtina, nemčina a ruština. Na základe rôznych aktivít a diskusií sa nám podarilo prepojiť jazyky s geografiou vo forme CLIL. 

      • Je pekné dostávať, ešte krajšie dávať

      • Touto cestou by sme chceli vyjadriť úprimné poďakovanie Ing.Tomášovi Tóthovi, ktorý obohatil našu počítačovú miestnosť 10 repasovanými počítačmi a tým prispel k zvýšeniu kvality a efektívnosti výučby informatiky. 

      • Výstava slnečnej sústavy

      • Medzi prvé témy z geografie v 5. ročníku ZŠ patrí učivo o slnečnej sústave. Kto chcel, mohol vyhotoviť model slnečnej sústavy. Práce žiakov V.A a V.B triedy hovoria samé za seba ...

      • Futbalový halový turnaj

      • Dňa 28.9. 2023 sa naši žiaci zúčastnili futbalového halového turnaja pre deti - kategória: U-10 v Buzánszky Jenő Sport Aréne  pod vedením Mgr. Ladislava Királya. Odohrali sme 5 veľmi ťažkých zápasov. Turnaj sme odohrali bez prehry a bez inkasovaného gólu, kvôli čomu sme dosiahli krásne prvé miesto. Ďakujeme každému, kto nás prišiel povzbudiť. 

      • Biela pastelka

      • Dňa 22. 9. 2023 vyrazila Biela pastelka so svojimi dobrovoľníkmi Vivien Šaffová, Michaela Hronská, Miriam Bagosová a Zakariaš Attila Illés pod vedením p. uč. I. Tóthovej do ulíc nášho mesta.

       Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

       Aj naša škola sa každoročne zapája do verejnej zbierky Biela pastelka. Žiaci našej školy oslovili svojich spolužiakov, zamestnancov školy a obyvateľstvo nášho mestečka s možnosťou  podporiť ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.

       Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       V mene nevidiacich a slabozrakých Vám za Vašu podporu ďakujeme.