• Novinky

      • Výchovný koncert

      • V rámci Týždňa protidrogovej prevencie sa zúčastnili multimediálneho predstavenia žiaci 1.stupňa pod názvom: Hravo, zdravo. Spoločne sme sa pozreli na to, ako funguje naše telo, ako sa máme chrániť, ale aj to, čo je nepriateľom zdravia. Žiaci veľmi pekne reagovali a zapájali sa do aktivít. Žiaci 2.stupňa sa zase dozvedeli, aké nástrahy ovplyvňujú správanie mladej generácie. Multimediálne hudobné predstavenie pod názvom: TRENDSETTER sa dotýkalo tém sveta médií, šikany, internetu a kyberšikany. O hudobný doprovod sa postaral člen skupiny „Aya“ Boris Lettrich s kapelou. Koncerty sa žiakom veľmi páčili. 

      • Bubnovačka 2023

      • Deti ticho pred násilím neochráni!

       Myšlienka podujatia „aby bolo deti lepšie počuť“ zaznela Slovenskom 20.novembra 2023 v čase 10:00 – 11:00 už po desiatykrát. Do tejto preventívnej aktivity sa zapojila aj naša škola spolu so Žiackou školskou radou.  Cieľom bolo symbolické upozornenie na dôležitosť ochrany detí pre násilím a podpora témy včasnej prevencie v spoločnosti. Naši žiaci si bubnovačku užili a spoločne vyjadrili svoj postoj proti násiliu. Ďakujeme! Hlas detí je dôležitý.

       Žiacka školská rada

      • Osudové ženy v živote grófa Andrássyho

      • Etnologička a historička Mgr. Simona Radová

       Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, si pre žiakov 6. a 8. ročníka  dňa 15. novembra 2023 za účasti  PhDr. R. Bertu , MBA  - riaditeľ školy,  pani učiteľky Mgr. J. Fazekašovej a PaedDr. E. Gérešiovej  usporiadalo  účinnú prednášku  pod vedením etnologičky a historičky Mgr. Simony Radovej. Tento rok si pripomíname 200. výročie narodenia významného maďarského politika a diplomata Júliusa  Andrássyho.  Cieľom tejto prednášky bolo priblížiť žiakom osudové stretnutie grófa Andrássyho  s budúcou  manželkou  Katinkou Kendeffy. Prednáška previedla žiakov životom grófa Andrássyho od jeho narodenia  v marci 1823 cez jeho politickú kariéru  až po jeho smrť vo februári 1890. Okrem iného sa žiaci dozvedeli aj o jeho rodinnom živote ( osudových ženách ) a o jeho vzťahu k cisárskemu  páru( cisárovi Františkovi  Jozefovi I. a cisárovnej Alžbete –Sissi). Po skončení  prednášky  žiaci sa  pozreli na expozíciu  venovanú grófovi  Jozefovi Mailáthovi.

       PaedDr. Edita Gérešiová

      • Informatická súťaž iBobor

      • V „Týždni vedy a techniky na Slovensku“ sa 58 žiakov našej školy „zahryzlo“ do on-line informatickej súťaže iBobor, ktorú koordinovali pani učiteľky informatiky  Mgr. Silvia Kiššová a Ing. Mgr. Rita Kosťuová. Súťažilo sa v 3 kategóriách. V kategórii Drobec boli úspešnými riešiteľmi: Lilien Brezina (III.B), Kristína Bertová (III.B), Valentín Bodnár (III.C), Peter Tóth (III.A), Lilla Karina Horócky (III.A), Sebastian Tóth (III.C), Michaela Mariňáková (III.C), v kategórii Bobrík: Maxim Liška (V.A), Michaela Hronská (V.B), Lívia Szmolyáková (V.A), Sofia Tóthová (V.A), Lilien Gerenyi (V.B), Dorina Kresztyánková (IV.B), Armin Dako (V.B), Loren Karako (IV.B), Aaron Oltman (IV.A), Emily Moknáčová (IV.B), Vivien Šaffová (V.B), Laura Czompolyová (V.B), Kinga Vargová (V.B), Bruno Eštefán (V.B), Sofia Brezina (IV.B), Samuel Battyányi (V.B), Barbara Bodaová (IV.B) a Zora Kováčová (IV.B). Úspešným riešiteľom v kategórii Benjaním bol Adam Vasiľ (VII.B).

       Všetkým srdečne blahoželáme!

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 16. novembra 2023 (štvrtok) bude žiakom 1. – 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (deratizácia priestorov školy a ŠJ).

       Dňa 17. novembra (piatok) je štátny sviatok.

       Vyučovanie bude pokračovať 20. novembra (pondelok).

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • „Október – mesiac úcty k starším“

      • Opäť je tu jeseň, mesiac október, ktorý je oslavou života a pripomienkou úcty k starším ľuďom. Žiaci II.A, V.A a III.C triedy pod vedením pani učiteľky Királyovej a pani učiteľky Kiššovej a Piráti pod vedením učiteľky tanca Boglárky, spríjemnili piatkové popoludnie, ktoré mesto zorganizovalo pre naše babky, nagymami, dedkov a nagyapov v kultúrnom dome. Bolo tam veselo, zaspievali sme, zatancovali a babky a dedkovia nám zatlieskali. Milí starí  rodičia, v mene všetkých žiakov a zamestnancov školy Vám prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby Vaše ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých. 

      • Fotosúťaž

      • Z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme spestrili plánovaný program fotosúťažou. Úlohou žiakov bolo urobiť "selfie-čko" s knihou. Výherkyňami súťaže sú Vivien Šaffová a Líza Fedorová z triedy V.B. Gratulujeme!

      • Medzinárodný deň školských knižníc

      • Tohtoročnou témou medzinárodného projektu je: Školská knižnica Vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční. Našou témou, ktorú sme realizovali 23. 10. 2023 v našej školskej knižnici bola: „Kľúče od brány poznania“. Úlohou bolo hľadať kľúče od brány dobroty – kľúč k múdrosti a k vzdelaniu, od brány pravdy – kľúč k informačnej bezpečnosti, od brány úžitku – kľúč k budúcnosti a k môjmu úspechu, poznávanie vlastnej kultúry a identity. Aktivity, ktorých sa zúčastnili naši žiaci, boli zaujímavé, tvorivé, ale hlavne ich naučili siahnuť aj hlbšie do svojho vnútra. Naučili ich pracovať v skupine, vypočuť a rešpektovať jeden druhého. Školská knižnica je nádherným miestom, ktoré ľudí vzdeláva, ale aj vychováva. 

      • 14. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy

      • Práca na tvorbe záložiek priniesla žiakom i učiteľom veľa príjemných a pekných chvíľ nielen v priestoroch školských tried, ale aj v školskej knižnici. Naši žiaci sa snažili vyrobiť čo najkrajšie záložky pre našu partnerskú školu, ktorou sa tento rok stala Základná škola z Českej republiky z mesta Dolní Dobrouč.  Žiaci si veľmi prajú, aby sa ich rovesníkom záložky páčili a mali z nich radosť pri čítaní svojich obľúbených kníh. Zároveň už netrpezlivo očakávajú záložky od svojich nových kamarátov zo spomínanej partnerskej školy.

       Mgr.Ildikó Tóthová