• Novinky

      • Matematický klokan

      • Naša škola sa každoročne zapája do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže „Matematický klokan“, ktorý vzdeláva a spája deti z celého sveta. Žiaci riešili hravé, zaujímavé klokanské úlohy, ktoré sa im veľmi páčili. Súťaže sa zúčastnili žiaci od 1. až po 9. ročník. Bol to nevšedný zážitok pre všetkých.

       Text: Mgr. Albert Páll

       Foto: Mgr. Silvia Kiššová

      • Mestečko "Číselkovo"

      • V našej škole sa opäť uskutočnilo milé stretnutie s predškolákmi a ich rodičmi a  starými rodičmi. Vstúpili sme do mesta "Číselkovo", kde nás čakala zábava a rôzne aktivity s číslami. Ako v každom inom meste máme aj detské ihrisko, tak aj naše mestečko malo svoje športové ihrisko. 58 predškolákov s nadšením pracovalo spolu s pani učiteľkami, vychovávateľkami a asistentmi pri každej úlohe. Deťom sa veľmi darilo, využívali svoju predstatvivosť, šikovnosť a kreativitu. Rodičia mali možnosť porozprávať sa aj s členmi školského podporného tímu, školskou psychologičkou, sociálnou pedagogičkou, logopedičkou a školskou špeciálnou pedagogičkou. Chceme sa poďakovať všetkým rodičom a predškolákom, ktorí nás navštívili a tešíme sa, že sa znova stretneme na slávnostnom zápise do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 17. 4. 2023 o 14:30 hod.

       Text: Mgr. Dana Hudáková 

       Foto: Kristián Bók

      • Marec mesiac knihy v ŠKD Tokajko

      • Mesiac marec je venovaný knihám. Na našej škole sa pri tejto príležitosti pripravujú rôzne aktivity alebo projekty. Ich cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o detskú literatúru a zároveň motivovať ich k čítaniu. Aj v Školskom klube „Tokajko“ sme sa rozhodli a vytvorili živú knihu s názvom: „200 mojich NAJ rozprávok“. Každý žiak mal ilustráciou predstaviť svoju najobľúbenejšiu rozprávku. Vznikli krásne ilustrácie. Všetkým ďakujeme za vytvorenie našej prvej živej knihy. 

       Text: Iveta Szegedyová

       Foto: Kristián Bók

      • Veľká noc na námestí

      • Dňa 25.3.2024 sa naša škola zúčastnila Veľkonočného zdobenia námestia pred mestským úradom. Špeciálna trieda pripravila mnoho pestrých ozdôb, ktoré pomocou pani učiteľky Dakovej a pani asistentky Oroszovej spoločne povešali na strom.

       Text a foto: Mgr. Judita Daková

      • 15. ročník čitateľského maratónu: „Čítajme si...“

      • V tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť  do celoslovenského detského čitateľského maratónu: „Čítajme si...“, ktorý na celom Slovensku prebehol v týždni od 18.3.2024 do 22. 3. 2024. Tento rok sa uskutočnil už jeho 15. ročník. Hlavným organizátorom projektu je Linka detskej istoty a jeho cieľom bolo podporiť  a zvýšiť záujem detí o čítanie a zapojiť do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí. Podmienkou započítania účastníka bolo prečítanie nahlas úryvku z knihy a zapísanie sa do prezenčnej listiny.  Sme veľmi radi, že sme sa zapojili do tohto zaujímavého a podnetného podujatia a veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať  aj v nasledujúcich rokoch. Všetkým čitateľom, ktorí sa do čitateľského maratónu zapojili, ďakujeme. 

        

       Text: Mgr. Denisa Szemánová

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia,                                                          

       oznamujeme Vám, že veľkonočné prázdniny sa začínajú dňa 28. marca 2024 (štvrtok) a trvajú do 02. apríla 2024 (utorok).

       Nástup do školy je 03. apríla 2024 (streda).

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia,

       Pri príležitosti Dňa učiteľov sa oslavy na našej škole uskutočnia 27. marca 2024 (streda). Z tohto dôvodu končí vyučovanie na I. (1.- 4. roč.) aj II. stupni (5. – 9. roč.) o 11:20 hod.

       Školská jedáleň bude v prevádzke do 12:30 hod. Školský klub detí nebude v prevádzke. Prosíme Vás, aby ste si deti vyzdvihli po skončení vyučovania.

       Za porozumenie ďakujeme.

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Meduškové popoludnie

      • To, že v jednom úli žije až 50 tisíc včiel, že kráľovná je len jedna a že o ňu sa starajú robotnice -  tak toto a všeličo iné sme sa dozvedeli v jedno krásne „Meduškové popoludnie“. Najprv sme mali tvorivé dielne, kde sme vyrobili rôzne včeličky, úliky. Potom nám pani vychovávateľky a asistentky pripravili chutné chlebíky s maslom a medom. No ten medík bol úžasne sladký a každému veľmi chutil. Na záver sme sa rozprávali o včielkach a pozreli sme si dobrodružstvá včielky Máji a jej priateľov.

       Veľmi pekne ďakujeme Slovenskému zväzu včelárov ZO Kráľovský Chlmec za sladký dar.

       Text a foto: Iveta Szegedyová

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 20. marca (streda) 2024 bude žiakom 5. – 8. ročníka udelené riaditeľské voľno z dôvodu nerušeného priebehu testovania žiakov 9. ročníka (T9-2024).

       Vyučovanie bude pokračovať 21. marca 2024 (štvrtok).

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

        

      • ECOPLAGÁT 2023

      • Dňa 14.03.2024 navštívili žiaci našej školy Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci, kde si vypočuli prednášku spojenú s otvorením výstavy „ECOPLAGÁT 2023” – súťažná prehliadka plagátov od pracovníkov Štátnej ochrany prírody. Šestnásty ročník podčiarkol prepojenie výtvarného umenia a ochrany prírody. Prednášku si žiaci užili, dozvedeli sa mnoho nových a užitočných informácii a po nej si mali možnosť prezrieť vystavené plagáty.

       Text: RNDr. Viktória Čomová, PhD.

       Foto: Bc. Brigita Pribeková 

      • Robotika

      • Otvorili sme ďalšie krabice, ktoré naša škola kúpila z projektu Podpora digitálnej transformácie vzdelávania. Z drobných súčiastkou sme poskladali pretekárske auto a Charlieho malého robota so senzormi. Dievčatá boli šikovnejšie v skladaní a chlapci v rozkazovaní a kritizovaní. V programovaní ešte máme rezervy, ale dúfame, že čím ďalej, tým budeme lepší a nedostatky sa odstránia.

       Text a foto: Mgr. Albert Páll

      • Dni finančnej gramotnosti na II. stupni

      • Pred jarnými prázdninami sme mali na II. stupni dni finančnej gramotnosti. V jednotlivých triedach sme mali kvíz s rôznymi finančnými úlohami z bežného života. Žiaci pracovali v skupinách a snažili sa čo najrýchlejšie vybrať správnu odpoveď zo štyroch možností. Tá skupina, ktorá najrýchlejšie odpovedala, získala viac bodov. Žiaci ocenili nový typ vyučovania, páčila sa im skupinová práca, ako aj to, že mohli kradnúť body od ostatných skupín. Na konci vyučovacej hodiny boli vyhlásené víťazné skupiny. 

       Text a foto: Mgr. Albert Páll

      • Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy

      • Okresné kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy sa konalo v dňoch 12.3. – 13.3. 2024 v priestoroch Múzea a Kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove. Našu školu reprezentovali 6 žiaci v troch kategóriách: Alexandra Baloghová (III.A), Aaron Oltman (IV.A), Petra Poláková (V.A), Ema Petrovičová (VI.A), Jazmína Géresiová (VIII.A) a Viktória Fényesová (IX.A). Umiestnenie sme síce nezískali, ale žiaci získali cenné skúsenosti a strávili príjemné dopoludnie s umeleckým slovom. Za reprezentáciu školy im ďakujeme!

       Text a foto: Mgr. Denisa Szemánová

      • Projektový deň finančnej gramotnosti

      • Projektový deň finančnej gramotnosti na 1. stupni prebiehal dňa 6. 3. 2024 pod názvom: „S peniazmi si poradím“. Našich žiakov čakal dráčik Euráčik a jeho deti Dino a Dina. Rozprávali sme sa o tom, ako vznikli peniaze. Objasnili sme si pojmy ako: bohatstvo, šetrenie, banka, nákupy, platobné karty a mnoho iných pojmov súvisiacich s financiami. Následne žiaci v skupinách sa oboznamovali s internetovou stránkou: www.zlatka.in/sk. Hrali sa na rolu predavača a kupujúceho. Spoznávali mince a papierové bankovky, z vrchnáčikov vyskladali znak € a ako poslednú úlohu si mali vyrobiť vlastnú pokladničku v tvare prasiatka. Aktivity sa žiakom páčili a zabavili sa pri nich, no najdôležitejšie bolo, že sa pri nich aj niečo nové naučili. Tento deň bol pre žiakov veľkým prínosom.

       Text: Mgr. Silvia Kiššová

       Foto: Mgr. Silvia Kiššová

      • Európsky deň obetí zločinu

      • Európsky deň obetí zločinu pripadá na 22. február a pripomína sa od roku 1993. Rôzne zdroje používajú aj názvy Európsky deň kriminality či obetí násilia alebo trestných činov. Hlavným zmyslom tohto dňa je upozorniť na tých, ktorí sa stali obeťami rôznych druhov zločinov. Tento významný deň sme si v našej škole pripomenuli aktívne formou besedy s mjr. Ing. I. Hankoščákovou z Okresného riaditeľstva PZ a dvoma príslušníkmi PZ z Kráľovského Chlmca. Beseda bola zameraná na prevenciu trestnej činnosti detí a mladistvých.   Alkohol, cigarety, krádež,  šikanovanie, nástrahy internetu a sociálnych sietí – to všetko boli témy, o ktorých so žiakmi diskutovali. Žiakov beseda veľmi zaujala, boli aktívni a zvedaví. Ďakujeme za výbornú besedu a tešíme sa na ďalšie aktivity a preventívne programy v spolupráci s PZ.

       Text: Mgr. Denisa Szemánová

       Foto: Kristián Bók

      • 2% z dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

       https://zskossutkch.edupage.org/percenta2/