• Novinky

      • Medzibodrožský kultúrny festival

      • September už tradične patrí oslavám vinobrania. Tradične sa zúčastňujeme výstavy ovocia a zeleniny, ktorú pripravili p. uč. I. Slovinská, I. Tóthová, J. Fazekašová a žiaci, ktorí priniesli ovocie a zeleninu na výstavu. Sprievod mestom bol v znamení jesene a vinobrania, kde aj náš alegorický voz bol vyzdobený pani vychovávateľkami touto tematikou. Počas slávností si návštevníci mohli vychutnať bohatý kultúrny program, kde žiaci V.B triedy pod vedením pani učiteľky S. Kiššovej a žiaci 2.-5. ročníka pod vedením Boglárky Štofanovej reprezentovali našu školu. Počasie nám vyšlo, ale hlavne sme sa dobre cítili. Všetkým, ktorí sa zúčastnili Medzibodrožského kultúrneho festivalu, patrí veľké ĎAKUJEM. 

      • Dejepisný kvíz „30. výročie vzniku SR „

      • Vo štvrtok 14.septembra sa uskutočnil kvíz „30. výročie vzniku SR „. Žiaci mali pripravené zaujímavé otázky, na ktoré mali odpovedať. Maximálny počet bol 59 bodov.

       Vyhodnotenie :

       1. miesto  7.B 54 bodov
       2. miesto  6.A  52 bodov
       3. miesto  7.A  46    bodov

       Ďakujem všetkým žiakom za účasť.

      • Vinobranecká olympiáda

      • V tomto školskom roku sme dňa 14. septembra 2023 zorganizovali projektový deň: Vinobranecká olympiáda“. Žiaci sa mohli zapojiť do rôznych športových a kreatívnych aktivít o našom meste, ale aj zmerať si vedomosti k oslavám 30. výročia Slovenskej republiky. Deň bol plný zábavy a radosti.

      • Európsky deň jazykov na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

      • Koniec septembra sa na „starom kontinente“ už tradične spája s oslavami Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra. V Košiciach ho oslávili v predstihu 12. septembra 2023. Hlavným organizátorom podujatia bola Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach. Tohto podujatia sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. Program sa začal interaktívnym predstavením: Harry Potter v cudzích jazykoch. V rámci sprievodných aktivít sa žiaci mohli zapojiť do Harry Potter jazykového kvízu, ďalej do kvízu s názvom: Ako ďaleko siaha tvoj jazyk? Ako bonus bola predstavená hra Vortoj, v ktorej sa kombinovali jazykové kvízy s pohybom. Žiaci si mohli poprezerať aj knižnú výstavu Harryho Pottera v 24. jazykoch. Prežili sme veľmi zábavný, ale zároveň aj poučný deň.