• Testovanie 9 - 2022

     • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2022, T9-2022)

      sa v školskom roku 2021/2022 uskutoční

      6.4.2022

      z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

       

      Náhradný termín Testovania 9-2020 sa uskutoční : 21.4.2022 a 22.4.2022

       

       Viac informácií nájdete na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9 .