Navigácia

Členovia žiackej školskej rady Hlavné úlohy Plán práce žiackej rady Štatút žiackej školskej rady

 

Členovia žiackej školskej rady

 

1. Emma Pandyová  V.A

2. Emma Kašková  V.B

3. Richard Pribek  VI.A

4. Árpád Tipán  VI.B

5. Sabína Horváthová  VI.C

6. Júlia Kónyová  VII.A

7. Dominik Tóth  VII.B

8. Barbara Kandová  VII.C

9. Dominik Vojtko  VIII.A

10. Richard Szedlák  VIII.B

11. Stela Bálintová  IX.A

12. Arleta Bacskaiová  IX.B

13. Daniela Pongová  IX.C

 

Predseda: Stela Bálintová IX.A

Koordinátor : Mgr. Katarína Juhászová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
  • 0566321611
    0911 280 964

Fotogaléria