• Novinky

      • Dištančné vzdelávanie pokračuje

      • Važení rodičia,

       Na základe rozhodnutia mesta Kraľovský Chlmec sa prezenčná výučba od 1.3.2021 neobnovuje. Na základe pretrvávajúcej negatívnej situácie všetky ročniky základnej školy pokračujú v dištančnom vzdelávní. O prípadnom otvorení škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kraľovský Chlmec sa bude rozhodovať  po vyhodnotení výsledkov víkendového testovania v termíne do 3. 3 2021.

      • Jarné prázdniny

      • V termíne od 22.02.2021 - 26.02.2021 sú v základnej škole jarné prázdniny. Vyučovanie bude pokračovať od 1.3.2021. Informácie o spôsobe vyučovania budú zverejnené na internetovej stránke školy dňa 26.2.2021.

      • Úspešný žiak našej školy

      • Spoločnosť FÚRA s.r.o. organizovala minulý rok súťaž v kreslení na tému: Chráňme našu obec – Fúra s tým pomôže.

       o 31. októbra 2020 mohli žiaci základných škôl posielať svoje práce. Aj náš žiak, Richard Pribek z 9.A , sa zapojil do tejto súťaže. Nakreslil naše mesto  a  usilovnú  prácu  smetiarov  v našom  meste.  Ako techniku si  kombinoval   kresbu  farebnými  ceruzkami   a čierny tuš.  Jeho práca bola hodnotená ako najlepšia . Udelili mu 1. miesto a získal  vecnú  cenu - horský bicykel.   Daru sa veľmi tešil. Na súťaž žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Ildiko Tóthová.

       Prajeme  mu   veľa  úspechov  v ďalších súťažiach!  

       Víťazná výtvarná práca Richarda Pribéka, žiaka  IX.A triedy

      • Okresné kolo matematickej olympiády

      •      Dňa 27. januára 2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z-5 a Z-9  pre žiakov 5. a 9 . ročníkov ZŠ, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Trebišove. V tomto školskom roku MO prebehla netradičnou dištančnou formou, keďže sú školy stále zatvorené.

            Žiaci dostali do svojich e-mailov súťažné úlohy, ktoré riešili v domácom prostredí  na papieri. Oskenované riešenia úloh poslali súťažiaci na vopred dohodnutý e-mail predsedu okresnej komisie MO spolu s čestným prehlásením, že pracovali úplne samostatne bez odbornej pomoci a bez nedovolených pomôcok.

       Našu školu reprezentovali dvaja žiaci.

       V kategórii Z5 – Ksenia Kholodenko, žiačka V. A triedy. Na MO ju pripravovala pani učiteľka Mgr. Nikola Raganová.

       V kategórii Z9 – Richard Pribék, žiak IX. A triedy. Na MO sa pripravoval pod vedením pána učiteľa Mgr. Alberta Pálla.

       Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

      • Olympiáda z Anglického jazyka

      •      V mesiaci December sa konalo školské kolo olympiády z ANJ, ktoré sme organizovali dištančnou formou. Vybraným žiakom sme poslali testy zamerané predovšetkým na gramatiku a podľa konečného hodnotenia sa na okresnom kole zúčastnili žiaci Heidi Sesay zo 7.B triedy a Gergő Balogh z 9.A triedy.

            Okresné kolo sa konalo 13.1.2021 dištančnou formou. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Heidi Sesay zo 7.B triedy a Gergő Balogh z 9.A triedy.  Žiaci dostali prihlasovacie kódy, pomocou ktorých sa vedeli pripojiť na súťaž. Vo svojej kategórii 1A Heidi Sesay sa z 10 prihlásených súťažiacich ako úspešný riešiteľ umiestnila na 2.mieste a v kategórii 1B Gergő Balogh sa z 10 prihlásených súťažiacich ako úspešný riešiteľ umiestnil na 5.mieste.

       Žiakom srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

      • Návrat do školy - dištančné vzdelávanie pokračuje

      • Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia mesta Kráľovský Chlmec a odporúčania Okresného úradu v Trebišove a Regionálného úradu  verejného zdravotníctva v Trebišove Vám oznamujeme, že od pondelka 15.02.2021 do 19.2.2021 základná škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní vo všetkých ročníkoch /1-9.roč./ vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu. V prípade akýchkoľvek zmien nástupu žiakov do školy Vás budeme samozrejme informovať. 

       Za pochopenie ďakujem.

      • Možnosti testovania

      • Informujeme rodičov ohľadom možnosti testovania v Kráľovskom Chlmci v dňoch 13.2.2021 a 14.2.2021 od 8.00 -19.00 hod. na obvyklých miestach:  Základná škola, L. Kossutha 580/56, ZŠ Mihálya Helmeczyho ul. Hunyadiho 16 a MsÚ ul. Kossutha 99. Viac informácií najdete na stránke mesta. 

       http://kralovskychlmec.org/2021/02/covid-19-6/