• Novinky

      • Oznam

      • Vážení rodičia. 

       Riaditeľstvo školy so súhlasom zriadovateľa Vám oznamuje, že dňa 24.9.2021 (piatok) bude pre 2. - 4. ročník ZŠ dištančné vyučovanie podľa rozvrhu. Dôvodom dištančnej výučby je urýchlenie prác elektroinštalácie v pavilóne B. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

       Za spoluprácu a pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme. 

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • Oznam - antigénové samotesty

      • Vážení rodičia. 

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 10.9.2021 (piatok) a 13.9.2021 (pondelok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase: 

       - od 11:00 hod. do 13:30 hod.

       - od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

       na chodbe prízemie (unikový východ pavilón B)

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý do 26.8.2021 nahlásil škole svoj záujem.

       Príloha: Návod na použitie pri samotestovaní

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

        

      • Oznámenie

      • Riaditeľ školy, v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje 

       riaditeľské voľno

       pre žiakov 1. - 9. ročníka dňa 14.09.2021, z prevádzkových dôvodov. 

       Činnosť ŠKD a zariadenie školského stravovania sú v uvedený deň mimo prevádzky. Žiaci, stravujúci sa v školskej jedálni budú v uvedený deň hromadne odhlásení. 

       Dňa 15.9.2021 (streda) je štátny sviatok - Sedembolestná panna Mária. 

       Vyučovanie pokračuje 16.09.2021 (štvrtok) 

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy  

      • Školské mlieko

      • Vážení rodičia,

       riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že aj tento školský rok v rámci celoštátneho mliečneho programu sme sa rozhodli podporiť zvýšenú konzumáciu mlieka u našich žiakov formou mliečneho automatu od spoločnosti Rajo a. s. Automat je naplnený dvoma druhmi ochuteného mlieka – kakaové a vanilkové v cene 0,42 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,50 € za každý ďalší kus. V ponuke je aj biele neochutené mlieko 3,5 % v cene 0,00 € (dotácia na 1 kus denne) a 0,50 € za každý ďalší kus, ovocné smootie rôznych príchutí, cereálie a jablkový džús.

       Ponuka sa bude obmieňať a automat bude dopĺňaný minimálne 1 x týždenne.

       Žiaci si budú môcť nakupovať pomocou kreditných kariet vystavených na ich meno.

       Kredit si budú môcť predplatiť v hodnote 5,- € alebo 10,- € na sekretariáte školy u pani sekretárky Anity Horváthovej. Prípadnú stratu karty treba okamžite nahlásiť tiež na sekretariáte.

       Novinkou pre tento školský rok je, že každé dieťa má denne nárok na 1 neochutené mlieko zadarmo, stačí ak vlastní kartu, dobíjať si ju kreditom nemusí.

       Prosíme Vás, aby ste podľa svojich možností v záujme zdravia Vašich detí podporili tento mliečny program.