• Novinky

      • Pomôžeš?

      • Milé deti!

       V dňoch 24.11.2021 - 4.12.2021 Školský klub Tokajko organizuje dobrovoľnú Mikulášsku zbierku pre štvornohých kamarátov do útulku vo Veľkých Kapušanoch. Zvieratká potrebujú deky, cestoviny, ryžu, konzervy, granule, ktoré môžete odovzdať na vrátnici našej školy. 

       Ďakujeme všetkým za ochotu pomôcť a že Vám nie je osud psíkov ľahostajný. 

        

      • Výtvarná súťaž Moje leto v záhrade

      • Slovenský zväz záhradkárov v Trebišove tento školský rok organizoval výtvarnú súťaž na tému „Moje leto v záhrade“. Do 22. októbra 2021 mohli žiaci základných škôl poslať svoje práce. Aj naši žiaci sa zapojili do tejto súťaže. Július Géczi z 5.B triedy bol najúspešnejší. Vyhral prekrásne 1. miesto, za čo získal vecnú cenu smart hodinky. Darčeku sa veľmi potešil. Na súťaž žiaka pripravovala pani uč. Mgr. Ildikó Tóthová. Prajem mu veľa úspechov na ďalšom kole v Bratislave.

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v dňoch 18. novembra 2021 (štvrtok) a 19. novembra 2021 (piatok) budú mať žiaci 1. - 9. ročníka dištančné (online) vyučovanie z prevádzkových dôvodov (výmena kotlov).

       Za pochopenie ďakujeme! 

      • Oznam - antigénové samotesty

      • Vážení rodičia 

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 15.11.2021 (pondelok) a 16.11.2021 (utorok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase: 

       - od 7:30 hod. do 11:30 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       - od 14:00 hod. do 17:00 hod. na vrátnici.

        

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý nahlásil škole svoj záujem. Žiadame rodičov aby si antigénové testy kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii vyzdvihli v stanovených dňoch.

       Po uvedenom termíne sa testy rodičom nebudú vydávať.

       Príloha: Návod na použitie pri samotestovaní

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • Nové stromčeky na školskom dvore

      • A je  to tu zas. Jesenné obdobie na sadenie stromčekov, o ktoré sa budú 9 rokov starať naši prváci, ktorí v septembri 2021 prekročili brány našej školy. Žiaci sa na sadenie stromčekov veľmi tešili a sľúbili, že dajú na stromčeky veľký pozor.

      • Halloween 2021

      • Posledný októbrový týždeň sa na našej škole niesol v duchu Halloweenu. Oslava tohto sviatku je súčasťou multikultúrnej výchovy, a tak si žiaci svoje triedy počas týždňa vyzdobovali rôznymi strašidelnými dekoráciami.

       Žiacka školská rada pod záštitou vedenia školy zorganizovala pri tejto príležitosti Súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu Halloweensku výzdobu triedy 5.-9. ročníka. Vybraná komisia, tvorená členmi žiackej rady, hodnotila výzdobu, nástenku, originalitu a nápaditosť tried. Do súťaže sa zapojili všetky triedy 2. stupňa. Hodnotenie tried prebehlo posledný októbrový deň pred jesennými prázdninami počas veľkej prestávky a víťazmi sa stali nasledovné triedy:

       III. miesto: 6. B trieda

       II. miesto : 8. C trieda

       I. miesto: 8. A trieda

       Výhercom gratulujeme! 😊

      • Medzinárodný deň školských knižníc

      • Dňa 25. októbra 2021 sme slávili na našej škole, v našej malej, útulnej, novo budovanej školskej knižnici Medzinárodný deň školských knižníc. Témou dňa bola: Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou, s podtitulom: V knižnici sa vzdelávame, v knižnici sa zabávame.

       Naša akcia v nadväznosti na celoslovenský projekt  Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici chcela poukázať na to, že knižnice sú miestom, ktoré ľudí vzdelávajú, vychovávajú. Zároveň sme však chceli týmto dňom aj ukázať našim žiakom, že čítanie a samotný pobyt v knižnici nemusí byť nudný, že čítanie nemusí byť povinnosťou, ale je to prenádherný pocit, estetický pôžitok, z ktorého môžu čerpať každý deň.

       Pre niektorých je školská knižnica obľúbené miesto, pre niekoho stále neprebádané územie, preto sme po triedach navštívili našu novú knižnicu, ktorá je dôležitou súčasťou našej školy a nášho vzdelávania. V tento deň nám naši starší spolužiaci na 2. stupni pripravili zaujímavú výstavu kníh. Žiakom sa knižnica veľmi páčila, a pretože sa blížili jesenné prázdniny, vypožičali si knihy, ktoré sú povinné na mimočítankové čítanie.

       Bola to vydarená akcia, ktorú veľmi pozitívne hodnotili aj naši žiaci, a chceme v nej aj naďalej pokračovať a zdokonaľovať sa. Aby sme sa spoločne, spoločnými silami pretvorili na spoločenstvo, ktoré má rado knihy, ktoré číta knihy, ktoré si váži knihy... A nečíta len preto, že musí, ale preto, lebo čítanie je zábavné.

      • Nádherný svet origami

      • V mesiaci októbri sme navštívili Regionálne múzeum v našom meste. Naši žiaci mali možnosť spoznať „ Nádherný svet origami.“ Výstavka bola pestrofarebná a žiakom vykúzlila čaro na tvári, že z papiera sa dá vytvoriť nádhera. Najviac sa im páčila výroba krásnych prác z čajových obalov. Samostatne si mohli aj žiaci vyrobiť vážku a lietadlo.

      • Oznam - antigénové samotesty

      • Vážení rodičia ​​​​​​​

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 4.11.2021 (štvrtok) a 5.11.2021 (piatok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase: 

       - od 11:00 hod. do 13:30 hod.

       - od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

       na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý nahlásil škole svoj záujem.

       Príloha: Návod na použitie pri samotestovaní

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy